Strona głównaPDMMapowanie zmiennych EPDM z plikami SolidWorks (SLDPRT, SLDASM, SLDDRW)

Mapowanie zmiennych EPDM z plikami SolidWorks (SLDPRT, SLDASM, SLDDRW)

EPDM

Mapowanie zmiennych EPDM z plikami SolidWorks (SLDPRT, SLDASM, SLDDRW)

Mapowanie zmiennych EPDM przebiega w sposób dwukierunkowy. Przykładowo jeżeli użytkownik dokona aktualizacji na karcie danych, wartości mapowanych właściwości z pliku SolidWorks zostaną  automatycznie zaktualizowane. Analogicznie jeżeli dokonamy zmian w właściwościach pliku SolidWorks, wartości z właściwości pliku będą przepisane na kartę danych pliku.

Zmienne EPDMmożna mapować z dwoma rodzajami właściwości plików – z właściwościami standardowymi (np. Tytuł , Autor) oraz z właściwościami utworzonymi przez użytkownika. W celu mapowania zmiennych EPDM, należy w narzędziu administracyjnym skorzystać z tzw. atrybutów.

 Konfiguracja zmiennych w Administracji EPDM

 2

W Administracji EPDM po wejściu w ustawienia konkretnej zmiennej możemy zdefiniować tzw. atrybuty, które są wymagane podczas mapowania. W przypadku plików SolidWorks atrybuty zrealizowane są przy pomocy następujących bloków:

 Summary

W tym przypadku możemy wykorzystać jedynie standardowe właściwości.

 CustomProperty

Pozwala na użycie właściwości utworzonych przez użytkownika.

$PRP

Można skorzystać z „ukrytych” właściwości (tylko do odczytu) wykorzystując poniższe nazwy atrybutów:

a) Dla wszystkich rozszerzeń plików SolidWorks:

SW-File Name, SW-Folder Name, SW-Short Date, SW-Long Date, SW-Configuration Name, SW-Author, SW-Keywords, SW-Comments, SW-Title, SW-Subject, SW-Created Date, SW-Last Saved Date, SW-Last Saved By

b) Dla rozszerzeń SLDDRW:

SW-Sheet Scale, SW-Sheet Format Size

c) Dla rozszerzeń SLDASM:

Assembly type, SW-MassProp-Config-0

SWCfgProperty

Blok SWCfgProperty określa właściwości konfiguracji plików SLDASM i SLDPRT. Nazwy atrybutów:

• Tylko do odczytu: Name, BOMPartNumber

• Do odczytu i zapisu: Description, Comment, BOMUserSpecifiedName

 Mapowanie plików SolidWorks na przykładzie bloku CustomProperty

Należy pamiętać, że mechanizm mapowania przebiegnie prawidłowo tylko wtedy jeżeli nazwa atrybutu będzie taka sama jak nazwa właściwości w pliku SolidWorks. Dodatkowo należy uwzględnić rozszerzenia mapowanych plików oraz określić prawidłową nazwę bloku.

Przykładowa konfiguracja:

Nazwa zmiennej EPDM – Tytul rysunku

Nazwa właściwości SW – TYTUL_RYSUNKU

Nazwa bloku – CustomProperties

Nazwa atrybutu – TYTUL_RYSUNKU

Rozszerzenia plików – slddrw

 Sposoby korzystania z prefix-ów $PRP i $PRPSHEET

W tabeli rysunkowej w pliku o rozszerzeniu SLDPRT można wyświetlić właściwości pliku rysunku z zakładki Dostosowany używając prefiksu $PRP.

Wykorzystując prefiks $PRPSHEET wyświetlimy w tabeli rysunkowej wybraną właściwość pochodzącą z modelu (dla aktualnie wykorzystywanej konfiguracji).

Sposoby dodawania właściwości  do rysunku na przykładzie wykorzystania prefiksu $PRP:

I. Dodawanie przy pomocy opcji „Połączenie z właściwością”

a) W rysunku wybieramy opcję „Notatka”

 SolidWorks

b) Następnie klikamy opcję „Połączenie z właściwością”

 Adnotacja SolidWorks

c) Wybieramy właściwość

Połączenie z właściwością

  • Bieżącego dokumentu – prefix $PRP
  • Modelu w widoku określonego we właściwościach arkusza – prefix $PRPSHEET
  • Komponentu, do którego dołączona jest adnotacja – prefix $PRPMODEL

d) Klikamy kursorem na tabeli na miejsce w którym chcemy dodać wartość wybranej właściwości

 tabela SolidWorks

II. Dodawanie przy pomocy opcji „Edytuj tekst w oknie”

a) W rysunku wybieramy opcję „Notatka”

 Notatka SolidWorks

b) Dodajemy notatkę w wybranym miejscu

c) Klikamy prawym przyciskiem myszy na notatce, następnie wybieramy opcję „Edytuj tekst w oknie”

 Edycja

d) Wprowadzamy odpowiednią formułę

 Nazwa projektu

Dzięki mapowaniu zmiennych w EPDM użytkownik posiada pewność, że w przypadku dokonanych zmian na karcie danych, odpowiednie właściwości pliku w SolidWorks zostaną również zaktualizowane. Oczywiście cały mechanizm działa w sposób dwukierunkowy. Dodatkowo korzystanie z prefiksów $PRP oraz $PRPSHEET  pozwala w znaczącym stopniu zaoszczędzić cenny czas konstruktora.

Podziel się:

PDM Support Leader Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Informatyka. Przygodę z DPS Software rozpoczął w 2014 roku. Pomyślnie wdrożył oprogramowanie SOLIDWORKS PDM w wielu firmach. Jego głównym zadaniem jest dopilnowanie, żeby wszystkie tematy wsparciowe były realizowane na czas i zgodnie z wewnętrznymi zasadami.