Strona głównaSOLIDWORKSJak zdobyć certyfikat CSWA SOLIDWORKS?

Jak zdobyć certyfikat CSWA SOLIDWORKS?

Jak zdobyć certyfikat CSWA SOLIDWORKS?

Jak zdobyć certyfikat CSWA SOLIDWORKS?

CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) jest certyfikatem, potwierdzającym podstawową wiedzę na temat modelowania brył i złożeń w programie SOLIDWORKS.

Czas na wykonanie testu wynosi 3h. Aby uzyskać pozytywny wynik należy zdobyć min. 70% punktów. Test składa się z następujących części:

 • Pytania teoretyczne dot. rysunku technicznego (3x5pkt)
 • Modelowanie części – poziom podstawowy (2x15pkt)
 • Modelowanie części – poziom średniozaawansowany (2x15pkt)
 • Modelowanie części – poziom zaawansowany (3x15pkt)
 • Złożenia (4x30pkt)

Pytania na teście dotyczą masy i środka masy wykonanych elementów. Aby odpowiedź została zaliczona jako poprawna, musi się ona mieścić w zakresie 1% od dokładnej poprawnej odpowiedzi.

Virtual Tester

Aby przystąpić do egzaminu, należy pobrać i zainstalować program Tangix TesterPRO.
Po uruchomieniu program poprosi nas o wybór języka aplikacji:

SOLIDWORKS CSWA - wybór języka certyfikatu

Następnie zakładamy konto, do którego zostanie przypisany certyfikat
SOLIDWORKS CSWA - rejestracja konta

Wybieramy interesujące nas oprogramowanie:
SOLIDWORKS CSWA - wybor produktu

Aby rozpocząć wykupiony egzamin, wpisujemy w okienko otrzymany po zakupie kod vouchera:
SOLIDWORKS CSWA - wybór certyfikatu

Narzędzia przydatne do egzaminu

Edycja materiału

Ponieważ odpowiedzi na pytania egzaminacyjne związane są z masą obiektu, ważnym jest, aby sprawnie wskazać materiał, z jakiego jest on wykonany. Aby to zrobić, należy skorzystać z opcji “Edytuj materiał” (“Edit material”), a następnie przy pomocy wyszukiwarki w oknie “Materiał” (“Material”) znajdujemy ten, który jest podany w treści zadania.

SOLIDWORKS CSWA - edycja materiału

SOLIDWORKS CSWA - wybór materiału

Zmienne globalne (Global variables)

W przypadku modelowania części, zadania z tego samego poziomu opierają się na pracy na jednym modelu, który należy odpowiednio modyfikować. Warto zadbać o jego poprawność i przejrzystość, ponieważ na jego podstawie udzielimy odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.
Przydatną opcją jest ustawienie parametrów wyszczególnionych w zadaniu (oznaczonych A, B, C) jako zmienne globalne.
Aby zadeklarować zmienne globalne wybieramy opcję “Równania” (“Equations”) z zakładki “Narzędzia” (“Tools”):

SOLIDWORKS CSWA - rownanie

SOLIDWORKS

Po zadeklarowaniu zmiennych, można wykorzystać je podczas wymiarowania szkicu obiektu.
SOLIDWORKS CSWA - wymiar globalny

Poprawnie sparametryzowany wymiar wygląda następująco:
SOLIDWORKS CSWA - wybor globalny

Zmienne globalne można wykorzystać nie tylko w szkicu, ale także m. in. w operacjach takich jak “Dodanie-wyciągnięcie” (“Extruded Boss/Base”).
SOLIDWORKS - zmienne globalne w wyciagnieciu

Właściwości masy

Aby udzielić odpowiedzi na pytania, potrzebne będą informacje na temat masy bądź środka masy elementu. Możemy je znaleźć w zakładce “Oceń” (“Evaluate”) -> ”Właściwości masy” (“Mass properties”).

SOLIDWORKS CSWA - właściwości masy

SOLIDWORKS CSWA - sprawdzenie właściwości masy

Jeżeli chcemy zmienić środek układu współrzędnych, względem którego liczony jest środek masy, korzystamy z narzędzia “Układ współrzędnych” (“Coordinate system”), znajdującego się w zakładce “Operacje” (“Features”) ->“Geometria odniesienia” (“Reference geometry”).
Aby uzyskać poprawne wyniki, należy pamiętać, aby w oknie “Właściwości masy” (“Mass properties”) zmienić układ współrzędnych, dla którego wyświetlane są dane.
SOLIDWORKS CSWA - zastosowanie innego układu współrzędnych przy sprawdzaniu właściwości

Zmiana jednostek

Układ jednostek można szybko zmienić w prawym dolnym rogu okna programu:

SOLIDWORKS

Wskazówki ogólne

 • Na czas egzaminu warto wyposażyć się w drugi monitor, tak aby na jednym z nich wyświetlać zadania, a na drugim pracować w programie. Stały podgląd na założenia zadania znacznie ułatwia pracę i pozwoli nam zaoszczędzić sporo czasu.
 • Na pytania można odpowiadać w dowolnej kolejności. Dobrze jest zacząć od złożeń, ponieważ są one relatywnie łatwe oraz wysoko punktowane.
 • Na początku zapoznaj się ze wszystkimi pytaniami. Pozwoli to zaplanować m. in. modyfikacje brył. Do pytań można się cofać.
 • Pamiętaj, aby zawsze zadeklarować materiał bryły, w przeciwnym wypadku właściwości masy będą niepoprawne.
 • Czytaj uważnie treść zadania. Zwróć szczególną uwagę na zastosowany system jednostek oraz środek układu współrzędnych.
 • Przed podejściem do egzaminu wykonaj przykładowy test (SAMPLE CSWA), który jest dostępny za darmo w aplikacji Tangix TesterPRO. Dzięki temu będziesz miał możliwość oswojenia się z programem egzaminacyjnym w bezstresowych warunkach.
Podziel się:

Kamil Gruszka – świeżo upieczony absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Oprócz skanowania 3D interesuje się sportami motorowymi, zwłaszcza żużlem. Dodatkowo, śpiewa basem w chórze akademickim.