Strona głównaSwoodPrzedstawiamy nowości SWOOD Design i SWOOD CAM 2020

Przedstawiamy nowości SWOOD Design i SWOOD CAM 2020

Nowości SWOOD 2020 CAD CAM - dpstoday - dps software - solidworks

Przedstawiamy nowości SWOOD Design i SWOOD CAM 2020

W wersji SWOOD 2020 wprowadzono zmiany poprawiające wydajności, szczególnie w przypadku dużych złożeń. Nowa wersja programu wyszukuje zmodyfikowane części/złożenia, a następnie przelicza tylko te, które uległy modyfikacji. Otwieranie modelu czy złożenia trwa znacznie krócej.  Program blokuje ponowne przeliczanie modelu, jeżeli zostało to zrobione przy poprzednim otwarciu. Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi nowościami SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM

Poprawa wydajności programu SWOOD

 1. Analiza wydajności
  Stworzono nowe narzędzie, pozwalające na ocenę, przebudowa której operacji jest czasochłonna. Opcja dostępna poprzez przejście Narzędzia> SWOOD Design>Narzędzia>Analiza wydajności.
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
  Użytkownik dostaje możliwość wyboru jakie dane mają być wyświetlane poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
 2. Dodano nową opcję pozwalającą na blokadę przebudowy danej konfiguracji.
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software

Nowości w SWOOD Design 2020

 1. Debugger skryptu
  W trybie testowym przy definicji SWOODBox lub złącz funkcja debugowania może być użyta do sprawdzenia skryptu.Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Softwarea) Można dodać punkt „breakpoint” przed linią poprzez kliknięcie na jej początku, Pojawi się czerwona kropka
  b) Podczas przebudowywania kodu wyświetlane są różne ikony pokazujące, które parametry zostały zmienione.Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
 2. Rebuild Script Debugger
  Debuger skryptu jest dostępny do analizy każdego skryptu wewnątrz całego złożenia. Dostępny jest z poziomu Narzędzia> SWOODDesign> Narzędzia> Debuger skryptu. Okno to pozwala na analizę skryptu podczas przebudowy pliku SOLIDWORKS. Dzięki ikonie (rysunek poniżej) użytkownik może ignorować przeliczanie aktualnego skryptu. Dodatkowo poprzez wybór ikony opcji można zdefiniować, jakie elementy mają być uwzględnione w przeliczaniu poprzez wybór odpowiedniego pola oraz może:

  • Ustawić „breakpoint”
  • Sprawdzić każdy z kroków przeliczeń
  • Prosto znaleźć błędy w złożeniu

  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software

 3. Podgląd podczas wstawiania panelu
  Dodana została nowa opcja do okna wstawiania nowego panelu, która pozwala na wykonanie podglądu dodawanego panelu podczas wstawiania. Wystarczy wybrać opcję Szczegółowy podgląd, aby włączyć/wyłączyć podgląd panelu.  Co znacznie ułatwia odpowiednie spozycjonowanie nietypowych paneli.Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
 4. Domyślna nazwa plików podczas kopiowania
  W poprzednich wersjach, domyślna nazwa dla plików składała się ze składni {Nazwa kopiowanego pliku}_{nazwa złożenia}. W nowej wersji, użytkownik dostaje możliwość do zmiany tej kolejności czyli: {Nazwa złożenia}_{Nazwa kopiowanego pliku}.
 5. Numeracja plików SOLIDWORKS SWOOD
  Opcja ta została dodana w celu automatycznej zmiany nazw plików dodawanych do projektu. Dostępna jest konfiguracja 3 poziomów nazw:- Główny projekt
  – Podzłożenie
  – CzęśćPrzykład” FORMAT=”PROJ{0:0000}”Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
 6. Dodatkowy kształt obrzeża
  To ulepszenie pozwala na dodanie rowka do panelu podczas wstawiania obrzeża. Niektórzy użytkownicy posiadają maszyny pozwalające na dodawanie rowków podczas oklejania, pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ taki rowek nie jest uwzględniany w obróbce CAM.
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
  Po dodaniu obrzeża program dodaje zarówno obrzeże jak i uprzednio zdefiniowany rowek.Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
  W celu zdefiniowania kształtu rowka należy go narysować w części SOLIDWORKS np. jak poniżej.Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
  W bibliotece obrzeży wystarczy wybrać opcję Dodatkowy kształt obrzeża , następnie zostanie wyświetlone okno definicji kształtu. Po dodaniu nowego po prawej stronie pojawią się właściwości kształtu.
  Nazwa: definicja nazwy kształtu
  Opis: (Opcjonalnie) dodatkowa właściwość
  Pozycja: Góra/Dół/Środek
  Dozwolone krawędzie: Wybór typu krawędzie, gdzie dany kształt może zostać dodany, (wszystkie krawędzie, wszystkie proste krawędzie, krawędzie przygotówki)
  Cut edgeband: czy rowek ma również przycinać obrzeże
  Profil: uprzednio zdefiniowany szkic kształtu wycięciaNowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS SoftwareTak stworzony kształt może zostać podpięty do dowolnego obrzeża.
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS SoftwareDostępne opcje:

  • Dodatkowy kształt: Wybór kształtu z listy rozwijalnej
  • User can change additional shape: Zezwala użytkownikowi na zmianę kształtu po wstawieniu do panelu
  • Not allowed Edge behawior: Wybór rodzaju informacji, jeżeli obrzeże zostanie wstawione do niedozwolonej krawędzi (Błąd/Brak/Ostrzeżenie)

  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software

 7. Menadżer paneli
  Narzędzie to pozwala na przyśpieszenie pracy z częściami wieloobiektowymi. Menadżer paneli został stworzony w celu automatycznej orientacji układu współrzędnych (wykrywanie najkrótszej krawędzi i orientacja względem niej osi Z). Pozwala on również na prostą kontrolę kierunku usłojenia. Narzędzie to jest dostępne dopiero po zapisaniu obiektów do złożenia.
  W celu użycia opcji należy wykonać następujące kroki:

  1. Stworzenie części wieloobiektowej, następnie kliknięcie PPM na folder obiekty bryłowe i wybór opcji „Zapisz obiekty”.
   Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
  2. Następnie wybór opcji auto przypisz nazwy w celu nazwanie plików części nazwami obiektów SOLIDWORKS oraz wybranie opcji utwórz złożenie.
   Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
  3. Po zapisaniu złożenia należy otworzyć je i przejść do Narzędzia>SWOODDesign>Panels manager
   Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
  4. W wyświetlonym oknie wybrane zostaną wszystkie panele. Po kliknięciu opcje można zdefiniować algorytm rozpoznawania paneli
   Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software

   • Wybór obiektu: największy obiekt/ Definicja użytkownika.
   • Wybór w X:
    • Minimalizuj szerokość panelu: orientacja jest definiowania po odnalezieniu krawędzi grubości (najkrótsza krawędź), a następnie ustawiana jest szerokość (wzdłuż krótszej krawędzi) i długość panelu (wzdłuż dłuższej krawędzi).
    • Najdłuższy rowek: Jeżeli panel ma wycięty rowek to automatycznie wzdłuż tego rowka definiowana jest długość panelu.
   • Okno „Zastosowanie materiału” Pozwala na dodanie materiału do paneli na podstawie rozpoznanej grubości. Dla każdej rozpoznanej grubości użytkownik dostaje możliwość zdefiniowania materiału i laminatów, jakie mają być dodane do elementów
    Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
   • Po kliknięciu w opcję przejścia dalej pojawiają się opcje „Finishings”.  Na każdej z formatek przedstawiany jest kierunek usłojenia za pomocą strzałek. Po najechaniu na dowolną formatkę wyświetlane są dwie dodatkowe strzałki przedstawiające kierunek osi X (strzałka czerwona) oraz osi Z (strzałka niebieska).  Po włączeniu odpowiedniej opcji po lewej stronie użytkownik może zmienić każdą z osi.

Nowości w SWOOD CAM 2020

 1. Automatyczne pozycjonowanie programu
  Ulepszenie bazuje na automatycznym rozpoznaniu obiektów. Używane jest do części wieloobiektowych i Nestingu. Pozwala na tworzenie strategii automatycznego pozycjonowania paneli zgodnie z wyborem obiektu referencyjnego oraz osi.
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS SoftwareKliknij na ikonkę ołówka aby stworzyć/skonfigurować strategię.
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software

  • Wybór obiektu(dla części wielobryłowych):
   • „Największy obiekt”: Orientacja bazuje na największym wykrytym obiekcie.
   • „Wybór użytkownika”: Użytkownik ręcznie wskazuje obiekt.
  • Wybór w X:
   • „Minimalizuj szerokość panelu”: W pierwszej kolejności program wykrywa grubość części, następnie ustawia oś X wzdłuż najdłuższej krawędzi
   • „Najdłuższy rowek”: Jeżeli rowek zostanie wykryty na panelu to wskaże oś X wzdłuż najdłuższego rowka. W przypadku jego braku zastosuje opcję „Minimalizuj szerokość panelu”
 2. Frezowanie kieszeni maszynowych
  W poprzednich wersjach SWOOD CAM była możliwość wysterowania kieszeni WoodWop. Teraz dostępne są nowe frezowania kieszeni, w zależności od producenta.Uwaga: Nowa funkcja wymaga aktualizacji postprocesora !
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
  Opcja jest dostępna jest  dla następujących maszyn:
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
 3. Zmiana kąta cięcia piłą
  Ten nowy parametr podczas cięcia piłą umożliwia zmianę kąta. Przydatne może być dodanie na przykład kąta 0,5 ° przy cięciu ukośnym w celu łatwiejszego sklejenia.
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
 4. Ulepszenie obróbki zgrubnej 3D
  W starszych wersjach SWOOD obróbka zgrubna 3D nie była możliwa, gdy bryła zawierała szkice. Teraz nowy algorytm został ulepszony do obróbki wszystkich rodzajów geometrii.Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
 5. Symulacja bryłowa
  Symulację bryłową możemy uruchomić klikając prawym przyciskiem na Nazwę programu i następnie Symulacja bryłowa(musimy kliknąć drugą symulację, to jest błąd tłumaczenia, w przyszłej wersji będzie „Symulacja bryłowa”),  po uruchomieniu ukaże nam się kilka opcji:
  Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
  Klikając w Ustawienie pojawi się nam poniższe okno dające nam dodatkowe ustawienia:

   • Dokładność: Zmienia jakość symulacji
   • Ustawienia użytkownika: Do ręcznego zdefiniowania wymiaru woksela(piksel 3D)
   • Poziom tolerancji: Porównanie wyniku z modelem(Patrz poniżej)
   • Włącz/Wyłącz: Do zaznaczenia domyślnych opcji
   • Kolor: Do konfiguracji kolorów symulacji
    Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS Software
    W szczególnych przypadkach można zmienić „Poziom tolerancji”, aby porównać wyniki z modelem. Ta opcja umożliwia kalibrację funkcji.
    Nowości SWOOD 2020 Design i SWOOD 2020 CAM - DPSTODAY - DPS SoftwareKrótki filmik pokazujący symulację bryłową w oprogramowaniu SWOOD CAM 2020:
Podziel się:

Specjalista techniczny/ trener CAD i SWOOD. Absolwent Politechniki Warszawskiej, posiada certyfikat CSWE. Prywatnie interesuje się piłką nożną. Stara się łączyć pracę z grą w klubie oraz poszerzać wiedzę w zakresie meblarstwa jak i inżynierii odwrotnej.