Strona głównaProduktyTworzenie relacji pomiędzy dokumentacją w systemie SolidWorks Enterprise PDM

Tworzenie relacji pomiędzy dokumentacją w systemie SolidWorks Enterprise PDM

Tworzenie relacji pomiędzy dokumentacją w systemie SolidWorks Enterprise PDM

Tworzenie relacji pomiędzy dokumentacją w systemie SolidWorks Enterprise PDM

System SolidWorks Enterprise PDM (EPDM) posiada bardzo ciekawą funkcjonalność powalającą na tworzenie powiązań pomiędzy dokumentacją. Powiązania można tworzyć pomiędzy dowolnymi rodzajami plików. Możemy na przykład powiązać pliki modeli z programów CAD do kart zmian wykonanych w programie MS Word. Dzięki takiemu powiązaniu możemy sprawdzić w zakładkach „Zawartość” i „Gdzie używane” w EPDM, jakie dokumenty CAD są powiązane z daną kartą zmian.

Funkcję możemy wykorzystać także, gdy chcemy mieć w systemie EPDM pełny BOM wyrobu i dołączamy do BOM-u z systemu SolidWorks elementy, których nie modelowaliśmy jak na przykład: opakowania, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, itp.

Metody tworzenia relacji pomiędzy plikami:

 Powiązanie dokumentacji przy użyciu standardowej funkcjonalności systemu EPDM:

 • Zaznaczenie pliku, który ma zostać powiązany, jako referencja. Można oczywiście zaznaczyć wiele plików, które jednocześnie podłączymy do innego dokumentu.

epdm

 • Skopiowanie pliku, który chcemy powiązać.

2

 • Zaznaczenie pliku będącego elementem nadrzędnym.

solid works

 • Wyewidencjonowanie pliku. Jeśli plik nie zostanie wyewidencjonowany opcja „wklej jako odniesienie” będzie zablokowana.

Wyewidencjonowanie pliku

 • Wklejenie wcześniej skopiowanego pliku jako odniesienie.

odniesienie

 • Opcjonalnie można wpisać, w jakiej ilości jest dodawana referencja względem drugiego dokumentu.

referencja

 • Zaewidencjonowanie pliku nadrzędnego, żeby struktura powiązań została zaktualizowana w bazie danych systemu SolidWorks Enterprise PDM.

SolidWorks EPDM

SolidWorks EPDM

 • Wynik powiązania – karta zmian jest powiązana z dokumentacją konstrukcyjną.

dokumentacja konstrukcyjna

Jeśli istnieje potrzeba edycji lub usunięcia powiązania możemy to wykonać wchodząc na zakładkę „zawartość” i wybrać „odniesienia niestandardowe”.

odniesienia niestandardowe

W oknie odniesień zdefiniowanych przez użytkownika możemy zmienić ilości powiązań pomiędzy elementami oraz usunąć powiązanie.

11

 Dołączanie dokumentacji poprzez dodatek EPDM.

Proces podłączania dokumentacji można dodatkowo usprawnić poprzez zastosowanie dodatku do systemu EPDM – „Dodawanie referencji”.

Usprawnienia dodatku „Dodawanie referencji” w stosunku do standardowej funkcjonalności systemu EPDM:

 • automatycznie wyewidencjonuje i zaewidencjonowuje pliki, do których są tworzone odniesienia.
 • jest bardziej intuicyjny w użyciu od standardowego mechanizmu podłączania plików w EPDM,
 • minimalizuje ilość operacji, jaką użytkownik musi wykonać do podłączenia pliku, jako referencji.
 • dodatek pozwala na podłączanie plików zarówno od elementu nadrzędnego, jak i elementu podrzędnego.

Dołączanie plików przy pomocy dodatku EPDM:

 • Zaznaczenie pliku i wybranie z menu kontekstowego „Dokumentacja->Dołącz plik”.

dołącz plik

 • Zaznaczenie plików, które mają być dołączone. Możliwe jest zaznaczenie jednocześnie wielu plików, które mają zostać dołączone.

dodatki epdm

 • Opcjonalnie wybranie ilości referencji.

dodatki epdm

 • Zapis powiązań w systemie EPDM.

system EPDM

16

System SolidWorks Enterprise PDM dzięki funkcji tworzenia relacji pomiędzy plikami usprawnia wyszukiwanie powiązanej dokumentacji oraz umożliwia dodawanie dodatkowych elementów do BOM, które nie są modelowane w systemach CAD.

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.