Strona główna3DEXPERIENCE3DEXPERIENCE: xDesign – połącz obiekty

3DEXPERIENCE: xDesign – połącz obiekty

3DEXPERIENCE: xDesign – połącz obiekty

XDesign jest aplikacją dostępna w roli 3D Creator na platformie 3DExperience. Pozwala na modelowanie obiektów zarówno bryłowych jak i powierzchniowych.

Jednym ze sposobów modelowania bryłowego jest dodawanie obiektów nie scalonych ze sobą. Pozwala to na ułatwienia w modelowaniu w celu uzyskania finalnej postaci części. Na pewnym etapie może nastąpić konieczność połączenia obiektów w jeden obiekt bryłowy. W tym celu należy skorzystać z operacji Połącz. Ponadto operacja pozwala również na wzajemne docinanie elementów oraz wydzielanie wspólnej objętości. W poniższym przykładzie omówione zostaną możliwości operacji na konkretnych przykładzie.

Model w xDesign

Aby przetestować działanie operacji zostały dodane dwie bryły. Operację połącz można znaleźć na karcie Operacje -> Połącz.

Opcja 'Połącz'

Po jej wybraniu dostępne są trzy opcje:

  • Dodaj – pozwala na scalenie ze sobą elementów
  • Odejmij – pozwala na odejmowanie objętości jednego elementu od drugiego
  • Wspólne – pozwala na wydzielenie i scalenie wspólnej objętości

Opcje 'Dodaj', 'Odejmij' i 'Wspólne'

Aby scalić obiekty w jedną bryłę należy wybrać opcję Dodaj a następnie zaznaczyć obiekty. Po zatwierdzeniu aplikacja scali bryły w jeden obiekt bryłowy.

Opcja 'Dodaj' - zaznaczanie obiektów
 

Scalony obiekt bryłowy

Aby odjąć obiekty należy wybrać opcję Odejmij. Kolejny krok to wybór obiektu docelowego który ma zostać docięty. Obiektem narzędzi jest bryła której zadaniem jest docięcie obiektu głównego.

Opcja 'Odejmij'
 

Docięta bryła - efekt operacji 'odejmij'

W celu uzyskania wspólnej objętości należy wybrać obiekty docelowe oraz obiekty narzędzi. Na ich podstawie program wydzieli wspólną objętość.

Opcja 'Wspólne'
 

Wydzielona wspólna objętość

Podziel się:

Specjalista techniczny/ trener CAD. Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywał zajmując się zawodowo inżynierią odwrotną na potrzeby druku 3D. Prywatnie interesuje się modelarstwem oraz historią.