Strona głównaALPHACAMAlphacam – Menadżer Warstw

Alphacam – Menadżer Warstw

DPSTODAY Menadżer Warstw

Alphacam – Menadżer Warstw

UWAGA!

W wersji 2018 R1 Menadżer Warstw zmienił nazwę na Menadżer Zapytań.

 

W artykule przybliżę działanie Menadżera Warstw, czyli narzędzia służącego do automatycznego przypisywania geometrii do warstw zdefiniowanych przez użytkownika. Wspomaga ono programowanie obróbek dla powtarzalnych detali, ponieważ umożliwia zastosowanie stylów obróbczych dla wybranych warstw użytkownika. Jest również wymagany do prawidłowego skonfigurowania Menadżera Automatyzacji Nestingu.

Opcja ta jest dostępna we wstążce Edycja, w grupie Menadżer warstw.

Pasek Narzędzi

Okno Menadżera uruchamiamy przyciskiem Nowy Menadżer Warstw. Objaśnienia elementów składowych okna znajdują się pod obrazkiem.

okno menedżer

– kolumna warunków. Wartości w tej kolumnie są automatycznie zmieniane i uzupełniane przez program podczas dodawania kolejnych warunków;

– pasek zapisu zawierający opcje: (kolejno od lewej) Nowy Menadżer Warstw, Otwórz Menadżer Warstw, Zapisz Menadżer Warstw, Zapisz jako Menadżer Warstw.

– pasek importu warstw zawierający opcje (kolejno od lewej):

Import Warstw z aktywnego rysunku – umożliwia pobranie zdefiniowanych przez użytkownika warstw z rysunku, który aktualnie znajduje się w obszarze roboczym Alphacam.

Import Warstw z zapisanego rysunku – j/w z tą różnicą, że warstwy zostaną pobrane z rysunku zapisanego na dysku.

Import Warstw z Szablonu – możliwość pobrania warstw z uprzednio przygotowanego Szablonu.

Import Warstw z Menadżera Warstw – warstwy zostaną pobrane z innego, wcześniej zapisanego Menadżera Warstw. Plik Menadżera Warstw zapisuje się domyślnie do folderu Alphacam\LICOMDIR\QUERIES, posiada rozszerzenie „.agq” i ma strukturę pliku XML.

Dodaj Nową Warstwę – jest to opcja, która umożliwia użytkownikowi stworzenie całkowicie nowych warstw na potrzeby danego Menadżera Warstw.

– pole warunków –  w tym miejscu definiowane są warunki, które mają być sprawdzane dla danego Menadżera Warstw. Kliknięcie w to pole spowoduje rozwinięcie listy zawierającej wszystkie dostępne warunki.

– pole wyboru znaku warunku (mniejszy, większy, równy itd.)

– pole wartości – w przypadku budowania warunku opartego na wartości liczbowej możemy podać żądaną wielkość. W przypadku warunków logicznych wybieramy opcję Prawda lub Fałsz.

– pole Warstwy – w tym miejscu określamy na jaką Warstwę mają zostać przeniesione geometrie, jeśli dany warunek zostanie spełniony. Klikając w pole rozwijamy listę Warstw dostępnych dla danego Menadżera Warstw (należy ja wpierw zaimportować, lub wprowadzić ręcznie korzystając z opcji Dodaj Nową Warstwę).

– menu warunków – klikając prawym przyciskiem myszy na tym polu uruchamiamy menu, które pozwala nam na dodawanie kolejnych warunków oraz zasad, jak również ich kopiowanie, wklejanie i wycinanie.

Poprzez zasadę rozumiemy grupę warunków, których spełnienie powoduje przeniesienie geometrii na wybraną warstwę użytkownika. Jedna zasada może zawierać zarówno tylko jeden, jak i wiele warunków. Wybierając opcję Wstaw Zasadę umieszczamy nową zasadę nad wierszem, w którym zostało uruchomione menu podręczne. Opcja Dodaj Zasadę umieszcza nową zasadę pod wierszem.

Dla przykładu stworzymy teraz Menadżera Warstw, który będzie badał warunki i wstawiał geometrie na warstwy dla operacji wycinania konturu, wycinania kieszeni przelotowej oraz nieprzelotowej,  wiercenia otworów o różnej średnicy, a także grawerowania napisu.

Najpierw zdefiniujemy warstwy, które będą użyte w menadżerze. Aby to zrobić klikamy ikonkę Dodaj Nową Warstwę. Wyświetlone zostanie okno Edycji Warstwy.

edycja warstwy alphacam

W oknie tym istnieje możliwość zdefiniowania nazwy dla nowej Warstwy Użytkownika, a także koloru, rodzaju linii i jej szerokości. Skupimy się tylko na wyborze nazwy i koloru, aby wyraźnie oddzielić efekty działania Menadżera Warstw. Stworzymy teraz 5 warstw: KIESZEN_PRZELOTOWA (kolor pomarańczowy), KIESZEN_NIEPRZELOTOWA (czerwony), OTWORY (granatowy), KONTUR (fioletowy), GRAWERKA (biały). Efekty dodania warstw można podejrzeć rozwijając listę w polu Warstw.

WARSTWY

Kolejnym etapem przygotowywania Menadżera Warstw jest zaprogramowanie warunków. Pierwszy warunek dodany jest domyślnie i aby wybrać jego rodzaj należy kliknąć w pole obok napisu „jeżeli”. Z rozwijalnej listy wybieramy odpowiedni warunek. W naszym wypadku będzie to „Jest okręgiem”. Jako znak wybierzemy znak równości i przyjmiemy wartość Prawda.

warstwa geometrii

Następnie ustawiamy się kursorem pod w pustym wierszu pod polem „Jest Okręgiem” i klikamy prawym klawiszem myszy. Z wyświetlone menu podręcznego wybieramy opcję „Wstaw Warunek”, która spowoduje dodanie kolejnego warunku do tej Zasady.

wstaw warunek

Ostatnim krokiem jest wybór warstwy, na którą zostaną zrzucone geometrie spełniające warunek. Rozwijamy listę warstw znajdującą się w kolumnie Warstwa i wybieramy warstwę KIESZEN_PRZELOTOWA. Spowoduje to, że wszystkie geometrie, które są okręgami o średnicy większej niż 16mm, będą wycinane jako kieszeń przelotowa.

kieszeń przelotowa

Teraz dodamy Zasadę, poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na polu (Menu pod….) i wybierzemy opcję Dodaj Zasadę, a następnie wypełnimy odpowiednie pola warunków i warstw. Powtarzamy te czynności tak, aby uzyskać finalny efekt w postaci:

gotowy menadżer

Należy koniecznie pamiętać o tym, że kolejność warunków MA ZNACZENIE! Jeśli np. okrąg został zrzucony na warstwę KIESZEN_PRZELOTOWA, ponieważ warunek kieszeni (zamknięta – prawda, wewnątrz innego prawda) był pierwszy, to nie zostanie potem zrzucony na warstwę Otwory pomimo tego, że spełnia warunki dla otworów (jest okręgiem – tak, promień < 12). Dlatego przy budowaniu Menadżera Warstw trzeba najpierw przemyśleć prawidłową kolejność wykonywania warunków.

Tak przygotowany Menadżer Warstw można zapisać klikając w opcję Zapisz jako Menadżer Warstw. Zapiszemy go pod nazwą „DPSToday.agq”.

Załadujemy teraz plik, na którym wykorzystamy nasz nowy Menadżer Warstw. Przedstawia się on następująco (zwróćmy uwagę na to, że Warstwy Użytkownika są puste):

plik dpstoday

Menadżera Warstw można uruchomić klikając w przycisk Uruchom w oknie edycji Menadżera lub klikając w ikonę Uruchom Menadżera Warstw, znajdującą się w zakładce Edycja|Menadżer Warstw. Poniżej przedstawia się efekt działania naszego Menadżera. Jak widzimy na liście Warstw Użytkownika pojawiły się zdefiniowane przez nas warstwy, a geometrie na rysunku zmieniły kolor, co oznacza, że zostały przydzielone do odpowiednich warstw.

style obróbcze alphacam

Teraz wystarczy ustawić prawidłowy kierunek geometrii dla kieszeni i konturu, a następnie wykorzystać opcję Technologia->Style->Zastosuj styl do wybranych warstw, aby nanieść przygotowane wcześniej style obróbcze na odpowiednie warstwy, bez konieczności zaznaczania konkretnych geometrii.

style do warstw

Po wybraniu odpowiedniego stylu pokaże się okno, w którym z listy rozwijalnej wybieramy warstwę, na którą ma zostać nałożona obróbka ze stylu.

wybierz warstwe do geomerii

Po nałożeniu wszystkich styli otrzymujemy pełną obróbkę danego detalu.

widok po obróbce

W naszym przykładzie wykorzystaliśmy style obróbcze z wymuszonymi głębokościami cięcia, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby wykorzystywać geometrię pochodzącą z ekstrakcji cech z bryły, gdyż możemy zastosować style obróbcze Auto Z, które same dostosują się do głębokości tej bryły.

Zachęcam do przećwiczenia działania Menadżera Warstw na plikach, które zostały dołączone do tego artykułu.

Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym artykule!

Podziel się: