Strona głównaSOLIDWORKSPoznaj wygodny sposób na dodawanie właściwości dokumentu

Poznaj wygodny sposób na dodawanie właściwości dokumentu

jak dostosować właściwości dokumentu SOLIDWORKS

Poznaj wygodny sposób na dodawanie właściwości dokumentu

Właściwości dokumentu w programie SOLIDWORKS, pozwalają na przygotowanie kompletu informacji o pliku np. określanie masy, materiału, rewizji czy daty wykonania dokumentu. Najczęściej komplet informacji jest określany w formatce konkretnego pliku i dotyczy danych zbieranych automatycznie. Jednak co zrobić w sytuacji kiedy chcemy mieć możliwość dodawania danych definiowanych dla konkretnego pliku? Do tego celu może posłużyć Manager zakładki właściwości.

Manager zakładki właściwości to narzędzie służące do określania właściwości dokumentu, według zoptymalizowanej pod użytkownika formy. Opcja ta znajduje się po prawej stronie interfejsu SW, ale jest to także osobna aplikacja – podobnie jak Toolbox.

Manager zakładki właściwości pliku SOLIDWORKS

Dodatek pozwala na określenie typu właściwości. W zależności od tego czy zestaw informacji będzie przeznaczony dla pliku części, złożenia czy rysunku. Uwzględnia także różnicę właściwości dokumentów w których zastosowaliśmy konstrukcję spawaną.

Manager zakładki właściwości pliku SOLIDWORKS 2021

Pierwszym krokiem jest określenia jaki rodzaj właściwości chcielibyśmy stworzyć. Może to być pole tekstowe, lista, numer, pole wyboru czy grupa list. Pole grupy spaja pozostałe komórki jako jeden wspólny obszar. Wyboru dokonuje się poprzez przeciągnięcie właściwej komórki z lewej strony okna na środkową.

Załóżmy że pierwszą właściwością będzie określenie osoby, która przygotowała rysunek. W tym celu zastosowano komórkę lista, aby przygotować zestawienie możliwości wyborów. Określić możemy własną nazwę właściwości, rodzaj i wartości. W polu z nazwą skorzystać możemy z właściwości stosowanych również w SOLIDWORKS.

Manager zakładki właściwości pliku SOLIDWORKS 2019

Po dokonaniu wyboru sposobu opisywania właściwości, określamy jakie wartości będą możliwe do wyboru oraz wybieramy dla jakich konfiguracji właściwości będą miały być przypisywane. Przygotowana w ten sposób właściwość jest rozwijalną listą.

Warto też wspomnieć że, określamy też dla jakich konfiguracji właściwość ma być przypisana – dla całego pliku czy tylko dla obecnie stworzonej konfiguracji. W tym przypadku wybrano właściwości przypisane tylko dla jednej konfiguracji, ponieważ osobne konfiguracje często są po prostu innymi komponentami i powinny mieć własny zbiór informacji.  W ten sam sposób przygotować można także listę osób zatwierdzających poprawne wykonanie pliku.

Manager zakładki właściwości pliku SOLIDWORKS 2017

Kolejnym dodawanym elementem będzie numer rewizji. Do tego celu rozwijalna lista nie byłaby najoptymalniejszych rozwiązaniem. Znacznie lepiej do tego celu przyda się pole numer. W polu podpisu zmieniamy domyślną wartość, a w polu nazwy wybieramy poprawkę. Przygotowane pole, pozwala na zwiększenie wartości, uwzględniając wcześniej określone informacje w pliku.

Manager zakładki właściwości pliku SOLIDWORKS 2018

Dodajmy jeszcze pozycję pole wyboru, która może posłużyć do określania dodatkowych właściwości opisywanych na dokumentacji warsztatowej. Ta pozycja może posłużyć w celu dodawania informacji chociażby o wykończeniu elementu, takim jak malowanie.  Po zmianie podpisu, określono podpis oraz wybrano z listy nazwę.

Manager zakładki właściwości pliku SOLIDWORKS

Właściwości dokumentu przygotowane w ten sposób zapisujemy w odpowiedniej lokalizacji, określonej w programie jako „pliki dostosowanych właściwości”. Dla każdego typu tj. części, złożenia, rysunki lub konstrukcji spawanej, musimy powtórzyć cały ten proces.

Po przejściu do odpowiedniego rodzaju pliku, rozwijamy zakładkę dostosowanych właściwości. Mamy teraz możliwość określenia informacji. W celu przypisania informacji, po określeniu danych, należy kliknąć Zastosuj.

Manager zakładki właściwości pliku SOLIDWORKS 2022

Zakładka właściwości dostarcza wielu nowych możliwości. Nie jest to tylko dostęp do określania dodatkowych informacji w wygodniejszy sposób. Przygotowując odpowiedni zbiór, mamy pewność że po zakończeniu procesu projektowania określimy wszystkie informację, o których powinniśmy pamiętać. W przypadku zmian, tworząc kolejną rewizję, informację wcześniej określone za pomocą tego narzędzia będą się także tutaj pojawiać – pozwala to na sprawniejszą aktualizację.

Dodatkowo, informacje takie jak przedstawione w tym przykładzie malowanie można wykorzystać przy tworzeniu formatki rysunku.

Dodatek pozwala na kolejne zoptymalizowanie procesu projektowania, dostosowany do potrzeb firmy. W przypadku dobrze określonych właściwości, odpowiednio połączonych z formatkami, zmniejszamy możliwość przeoczenia ważnych informacji.

Manager zakładki właściwości pliku SOLIDWORKS 2021

Dziękuje, że wytrwałeś/-aś do końca mojego artykułu. Zachęcam Ci do przeczytania moich wcześniejszych publikacji. Przeczytaj artykuły Alan Durajewski.

Podziel się:

W programie Solidworks pracuję od 2018 roku. Posiadam doświadczenie w firmach projektowych i produkcyjnych z branży budowy maszyn, hydrauliki siłowej oraz energetyki. Chociaż skupiam się przede wszystkim na aspektach wykonawczych, zajmuje się także zagadnieniami optymalizacji procesu projektowania oraz inżynierią odwrotną.