Strona głównaPDMPowody, dla których warto przejść z PDM Standard na PDM Professional

Powody, dla których warto przejść z PDM Standard na PDM Professional

Powody, dla których warto przejść z PDM Standard na PDM Professional

Powody, dla których warto przejść z PDM Standard na PDM Professional

Każdy z nas pracuje na plikach. Dlatego też zarządzanie, jak i wymiana plików pomiędzy pracownikami są niezwykle istotne. Niezależnie od tego, w jakim dziale pracujesz, pliki są częścią wspólną każdego z nich.  W tym artykule skupię się na porównaniu oprogramowania SOLIDWORKS PDM Standard i Professional, abyś mógł zdecydować, która oferta najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy.

porównanie solidworks pdm standard professional

SOLIDWORKS PDM  to system, do którego głównych zadań należą: usprawnianie zarządzaniem dokumentacją projektową i około projektową, ułatwianie pracy zespołowej oraz poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami. To wszystko jest możliwe dzięki uniwersalności i skalowalności systemu, który pozwala na jednoczesną pracę od kilku do kilkuset użytkowników, współużytkowanie wachlarza formatów plików oraz znaczny stopień automatyzacji pracy z tymi formatami..

System PDM dostępny jest w dwóch wersjach Standard i Professional

Podstawowa wersja PDM czyli PDM Standard zawarta jest w licencjach SOLIDWORKS Premium i Professional. Warto zaznaczyć, że PDM Standard dedykowany jest mniejszym firmom, gdzie zastosowanie PDM Professional znacznie wykraczałoby ze swoimi funkcjonalnościami.

Najważniejsze różnice pomiędzy wersjami PDM dotyczą przede wszystkim: kwestii interfejsu i kontekstu inżynierskiego, możliwości konfiguracji w narzędziu administracyjnym oraz możliwości automatycznego eksportu plików.

SOLIDWORKS PDM Standard i SOLIDWORKS PDM Professional opierają się na tej samej architekturze systemu, zatem bez żadnego problemu można podnieść wersję Standard do Professional.

Co wiąże się z przejściem od SOLIDWORKS PDM Standard do SOLIDWORKS PDM Professional i dlaczego warto to zrobić?

Obszerny obieg dokumentacji

Pierwsza zasadnicza różnica pomiędzy PDM Standard a PDM Professional dotyczy obiegu dokumentacji. W wersji Standard, podobnie jak w Professional – pliki mogą być tworzone, dodawane do przechowalni, modyfikowane, wy- i zaewidencjonowywane oraz zmieniać swój stan w obiegu dokumentacji.  

obieg dokumentacji dokumentów

W wersji Standard można stworzyć tylko 1 obieg dokumentacji zawierający maksymalnie 10 stanów, co oznacza, że każdy dokument z przechowalni musi przejść przez ten sam proces. Dodatkowo nie ma możliwości tworzenia kategorii – w przeciwieństwie do wersji Professional. W wersji Professional nie ma jednak ograniczeń związanych z ilością obiegów i stanów. Natomiast bardzo pomocna jest możliwość dodawania do jednego (głównego) obiegu dokumentacji kolejnego obiegu. Jest to zazwyczaj obieg opracowany dla specyficznego formatu pliku, który do osiągnięcia odpowiedniego stanu powinien przejść przez inny stan lub kilka stanów. Częstym przykładem są rysunki techniczne, które po dodaniu do przechowalni muszą być jeszcze poddane edycji i sprawdzone przez inne osoby zanim zostaną ostatecznie zatwierdzone i przesłane do działu produkcji. 

W wersji Professional istnieje możliwość dodawania równoległych przejść między stanami. Stosuje się je w przypadku, kiedy przejście z jednego stanu do drugiego wymaga akceptacji więcej niż 1 użytkownika. Ponadto, podobnie jak w wersji PDM Standard, razem z przejściem można generować powiadomienia dla konkretnych użytkowników. 

Możliwość personalizowania szablonów

Szablony solidworks pdm standard professional stuktura

W PDM Professional istnieje możliwość tworzenia szablonów, które mogą być personalizowane poprzez wprowadzanie informacji tj.: nazwa klienta, nazwa projektu, rodzaj produktu itp. Istnieją dwie drogi wprowadzania tych informacji: manualna lub automatyczna, np. z listy rozwijalnej. Spersonalizowane listy rozwijalne, tworzone np. z zewnętrznych systemów są dostępne jedynie w wersji wyższej. Informacje na kartach danych plików i folderów mogą być automatycznie dziedziczone na karty danych podrzędnych plików i folderów. W wersji Standard strukturę folderów tworzy się w sposób tradycyjny, czyli manualnie. W PDM Professional tworzenie struktury plików jest automatyczne, ponieważ opiera się na wcześniej zdefiniowanych szablonowych plikach i strukturach katalogów. Dzięki takiej możliwości zarządzanie plikami jest bardziej przejrzyste. Numery seryjne wykorzystywane do automatycznego nazewnictwa nowo powstałych  projektów dają pewność, że projekty nie z duplikują się. 

Zwiększenie automatyzacji zarządzania dokumentacją

automatyzacja pracy poprzez zadania

Wersja Professional oferuje możliwość tworzenia zautomatyzowanych zadań i automatycznego eksportu/importu danych. W PDM Professional można np. wykonywać zadania konwersji z jednego formatu do drugiego w sposób automatyczny. Mianowicie, po pokonaniu konkretnego przejścia program samoistnie generuje pliki w określonym formacie do wskazanej wcześniej lokalizacji. Począwszy od wersji 2019 PDM Professional oferuje możliwość automatycznego generowania plików DWG/DXF modelu rozłożonego bezpośrednio z pliku części SOLIDWORKS, ale z zastrzeżeniem, że jest ona arkuszem blachy. Zarządzanie dokumentacją stanie się jeszcze bardziej automatyczne, jeśli zadania konwersji przypiszemy do konkretnych grup, np.: konstruktorzy będą mogli inicjować konwersję z rysunków technicznych w formacie .slddrw do formatu .dxf czy też .pdf, a pracownicy administracji konwersję dokumentów firmowych w formacie .doc do .pdf, czy też wysyłać pliki bezpośrednio do druku. 

Zwiększona integracja PDM z innymi systemami

Dzięki obsłudze znacznej ilości formatów plików, PDM Professional współpracuje z innymi systemami. Formaty te stanowią medium umożliwiające ich integrację z PDM. Dlatego, jeśli w Twojej firmie istotna jest łączność z innymi systemami, to PDM Professional dysponuje narzędziami, które relatywnie łatwo wyeksportują dane z systemu bezpośrednio do formatów plików typu: PDF, neutralnych formatów CAD lub metadanych w rozszerzeniach .xml i .csv. Służą do tego dedykowane funkcje, które dzięki API można rozszerzać, aby bardziej spersonalizować system. Integracja w PDM Professional obejmuje m.in. Autocad i Inventor oraz pakiet Office i ERP, czyli system do zarządzania przedsiębiorstwem. Wersja PDM Standard pozwala na integrację jedynie z oprogramowaniem SOLIDWORKS i DraftSight. 

Bardziej użyteczny interfejs

Przyjazny interfejs explorera Windows obsługuje system PDM, co czyni zarządzanie dokumentacją dość przejrzystym i elastycznym. Jest to cecha wspólna obydwu wersji. Istnieją jednak pewne różnice na korzyść PDM Professional, które znacznie usprawniają pracę inżynierów. 

podgląd rożnych formatów plików w PDM

Jeśli chodzi o kryteria wyszukiwania to w samym interfejsie w  wersji Professional istnieje możliwość zapamiętania tych kryteriów i dodania szablonu wyszukiwania wg nich do ulubionych. 

Przewaga PDM Professional widoczna jest też w opcjach podglądu. W PDM Standard podgląd ogranicza się do plików pochodzących z SOLIDWORKS i wykorzystuje do tego eDrawings. Zarówno w PDM Standard tak i w PDM Professional istnieje możliwość podglądu plików w neutralnych formatach 3D CAD, a także plików PDF. PDM Professional obsługuje za to również podgląd plików z pakietu Microsoft Office, plików 2D i  w innych powszechnie stosowanych formatach. 

Szersze opcje eksportu

Szersze opcje eksportu solidworks pdm

W wersji Standard można tworzyć pliki PDF z rysunków SOLIDWORKS i umieszczać je jedynie w tej samej lokalizacji co pliki rysunków CAD, a więc tylko użytkownicy PDM mają do nich dostęp. Natomiast w wersji wyższej pliki mogą być eksportowane do dowolnej lokalizacji i w większej ilości formatów, m.in.: STEP, IGES, DWG, DXF, X_T. 

Replikacja w wielu lokalizacjach

Replikacja solidworks pdm

Wersja Professional pozwala na przeprowadzenie wielosieciowej replikacji, pozwalającej na synchronizację danych między zespołami, co sprawdza się w firmach posiadających zespoły w różnych lokalizacjach. Wówczas wymiana danych może odbywać się zgodnie z ustalonym harmonogramem, np. 1 raz dziennie podczas okresu mniejszego obciążenia serwera lub na żądanie – w każdej chwili, kiedy zaistnieje potrzeba pobrania jakiegokolwiek pliku z serwera. Jednym słowem – replikacja może odbywać się w wielu fizycznych lokalizacjach i wspierać zespoły projektowe rozmieszczone globalnie. 

PDM Professional jest bardziej elastycznym systemem jeśli mowa o możliwościach jego konfigurowania pod kątem danej firmy. Umożliwia on większą automatyzację procesów związanych z projektowaniem, produkcją oraz administracją danymi w firmie. Dzięki temu czas przeznaczony na wdrożenie systemu zwróci się, ponieważ dzięki adaptacji systemu zaoszczędzimy czas poświęcany wcześniej na komunikację i organizowanie dokumentacji firmowej.

 

Chcesz się nauczyć SOLIDWORKS PDM?

Oferujemy szkolenia w zakresie obsługi użytkowników i administracji SOLIDWORKS PDM. Zobacz nasze Centrum Kompetencyjne PLM»

Podziel się:

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Po odbytym u nas stażu pełniła funkcję Ambasadora DPS Software na PB a teraz Inżyniera oprogramowania CAD/PDM. Oprócz zainteresowań związanych z projektowaniem 3D, lubi poznawać sylwetki dyktatorów i posłuchać dobrej bluesowej muzyki