Strona głównaProduktyPrzygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 3

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 3

Przygotowanie do wdrożenia

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 3

Migracja plików do EPDM – Kwestie wydajnościowe

Przygotowanie komputera hosta

 Wybór maszyny do migracji. Dla większych migracji najlepszym rozwiązaniem było by jej przeprowadzenie na serwerze archiwum. Znacznie przyśpieszy to zarówno proces dodawania plików do przechowalni ale również, a właściwie głównie, proces pierwszego ewidencjonowania. Po prostu pliki nie będą musiałby być kopiowane przez sieć a cała operacja będzie przeprowadzona lokalnie. Jeśli nie możesz użyć serwera archiwum wybierz komputer, który ma odpowiednio duże zasoby dyskowe. Dobrze jest aby miał zamontowane dyski SSD lub o podwyższonej prędkości obrotowej.

 Dobrze jest zainstalować pełne wersję programów, których pliki będą importowane. Dotyczy to głównie plików SOLIDWORKS ale również AutoCAD czy Office. Jest to działanie opcjonalne ale np. w przypadku plików Inventora wręcz wymagane gdyż tylko wtedy odniesienia będą poprawnie odczytane.

 Wyłącz wszystko co może zakłócić proces importu. Wygaszacze ekranu, skanowanie antywirusem, aktualizacje systemu, funkcje oszczędzania energii itd.

Migracja danych

 Dane kopiuj lokalnie. Najpierw skopiuj pliki na lokalny dysk komputera, na którym będą one kopiowane do przechowalni. Nigdy nie kopiuj danych przez sieć lokalną bezpośrednio do widoku lokalnego. W przypadku awarii sieci i przerwania procesu kopiowana wszystko musisz powtarzać od nowa. A i sama prędkość kopiowania będzie wolniejsza.

 Po skopiowaniu danych na dysk lokalny koniecznie odetnij dostęp do poprzedniej lokalizacji. Zmień nazwę katalogu, odłącz dysk. Zmusi to SOLIDWORKS do przeszukania nowych lokalizacji w celu odnalezienia plików odnoszonych podczas procesu ewidencjonowania.

 Skopiuj pliki (uprzednio skopiowane na lokalny dysk) do widoku lokalnego EPDM do katalogu Migracja. Podczas operacji kopiowania system EPDM wykonuje operację dodania. Oznacza to, że pliku oprócz widoku lokalnego kopiowane są również na serwer archiwum oraz tworzone są wpisy w bazie danych SQL. W zależności od ilości danych może to potrwać kilka/kilkanaście godzin. Przy szczególnie dużej ilości danych można kopiować je mniejszymi partiami. Należy pamiętać jednak aby zachować ścieżki względne tak aby nie pogubiły się odniesienia w plikach. Do momentu aż skopiują się wszystkie pliki nie wolno wykonywać operacji ewidencjonowania z pkt. 4.

 Zaewidencjonuje najpierw wszystkie pliki nie SOLIDWORKS. Następnie zaewidencjonuj części w następnej kolejności złożenia a na końcu rysunki. Można użyć wyszukiwarki do wyszukania plików danego typu. W polu szukania wpisz po prostu *.<Rozszerzenie pliku>. Wyświetlenia okienka odniesień może potrwać kilkanaście minut (lub nawet dłużej) bądź cierpliwy. Jeśli są jakieś brakujące lub błędne odniesienia z poziomu okienka odniesień zapisz ich listę aby wiedzieć co później naprawić.

Podczas procesu dodawania plików i ich pierwszego ewidencjonowania można napotkać wiele różnych problemów z brakującymi lub błędnymi odniesieniami. Jak je naprawić dowiesz się z kolejnego odcinka.

Zobacz poprzednie artykuły:

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 1

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 2

Seria ta jest inspirowana wpisem na blogu SOLIDWORKS. Wpis został jednak wzbogacony i informację z najnowszej wersji EPDM. Oryginalny wpis można zobaczyć pod adresem

http://blogs.SOLIDWORKS.com/tech/2014/09/migration-from-windows-to-enterprise-pdm-part-1-high-performance-migration.html

Podziel się: