Strona głównaSOLIDWORKS ComposerLista materiałowa BOM w SOLIDWORKS Composer

Lista materiałowa BOM w SOLIDWORKS Composer

Lista materiałowa BOM w SOLIDWORKS Composer

Podczas pracy z SOLIDWORKS Composer, bardzo często napotykamy sytuację, gdy konieczne jest wygenerowanie listy materiałów komponentów konstrukcji, z którą w danym momencie pracujemy. W artykule pokażemy w jaki sposób utworzyć i jak pracować z taką LM.

SOLIDWORKS Composer – jak otworzyć listę materiałową?

Struktura naszej konstrukcji składa się zarówno z pojedynczych detali, jak i podzłożenia.

SOLIDWORKS Composer - jak otworzyć listę materiałową


Aby utworzyć listę materiałową wywołujemy z paska narzędzi “Warsztaty” -> “Publikacja” -> “Lista materiałów”. Z prawej strony obszaru roboczego wyświetlony zostanie panel . Zawiera on wszystkie narzędzia potrzebne do wygenerowania listy materiałowej naszej konstrukcji.

SOLIDWORKS Composer lista materiałowa - warsztaty


Zależnie od potrzeb, w sekcji “Zastosuj” wybieramy interesującą nas opcję.

SOLIDWORKS Composer - opcje listy materiałowej


Następnie wybieramy “Generuj identyfikatory listy materiałów”. Do poszczególnych komponentów zostaną wygenerowane numery.

SOLIDWORKS Composer - identyfikatory listy materiałów


W lewym panelu, w zakładce “Lista materiałów”, pojawi się lista dostępnych komponentów z ich opisem, identyfikatorem w LM i ilością.

SOLIDWORKS Composer - lista materiałów


Aby lista materiałowa widoczna była na ekranie, w prawym panelu “Warsztaty” wybieramy “Pokaż/Ukryj tabelę listy materiałów”.

SOLIDWORKS Composer - tabela listy materiałów


SOLIDWORKS Composer - lista materialow - tabele

Właściwości listy materiałów w SOLIDWORKS Composer

Podświetlając wygenerowaną listę materiałów, mamy dostępny z lewej strony panel “Właściwości”, który pozwala na modyfikację jej ustawień: położenia i wielkości tabeli, typu i wielkości fontu, kolorów poszczególnych elementów tabeli.

SOLIDWORKS Composer - właściwości listy materiałów


SOLIDWORKS Composer - dostosowywanie właściwości listy materiałowej

Aby dodać objaśnienia do istniejącej listy materiałowej należy zaznaczyć wybranych/wszystkich aktorów, a następnie w panelu “Warsztaty” wybrać przyciski “Utwórz objaśnienia” i “Pokaż/ukryj objaśnienia”

SOLIDWORKS Composer - pokaz/ukryj objasnienia


SOLIDWORKS Composer - objasnienia


Abu wyrównać odnośniki, z paska narzędzi “Autor”“Narzędzia”“Magnes” wybieramy “Otwórz linię magnetyczną”. Tworzymy linię magnetyczną i wyrównujemy do niej odnośniki.

Dostosowywanie tabeli listy materiałowej

SOLIDWORKS Composer - linia magnetyczna

Jeśli chcielibyśmy zmodyfikować kolumnę naszej listy materiałowej (dodać nowe lub usunąć istniejące), wówczas w lewym panelu “Lista materiałów” wybieramy przycisk “Konfiguruj kolumny listy materiałów”.

SOLIDWORKS Composer - konfigurowanie kolumny listy materiałów


Pojawi się okno, w którym z lewej strony mamy listę wszystkich dostępnych właściwości i opisów, zaś z prawej listę obecnie wyświetlanych kolumn.

SOLIDWORKS Composer - konfiguruj kolumny

Wybieramy w lewej części interesujące nas właściwości i przyciskiem >> dodajemy je do listy wyświetlanych kolumn w liście materiałowej.

SOLIDWORKS Composer - konfiguruj listę kolumn w liście materiałowej

Po zatwierdzeniu “OK” wybrana kolumna zostanie wyświetlona w zmodyfikowanej liście materiałowej na ekranie.

SOLIDWORKS Composer - lista materiałowa rysunek

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.