Strona głównaSimulationZdeformowany kształt modelu jako widok alternatywny w rysunku | Simulation

Zdeformowany kształt modelu jako widok alternatywny w rysunku | Simulation

Zdeformowany kształt modelu jako widok alternatywny w rysunku solidworks simulation

Zdeformowany kształt modelu jako widok alternatywny w rysunku | Simulation

W artykule chciałbym przedstawić w jaki sposób umieścić na rysunku zdeformowany kształt złożenia/komponentu, który uzyskaliśmy wykonując symulację w dodatku SOLIDWORKS Simulation. Przygotowując dokumentację techniczną projektu możemy mieć potrzebę przedstawiania na rysunku przemieszczenia modelu pod wpływem maksymalnego obciążenia. W celu ułatwienia analizy wyników warto skorzystać z widoku alternatywnego, aby nałożyć zdeformowany kształt na model.  

Poniżej w kilku krokach przedstawiono sposób przygotowania takiego widoku: 

 Przygotowanie symulacji. 

Wspierane są wszystkie badania w których wynikiem jest deformacja modelu. Do uzyskania zdeformowanego kształtu potrzebujemy aktualnych wyników.  

Zdeformowany kształt solidworks simulation

 Zapisanie zdeformowanego kształtu jako nową konfigurację 

Klikamy prawym przyciskiem myszy na folder wyników i wybieramy opcję „Utwórz obiekt ze zdeformowanego kształtu..”. 

Utwórz obiekt ze zdeformowanego kształtu

*- uzyskanie zdeformowanego kształtu nie jest możliwe, gdy w badaniu wykorzystujemy elementy belkowe. 

W oknie właściwości mamy możliwość wyboru czy chcemy zapisać kształt jako nową część, czy jako konfigurację. Dodatkowo możemy zdefiniować nazwę części i jej lokalizacji lub nazwę konfiguracji.

W naszym przypadku zapisujemy obiekt jako nową konfigurację. 

obiekt jako nowa konfiguracja solidworks  Korekta położenia modelu 

Nowo powstały obiekt będzie wyśrodkowany względem układu współrzędnych. Możliwe, że konieczne będzie jego przesunięcie aby położenie pokrywało się z pierwotnym modelem. Możemy to zrobić przy pomocy narzędzi „Przenieś/kopiuj” w przypadku części lub „Przenieś komponent” w przypadku złożeń.  

 Utworzenie rysunku i podstawowych widoków.  

tworzenie rysunków widoków solidworks

 Utworzenie widoku alternatywnego 

Z zakładki widok układu wybieramy opcję „Widok pozycji alternatywnej”, następnie wskazujemy istniejącą konfigurację z zdeformowanym kształtem.  

tworzenie alternatywnego widoku solidworks

Dużą zaletą jest możliwość definiowania wymiarów pomiędzy widokiem standardowym a alternatywnym. W ten sposób możemy z wymiarować przemieszczenie modelu na dokumentacji 2D. 

zdeformowany kształt symulacja solidworks mes fea

*- W przypadku rysunku pojedynczych części widok pozycji alternatywnej jest niedostępny. Obejściem może być utworzenie złożenia z jednego komponentu z dwoma konfiguracjami, lub umieszczenie dwóch różnych widoków.  

Podziel się: