Strona głównaProduktyKopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O2

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O2

backup

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O2

S1O2

Wstęp

W poprzednim odcinku omówiliśmy wstępne założenia tego cyklu oraz o czym będą traktować kolejne odcinki. Opisana też została procedura tworzenia planu backupów dla baz danych EPDM.

W dzisiejszym, drugim, odcinku omówimy w jaki sposób skonfigurować kopię ustawień serwera archiwum EPDM tak aby o wyznaczonej godzinie i w wyznaczonym dniu wykonywała się sama.

Disklajmer

Na wstępie muszę również zaznaczyć, że nie biorę odpowiedzialności za działanie opisanych poniżej rozwiązań. Nie mogę brać odpowiedzialności za kopie zapasowe danych nie mając wglądu w konfiguracje poszczególnych kroków. Także każdy bierze odpowiedzialność na siebie.

Co będziemy kopiować

Celem backupu jest tylko jeden plik (Backup.dat) wygenerowany przez narzędzie konfiguracja serwera archiwum. W tym pliku zapisane są jednak wszelkie ustawienia potrzebne aby w razie potrzeby w sposób bezproblemowy odtworzyć dane. Nie kombinując przy tym za bardzo i nie odtwarzając pewnych ustawień ręcznie.

Kopia Ustawień serwera archiwum EPDM

Na serwerze Archiwum (zakładamy, że jest to również serwer na którym zapisujemy kopie bezpieczeństwa) uruchamiamy program Konfiguracja Serwera Archiwizacji. Jest to jeden ze składników EPDM i możemy go znaleźć, w zależności od systemu serwera, poprzez wpisanie jego nazwy w pasku adresu (serwery 2008, 2008R2) lub przechodząc do START -> Wszystkie programy -> SolidWorks Enterprise PDM -> Konfiguracja serwera archiwizacji.

serwer archiwum

W oknie tym widzimy wszystkie zdefiniowane na serwerze katalogi archiwów oraz przechowalnie jakie są na nich utworzone. Ważne, aby wykonać kopię zapasową ustawień serwera archiwum nie trzeba zatrzymywać usługi archiwum.

Następnie wybieramy Narzędzia -> Ustawienia kopii zapasowych

SOLIDWORKS Enterprise PDM

Pokaże się okienko konfiguracji kopii zapasowej serwera archiwum EPDM.

kopia zapasowa

Tutaj ustawiamy czy chcemy robić kopie ustawień dla wszystkich przechowalni danego serwera czy tylko dla wybranych. Tutaj również ustawiamy katalog docelowy naszej kopii bezpieczeństwa (zgodnie z założeniami z S1O1 u nas jest to „C:\KOPIA”). Następnie konfigurujemy harmonogram kopii zapasowej. Klikamy przycisk z trzema kropkami obok sekcji „Harmonogram”.

harmonogram

W tym oknie możemy przeglądać ustawienia harmonogramu. Godzinę, o której będzie się uruchamiało tworzenie kopii zapasowej ustawień serwera archiwum musimy dopasować do godzin innych składników. Zapisanie tej kopii trwa zaledwie kilka sekund. Jeśli ustawienia harmonogramu nam nie odpowiadają klikamy przycisk Zmień …

cykliczne

Pamiętając, że kopia baz danych zaczyna się o 22:00 ustawiamy kopię ustawień odpowiednio późno. W naszym przypadku na 23:30. Wybieramy również kopię codzienną. Klikamy OK i Klikamy OK. Należy pamiętać, że zapisane ustawienia zawierają dane wrażliwe jak loginy i hasła do poszczególnych serwerów EPDM także ustawiamy hasło naszej kopii bezpieczeństwa.

W celu weryfikacji czy kopia zapasowa ustawień tworzy się poprawnie klikamy przycisk uruchom tworzenie kopii zapasowych i jeśli wszystko przebiegło OK to mamy komunikat.

serwer archiwum

A w naszej lokalizacji „C:\KOPIA” możemy sprawdzić, że został zapisany plik Backup.dat

kopia bezpieczeńśtwa

OK kopia ustawień serwera archiwum EPDM skonfigurowana.

W dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się jak skonfigurować automatyczną kopie ustawień serwera archiwum EPDM. W rezultacie nasza kopia zapasowa obejmuje już 3 pliki. W kolejnym odcinku zajmiemy się tworzeniem kopii archiwum plików.

Artykuł poprzedni:

Kopia bezpieczeństwa EPDM – bez oprogramowania dodatkowego S1O1

Podziel się: