Strona głównaFlow SimulationSOLIDWORKS Flow Simulation – Create Lids

SOLIDWORKS Flow Simulation – Create Lids

SOLIDWORKS Flow Simulation - How to create lids

SOLIDWORKS Flow Simulation – Create Lids

Tworząc analizę we Flow Simulation, zasadniczo mamy do wyboru dwa rodzaje przepływu: wewnętrzny i zewnętrzny. Jeżeli model CAD ma być badany pod kątem przepływu wewnętrznego, musi spełniać pierwszą, podstawową zasadę – musi być „wodoszczelny”. Co to w praktyce oznacza? Posłużę się bardzo prostym przykładem: Jeżeli chcemy policzyć przepływ wewnątrz rury, to pomimo, iż jest to jedynie odcinek, a płyn jednym końcem rury wpływa, a drugim wypływa – to oba te końce muszą zostać zaślepione. Dzieje się tak dlatego, że podczas definiowania warunków brzegowych, to właśnie ściany tych zaślepień są wskazywane jako odniesienia.

Tworzenie zaślepień, zwanych we Flow Simulation lidami, ma pewne obostrzenia. W tym artykule opowiemy o tym, w jaki sposób tworzyć lidy, oraz na co zwrócić uwagę, aby analiza przebiegła prawidłowo.

Lidy możemy stworzyć na dwa sposoby:

 • wykorzystując standardowe techniki modelowania
 • z wykorzystaniem dedykowanego narzędzia.

Sposób 1: Narzędzie Create Lids

Znajdziemy je przechodząc do górnego paska, Narzędzia/Flow Simulation/Tools/Create Lids

SOLIDWORKS Flow Simulation Create Lids

Operacja Create Lids automatycznie tworzy nam zaślepienie na wskazanej ścianie, jedyne, co pozostaje nam zdefiniować, to grubość.

SOLIDWORKS Flow simulation – create lids

Utworzone tą metodą lidy widnieją w drzewie operacji jako odrębne obiekty:

Powyższe zaślepki moglibyśmy również utworzyć samodzielnie, wykorzystując tradycyjną operację wyciągnięcia. Należy przy tym pamiętać, aby odznaczyć opcję „scalaj wyniki”. Lidy zawsze powinny być odrębnymi obiektami.

Ważne jest także położenie zaślepki względem badanego modelu. Pewne rodzaje kontaktów nie są wspierane i mogą powodować niepowodzenie wykonywanej analizy.

W poniższej tabeli zostały przedstawione rodzaje kontaktów między modelem i lidem:

W tabeli zostały przedstawione rodzaje kontaktów między modelem i lidem

UWAGA 1. Operacja Create Lids ma zastosowanie tylko do ścian planarnych!

UWAGA 2. Lidy utworzone w złożeniu, nie są w żaden sposób powiązane z modelem. Dobrą praktyką jest unieruchomienie tych elementów, żeby w trakcie pracy nie przemieściły się.

Taką sytuację dobrze ilustruje poniższy przykład:

SOLIDWORKS Flow simulation – create lids

Aby utworzyć zaślepienie otworu na ścianie cylindrycznej, wykorzystamy narzędzia do modelowania powierzchniowego.

 1. Wypełnienie powierzchni
  Wskazujemy krawędzie ograniczające i rodzaj kontaktu. Zatwierdzamy.
  SOLIDWORKS Flow simulation – create lidsSOLIDWORKS Flow simulation – create lidsWydłuż powierzchnię
  Tak, jak w przypadku automatycznego tworzenia lidów – tworzymy powierzchnię, która przenika się z modelem.
  SOLIDWORKS Flow simulation – create lids
 2. Pogrub
  Na podstawie powierzchni tworzymy element bryłowy, który będzie reprezentacją zaślepki. Pamiętamy, aby nie scalać wyników.
  SOLIDWORKS Flow simulation – create lids
 3. Efekt końcowy możemy sprawdzić na widoku przekroju.
  SOLIDWORKS Flow simulation – create lids

Podsumowanie:

 1. Aby prawidłowo wykonać analizę przepływu wewnętrznego, model musi być „wodoszczelny”.
 2. Do tworzenia zaślepek możemy wykorzystać narzędzie Create Lids. Musimy przy tym pamiętać o kilku warunkach:
  1. Lidy możemy utworzyć tylko na ścianach planarnych
  2. Są traktowane jak osobne obiekty
  3. Tworząc je w złożeniu, dobrze jest je później unieruchomić
 3. Jeżeli musimy zaślepić otwór w ścianie nieplanarnej, możemy posłużyć się narzędziami dostępnymi w zakładce do modelowania powierzchniowego.
 4. Niewłaściwy kontakt pomiędzy modelem a utworzonym zaślepieniem może powodować błędy w analizie. Aby tego uniknąć, oba elementy powinny się przenikać lub stykać się ścianami.

 

Podziel się:

Pracuję w DPS Software od przeszło 4 lat. Możecie mnie spotkać m.in. na Wsparciu Technicznym i Szkoleniach. Jeśli chodzi o SOLIDWORKS jestem samoukiem. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Prywatnie jestem absolutną miłośniczką zwierząt. Jeżeli masz jakieś pytania – zapraszam do kontaktu!