Strona głównaSOLIDWORKSWykrywanie kolizji w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentu

Wykrywanie kolizji w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentu

Wykrywania kolizji w SOLIDWORKS - przenoszenie i rotacja komponentu w złożeniu

Wykrywanie kolizji w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentu

SOLIDWORKS pozwala na wykrycie kolizji z innymi komponentami w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentu. Istnieje możliwość wykrycia kolizji dla wybranych elementów lub dla wszystkich komponentów w złożeniu.

Aby wykryć kolizję w trakcie przenoszenia lub obrotu elementu należy wybrać funkcję Przenieś komponent lub Obróć komponent znajdującą się w pasku Command Managera w zakładce Złożenie.

Funkcję tę można też przywołać wybierając prawym przyciskiem myszy na daną część, po rozwinięciu funkcji wybieramy funkcję Przenieś.

Wykrywania kolizji w SOLIDWORKS - przenoszenie i rotacja komponentu w złożeniu

Po lewej stronie otworzy się okno opcji. Z tego miejsca można swobodnie przechodzić między ustawieniami obrotu oraz przenoszenia elementu.

Wykrywania kolizji w SOLIDWORKS - przenoszenie i rotacja komponentu w złożeniu

W tym przykładzie skupimy się na opcji obróć komponent dla złożenia przedstawionego poniżej. W tym mechanizmie mamy dwa elementy jarzma, które wykonują ruch obrotowy. Sprawdzimy, czy pomiędzy górnym, a dolnym jarzmem występuje kolizja.

Wykrywania kolizji w SOLIDWORKS - przenoszenie i rotacja komponentu w złożeniu

Po otworzeniu funkcji Przenieś komponent wybieramy Obróć. Następnie w opcjach zaznaczmy Wykrywanie kolizji. W Sprawdź pomiędzy mamy dwie możliwości do zaznaczenia:

  • Wszystkie komponenty – kolizja będzie wykryta w momencie, gdy przenoszony/obracany komponent dotknie innego dowolnego komponentu w złożeniu
  • Te komponenty – wychwytuje kolizje tylko pomiędzy dwoma wybranymi elementami, inne kolizje są ignorowane

My skorzystamy w drugiej opcji i zaznaczamy oba elementy jarzma. Poniżej mamy do wyboru także Zatrzymaj przy kolizji oraz Tylko przeciągana część. Pierwsza z tych opcji zatrzymuje ruch elementu od razu, gdy komponent dotnie jakiegokolwiek innego elementu. Natomiast zaznaczone pole wyboru Tylko przeciągana część pozwala sprawdzać kolizje wyłącznie dla wybranych elementów. Kiedy opcja nie jest zaznaczona, oprócz zaznaczonych elementów sprawdzane są wszystkie inne, które wykonują ruch z powodu wiązań z wybranymi elementami.

W zaawansowanych opcjach na samym dole zaznaczamy podświetl ściany oraz dźwięk. Dzięki temu podczas kolizji SOLIDWORKS podświetli ściany biorące udział w kolizji oraz dodatkowo da sygnał dźwiękowy.

Wykrywania kolizji w SOLIDWORKS - przenoszenie i rotacja komponentu w złożeniu

Po zaznaczeniu wszystkich odpowiednich opcji wystarczy chwycić element lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć. Wszystkie kolizje będą wychwytywane na bieżąco. Zachowanie to przedstawia poniższy filmik.

 

Podziel się:

Ukończyłam Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Moimi zainteresowaniami są kryminały i styl życia less waste.