Strona głównaSolidCAMSolidCAM – Przyśpiesz programowanie z szablonami obróbki

SolidCAM – Przyśpiesz programowanie z szablonami obróbki

SolidCAM – Przyśpiesz programowanie z szablonami obróbki

Często zdarza się, że podczas naszej pracy powtarzamy te same czynności kilkukrotnie np. planowanie na początku procesu, wybranie operacji typu kontur/kieszeń z podobnymi parametrami itd. Aby nie musieć za każdym razem wypełniać wszystkich parametrów w oknie operacji, możemy stworzyć szablony operacji dzięki którym większość (niekiedy nawet wszystkie) parametry będą już wpisane, a my jedyne co będziemy musieli zrobić to wskazać geometrię.

Przyśpiesz programowanie dzięki funkcji drag-and-drop

SolidCAM pozwala na stworzenie szablonu obróbczego, z którego można skorzystać na dwa sposoby. Jeden z nich to użycie funkcji drag and drop.

Za przykład posłuży nam stworzenie szablonu operacji typu kieszeń, na którym jako pierwsza osadzona zostanie operacja zgrubna frezem fi20, jako druga operacja resztek frezem fi8, a jako ostatnia operacja wykańczająca dla bocznych ścian kieszeni.

Aby stworzyć szablon musimy wybrać operację dla której go tworzymy. W tym przypadku wchodzimy w operację wybranie (kieszeń) (rys. 1).

Wybór operacji szablony operacji SolidCAM

Rys 1. Wybór operacji


W zakładce “Geometria” nie wskazujemy konturu który chcemy obrobić tylko od razu przechodzimy do zakładki “Narzędzia”. Wybieramy narzędzie, które będzie wykorzystywane za każdym razem kiedy będzie wybierany szablon. W tym przypadku tworzymy narzędzie frez walcowy fi20 (rys. 2).
Narzędzie do procesy - szablony operacji SolidCAM

Rys. 2 Narzędzie do procesu

Kolejny krok to przejście do zakładki Poziomy. W tym miejscu ważne jest, aby określić górny poziom, który będzie brany za każdym razem do obliczeń (w przypadku funkcji drag and drop). Dolny poziom zaczytywany będzie przez program automatycznie po przerzuceniu szablonu na ścianę która będzie obrabiana.

W przypadku wstawienia operacji z szablony w tradycyjny sposób, określenie poziomów nie jest tak istotne, ponieważ metoda ta pozwala na samodzielne wskazanie górnego i dolnego poziomu. Ważnym na tym etapie jest, aby określić krok w dół jaki będzie brany dla wskazanej operacji (rys. 3).
Zakładka poziomy - szablony obróbki SolidCAM

Rys. 3 Zakładka poziomy

Następnie przechodzimy do zakładki Technologia, gdzie należy wypełnić parametry dla procesu (naddatki, zachodzenia itp.). Kolejny etap to określenie sposobu zagłębienia, łączeń i dojść/wyjść w zakładce Dojście/Wycofanie. Po wykonaniu tych czynności, należy zapisać operację jako szablon. Aby tego dokonać należy wejść w ikonę dyskietki u góry okna operacji (rys. 4).
Zapisanie operacji jako szablonu - SolidCAM

Rys. 4 Zakładka Dojście/Wycofanie

Po wybraniu przycisku dyskietki program poprosi o wprowadzenie nazwy dla szablonu operacji. Ważne jest aby zaznaczyć opcję Zawiera dane narzędzia, dzięki czemu program zapisze narzędzie wybrane dla operacji i nie będzie prosił o jego wskazanie przy kolejnym korzystaniu z szablonu (rys. 5).
Menadżer szablonów SolidCAM

Rys. 5 Menadżer szablonów

Podobnie tworzymy operację resztek frezem fi8 po frezie fi20. Należy tu zwrócić uwagę, aby w technologii wybrać w obszarze Resztka materiału/Faza → Reszta (Rys. 6), a następnie w zakładce “reszta” wskazać poprzednie narzędzie.
Zakładka technologia - SolidCAM

Rys. 6 Zakładka Technologia

Po stworzeniu szablonu operacji resztek ostatnim etapem będzie wykonanie operacji wykańczającej frezem fi8. Jeżeli wszystkie szablony zostały zapisane po prawej stronie w sekcji SolidCAM drag&drop, to mamy dostęp do wszystkich stworzonych szablonów posegregowanych w zależności od technologii jaka była wykorzystana do jego powstania (rys. 7).
SolidCAM drag and drop

Rys. 7 SolidCAM Drag and Drop

Po stworzeniu wszystkich szablonów można je wykorzystać do stworzenia operacji w projekcie.

W przypadku kieszeni wystarczy przeciągnąć i upuścić jej szablon z listy po prawej stronie na ścianę będącą dnem kieszeni. Czynność tę należy powtórzyć dla każdego szablonu. Efekt końcowy widoczny jest na rys. 8.
Scieżki narzędzia SolidCAM

Rys. 8 Ścieżka narzędzi

Drugi sposób na dodanie szablonu operacji jest podobny do klasycznych obróbek. Aby go użyć, wystarczy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na ostatnią operację lub ustawienia (w przypadku pierwszej obróbki), a następnie kliknąc na liście dodaj operację z szablonu (rys. 9) lub bezpośrednio z zakładki SolidCAM Operacje wybieramy operacje z szablonu (rys. 10).
Klasyczne dodanie szablonu SolidCAM

Rys. 9 Klasyczne dodanie szablonów

Klasyczne dodanie szablonu z paska zadań - SolidCAM

Rys. 10 Klasyczne dodanie szablonów z paska zadań

W następnym kroku program poprosi nas o wskazanie obrabianej geometrii i poziomów na jakich chcemy przeprowadzić obróbkę (Rys. 11).
Dane dla szablonu obróbki SolidCAM

Rys. 11 Dane dla szablonu obróbki

Po wskazaniu parametrów program wygeneruje ścieżki dla konkretnego szablonu (Rys. 12).
Ścieżki narzędzia SolidCAM

Rys. 13 Ścieżki narzędzia

Wszystkie kroki przedstawione są w poniższym video:


Video 1 Tworzenie szablonów operacji i ich dodawanie


Funkcja drag&drop można wykorzystać również dla operacji toczenia. Na początku należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób ma być wskazywana geometria w szablonach: przez wskazanie łańcucha czy ścian.

Funkcja drag&drop dla geometrii drutowej

SolidCAM geometria drutowa

Rys. 13 Opcja geometria drutowa

W celu dodania utworzonego szablonu dla toczenia (np. toczenie zgrubne + wykańczające kontury) należy przeciągnąć szablon na początkową krawędź konturu, wstrzymując przy tym klawisz CTRL. Kolejny krok to wskazanie ostatniej krawędzi konturu. Program zapyta o kierunek geometrii (rys. 14). Po zaakceptowaniu szablon zostanie dodany (rys. 15).
SolidCAM - kierunek znajdowania łańcucha

Rys. 14 Kierunek znajdowania łańcucha

SolidCAM - ścieżki narzędzia

Rys. 15 Ścieżki narzędzia

Całość przedstawiono na poniższym filmie:

Video 2 Szablony operacji dla toczenia przy wyborze geometrii drutowej

Funkcja drag&drop dla geometrii bryłowej

W przypadku kiedy geometria została wybrana jako bryłowa, szablon będziemy mogli przenosić bezpośrednio na ściany. Stosując tą metodę podczas tworzenia szablonu musimy również wskazać geometrię (aby program wiedział w którą stronę czy CCW/CW tworzyć łańcuch dla kolejnych brył). Ważne aby podczas zapisu szablonu zaznaczyć Include geometry direction. (Rysunek 16).

SolidCAM - funkcja included geometry direction

Rys. 16 Opcja include geometry direction

Wstawianie szablonu przy wyborze geometrii jako bryłowa przedstawiono na poniższym filmie:

Video 3 Szablony operacji dla toczenia przy wyborze geometrii bryłowej>


Mam nadzieję, że dzięki szablonom operacji znacznie przyśpieszycie etap programowania CAM w swoich zakładach i często powtarzające się operacje już nie będą zajmowały tyle czasu co wcześniej.

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym. Zawodowe doświadczenie zdobywałem pracując przy różnego rodzaju maszynach do obróbki ubytkowej. Wolny czas lubię spędzać aktywnie.