Strona głównaSOLIDWORKS ComposerSOLIDWORKS Composer: Jak stworzyć wiele animacji z jednego złożenia w SOLIDWORKS Composer?

SOLIDWORKS Composer: Jak stworzyć wiele animacji z jednego złożenia w SOLIDWORKS Composer?

SOLIDWORKS Composer: Jak stworzyć wiele animacji z jednego złożenia w SOLIDWORKS Composer?

SOLIDWORKS COMPOSER jest narzędziem, pozwalającym na stworzenie dokumentacji technicznej lub/i animacji do różnych etapów procesów produkcji konstrukcji. Często pojawia się potrzeba stworzenia kilku różnych animacji z tego samego złożenia. Aby stworzyć nową animację, nie musimy kasować poprzedniej, już istniejącej. Nie jest też wymagany ponowny import naszego złożenia, aby utworzyć nową animację. SOLIDWORKS Composer umożliwia stworzenie i zapisanie kilku animacji tego samego złożenia, a następnie załadowania wybranej w dowolnym momencie.

Jak stworzyć wiele animacji z jednego złożenia w SOLIDWORKS Composer?

Po utworzeniu pierwszej animacji, należy ją zapisać jako scenariusz (plik *.smgSce). Komenda jest dostępna w zakładce Animuj → Scenariusze → Zapisz element główny.

SOLIDWORKS - zapis animacji jako scenariusz

Teraz można usunąć klucze na osi czasu i zacząć tworzyć nową animację. Po jej utworzeniu powtarzamy krok zapisu nowego scenariusza. W ten sposób można utworzyć kilka różnych animacji dla tego samego złożenia i zapisać je w osobnych scenariuszach.

Gdy jakąkolwiek z istniejących animacji chcemy zmodyfikować, należy ją załadować z zakładki Animuj → Scenariusze → Załaduj element główny.

SOLIDWORKS animuj scenariusze

Wczytaną i zmodyfikowaną animację możemy teraz wyeksportować jako plik wideo. Korzystamy wtedy z Warsztatu Wideo, znajdującego się w części Publikacja.

SOLIDWORKS - eksportowanie animacji jako pliku video

W panelu warsztatu z prawej strony ustawiamy rozdzielczość filmu i wybrany fragment czasowy, a następnie zapisujemy na dysku. Dostępne formaty wideo to: avi, flv, mp4, mkv.

SOLIDWORKS - zapis wielu animacji z jednego złożenia

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.