Strona głównaSOLIDWORKSWymiary połączone, zmienne globalne czy równania? Wiążemy wymiary ze sobą.

Wymiary połączone, zmienne globalne czy równania? Wiążemy wymiary ze sobą.

Powiązanie wymiarów w SOLIDWORKS - zmienne globalne i równania

Wymiary połączone, zmienne globalne czy równania? Wiążemy wymiary ze sobą.

Jakie są sposoby na powiązanie wymiarów ze sobą na poziomie szkicu? Ostatnio takie pytanie padło od jednego z kursantów. W SOLIDWORKS będziemy mieć kilka sposobów na osiągnięcie pożądanego celu. Każdy z nich natomiast różni się od pozostałych zasadą działania, a co za tym idzie – wykorzystaniem.

W tym artykule omówione zostaną cztery narzędzia, służące do uzależniania wymiarów od siebie:

  1. Relacja równości.
  2. Zmienne globalne.
  3. Równania.
  4. Wymiary połączone.

Relacja równości

Najszybszy i najprostszy sposób połączenia wymiarów dla dwóch (lub więcej) elementów.

Gdzie to znaleźć -> Narzędzia/Relacje/Dodaj

Zasada działania -> Tworzymy przykładowy szkic, posiadający dwa okręgi i jeden z nich wymiarujemy. Zaznaczamy oba okręgi z klawisz CTRL i z pojawiającego się paska kontekstowego lub z Menadżera właściwości po lewej stronie wybieramy relację „Równe”.

 

Wymiary połączone, zmienne globalne, relacje SOLIDWORKS

 

Od teraz wartość średnicy obu okręgów kontrolowana jest przez jeden wymiar. Zmieniając jego wartość, wpływamy na rozmiar obu okręgów. Tą funkcjonalność możemy zastosować wewnątrz bieżącego szkicu lub pomiędzy szkicami leżącymi na równoległych płaszczyznach. Elementy geometryczne muszą być takie same.

Zmienne globalne

W celu powiązania ze sobą wymiarów przy użyciu zmiennych globalnych, definiujemy jedną konkretną zmienną, a następnie przypisujemy ją do pożądanych wymiarów. W ten sposób jesteśmy w stanie sterować wartością wszystkich tych wymiarów z jednego poziomu – modyfikując zmienną. Wymiary do których została podłączona, aktualizują się automatycznie.

Gdzie to znaleźć -> Narzędzia/Równania 

 

Zmienne globalne w SOLIDWORKS

 

Zasada działania -> Zdefiniujmy sobie przykładową wartość A=100mm. Następnie musimy podłączyć zmienną globalną do wymiarów w szkicu. W oknie “Modyfikuj” wpisujemy nazwę zmiennej globalnej, w tym przykładzie “A”. Po przypisaniu zmiennej do wymiarów obu okręgów są one kontrolowane przez jedną wartość. Widzimy to na rysunku w postaci czerwonego oznaczenia ““.

 

Wymiary połączone, zmienne globalne, relacje SOLIDWORKS

 

Zmienne globalne możemy wykorzystywać w szkicach i w operacjach bez ograniczeń. Dla różnych geometrii. Edytując zmienną, edytujemy wszystkie wymiary, w których została podłączona. Zmian dokonujemy na poziomie Zmiennych globalnych.

Równania

Jeżeli nie chcemy wykorzystywać relacji i zmiennych globalnych, możemy powiązać za sobą wymiary przy użyciu równań.

Gdzie to znaleźć -> Narzędzia/Równania

Równania w SOLIDWORKS

Zasada działania -> Szkicujemy dwa elementy i wymiarujemy jeden z nich. Podczas wymiarowania drugiego elementu nie wpisujemy wartości, tylko wskazujemy na istniejący wymiar. W wyniku tego w oknie równań zostaje utworzona zależność “D1@Szkic1”.

 

Równania w SOLIDWORKS

 

Od tego momentu wartością obu okręgów steruje jeden wymiar, utworzony na samym początku. Zmiana tego wymiaru wpłynie na pozostałe, do których został przypisany w równaniu. Podobnie jak w przypadku zmiennych globalnych z równań możemy korzystać bez ograniczeń. Zmian dokonujemy w wymiarze bazowym, który stał się wymiarem odniesienia w równaniu.

Wymiary połączone

Definiujemy sobie wymiar, który nazywamy w dowolny sposób, a następnie podłączamy w pozostałych miejscach. Taka wartość steruje wszystkimi elementami, w których jest wykorzystana, ale również można nią sterować ze wszystkich miejsc, w których występuje.

Gdzie to znaleźć -> PPM na wymiar/Połącz wartości

Zasada działania -> Szkicujemy okrąg i wymiarujemy go. Następnie klikamy PPM na wymiar i wybieramy „Połącz wartości”. W kolejnym oknie musimy nadać nazwę dla wymiaru, np. „Zmienna” i zatwierdzić.

Wymiary połączone w SOLIDWORKS

Aby przypisać wymiar o nazwie “Zmienna” dla kolejnych geometrii, postępujemy analogicznie: szkicujemy, wymiarujemy i wskazujemy opcję „Połącz wartości”. Tym razem wybieramy z listy już istniejący wymiar o nazwie „Zmienną”.

Nasza wartość zostaje uwzględniona w oknie Zmiennych globalnych, natomiast jej zmian możemy dokonywać z poziomu dowolnego wymiaru, który ją wykorzystuje.

Zmienna globalna SOLIDWORKS

Zachęcam do stosowania powyższych powiązań i relacji wymiarów w celu ułatwienia sobie pracy.

Podziel się:

Pracuję w DPS Software od przeszło 3 lat. Możecie mnie spotkać m.in. na Wsparciu Technicznym i Szkoleniach. Jeśli chodzi o SOLIDWORKS jestem samoukiem. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Prywatnie jestem absolutną miłośniczką zwierząt. Jeżeli masz jakieś pytania – zapraszam do kontaktu!