Strona głównaSWOODSWOOD: import i export zlączy

SWOOD: import i export zlączy

SWOOD: import i export zlączy

Oprogramowanie SWOOD Design udostępnia proste narzędzie pozwalające na importowanie i eksportowanie złączy. Wybrane elementy zapisuje się w postaci jednego pliku o rozszerzeniu .efiass, który następnie można zaimportować do biblioteki określając identycznie, jak w przypadku kopiowania plików w eksploratorze Windows, czy chcemy zastąpić, ignorować lub kopiować dany element.

 1. Proces ten rozpoczyna się od wejścia w edycję biblioteki złącz, poprzez kliknięcie PPM (Prawym Przyciskiem Myszy) w dowolny jej element i wybranie jednej opcji „Edycja”.
 2. Następnie wybieramy w lewy górnym rogu funkcję „Importuj”, która służy zarówno do importowania jak i eksportowania złączy. Po wybraniu otwiera się okno, w którym określimy który element, bądź folder chcemy wyeksportować. Od eksportu właśnie zaczniemy, aby móc później wybrane elementy zaimportować z powrotem do biblioteki. Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji w oknie po lewej stronie klikamy czerwoną strzałkę skierowaną w prawo. Program wydziela wszystkie poszczególne elementy, które zawierał wybrany przez nas folder i tworzy listę w centralnym oknie. W części górnej pokazana jest lista złączy, natomiast w części dolnej tabela z informacjami takimi jak: Nazwa źródłowa, Nazwa docelowa i Ścieżka docelowa, a także kolumna o nazwie Akcja.
 3. Po określeniu ustawień poszczególnych pozycji należy kliknąć czerwoną strzałkę po prawej stronie centralnego okna. Wówczas wszystkie pozycje zostaną ponownie przedstawione w oryginalnej strukturze folderów z biblioteki. Teraz pozostało tylko zapisać plik .efiass w lokalizacji C:\SWOOD\Standard\SWOODDesign\Connectors.
 4. Aby móc zobaczyć różnicę przy ponownym importowaniu usuniemy z biblioteki podfolder z folderu, który wyeksportowaliśmy.
 5. Teraz możemy przejść do importowania. Proces ten jest odwrotnością eksportowania, a więc po wejściu w funkcję „Importuj” zaczniemy od prawej strony. W pierwszym kroku wybieramy „Otwórz” i wskazujemy zapisany wcześniej plik .efiass. Po otwarciu w oknie po prawej stronie widzimy folder, który poprzednio wyeksportowaliśmy. Klikamy więc zieloną strzałkę skierowaną w lewo, aby znów otrzymać listę elementów w oknie centralnym.
 6. Podobnie jak w przypadku eksportowania otrzymujemy różne informacje o importowanych złączach, jednak kluczowe jest rozróżnienie na te z nazwą w czerwonym i czarnym kolorze. Pozycje czerwone oznaczają, że program wykrył, że takie same złącza są już w bibliotece. Wówczas opcje w kolumnie „Akcja” są następujące:
  • Kopiuj – pozycja zostanie skopiowana, a jej nazwa zostanie zmieniona
  • Ignoruj – opcja domyślna, pozycja zostanie pominięta
  • Zastąp – pozycja w bibliotece zostanie zastąpiona tą importowaną

  Natomiast złącza wyświetlane na czarno oznaczają, że nie ma ich w bibliotece (usunęliśmy je przed importowaniem.

 7. Ostatnim krokiem jest kliknięcie czerwonej strzałki skierowanej w lewo i dwukrotne zatwierdzenie zmian w prawym dolnym rogu. Nasza biblioteka została zmieniona.
Podziel się:

Tytuł magistra uzyskałem na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji. Pracę magisterską realizowałem w obszarze skanowania, modelowania oraz wizualizacji 3D. W DPS Software rozwinąłem swoje doświadczenie z oprogramowaniem SOLIDWORKS poszerzając je o dodatek SWOOD do projektowania mebli, a także SOLIDWORKS Visualize do tworzenia realistycznych renderingów. Oprócz doświadczenia inżynierskiego od kilku lat pracuję jako fotograf oraz realizuję się w produkcji filmów. W wolnej chwili sięgam po longboard, dobrą książkę albo jadę z żoną pod namiot do Sopotu.