Strona głównaSOLIDWORKSTworzenie sprężyny w programie SOLIDWORKS

Tworzenie sprężyny w programie SOLIDWORKS

Tworzenie sprężyny w programie SOLIDWORKS

SOLIDWORKS – narzędzie do projektowania spirali

W programie SOLIDWORKS istnieje narzędzie pozwalające projektować spiralę. Jest ono bardzo przydatne ze względu na trudność utworzenia odpowiedniego kształtu za pomocą standardowych poleceń szkicowania. Operacja Helisa i spirala tworzy krzywą spiralną 3D lub 2D. Aby móc z niej skorzystać wymagane jest utworzenie szkicu okręgu na płaszczyźnie i nadanie średnicy początkowej krzywej. Polecenie Helisa i spirala można znaleźć w następujących lokalizacjach:

  • Karta operacje → Helisa i spirale
  • Wstaw → Krzywa → Helisa/Spirala

Helisa i spirala - SOLIDWORKS

Helisa i spirala - metoda 2 - SOLIDWORKS

W poniższym przykładzie przedstawiony zostanie sposób generowania spirali oraz omówione zostaną najważniejsze, dotyczące jej zagadnienia. Na początku należy utworzyć szkic na płaszczyźnie, np. przedniej. Następnie naszkicowany zostanie okrąg o średnicy 60 mm.

Tworzenie sprężyny - szkicowanie okręgu w SOLIDWORKS

Kolejny krok to wybranie z karty Operacje polecenia Helisa/Spirala. Jej kształt może być zdefiniowany poprzez:

  • Skok i obrót
  • Wysokość i obrót
  • Wysokość i skok
  • Spirala Archimedesa

Definiowanie


W zakładce Parametry można dobrać skok stały, bądź zmienny. W przypadku skoku stałego sytuacja jest prostsza. Należy podać wartość skoku, kierunek oraz liczbę obrotów. Kąt początkowy definiuje położenie punktu wspólnego okręgu i generowanej helisy. Jej kształt może układać się zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ponadto można go modyfikować poprzez zmianę wartości „zwężenie helisy”.

Tworzenie sprężyny SOLIDWORKS poprzez stały skok

W przypadku wybrania zmiennego skoku należy uzupełnić tabelkę Parametrów regionu. Należy w niej zdefiniować wartości dla skoku, obrotów i średnicy. Wartości w pierwszym wierszu są szare i nieedytowalne. Są one określone poprzez okrąg w szkicu. Podgląd będzie aktualizował się wraz ze zmianą wartości. Oprócz możliwości edycji w lewym menu, edycji można dokonywać bezpośrednio w obszarze graficznym w oknach edycji z odnośnikami do spirali.

Tab zmienny skok SOLIDWORKS


Skok zmienny SOLIDWORKS

Ostatnim krokiem po dobraniu parametrów jest dodanie operacji wyciągnięcia po ścieżce.
wyciągnięcie po ścieżce w SOLIDWORKS

Tworzenie sprężyny w programie SOLIDWORKS – gotowy model

Tworzenie

Podziel się:

Specjalista techniczny/ trener CAD. Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywał zajmując się zawodowo inżynierią odwrotną na potrzeby druku 3D. Prywatnie interesuje się modelarstwem oraz historią.