Strona głównaALPHACAMDefiniuj panel – praca na płaszczyznach lokalnych w Alphacam

Definiuj panel – praca na płaszczyznach lokalnych w Alphacam

praca na plaszczyznach alphacam

Definiuj panel – praca na płaszczyznach lokalnych w Alphacam

W jednym z poprzednich artykułów Praca na płaszczyznach opisałem sposób definiowania geometrii na bocznych ścianach modelu. Jeżeli jeszcze nie zapoznaliście się z tamtym artykułem to zachęcam do tego przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń opisanych w tym tekście.

Praca na płaszczyznach pracy to proces, którego początkowy etap w wielu przypadkach wygląda tak samo. Narysowanie prostokąta odpowiadającego wymiarom formatki, ustawienie obszaru pracy, wybór jednej z krawędzi ściany, na której chcemy pracować, odpowiednie ustawienie osi Z i ustawienie zera płaszczyzny lokalnej. Alphacam wychodzi naprzeciw i pozwala wyeliminować te czynności początkowe paroma kliknięciami myszą.

Potrzebny mi będzie prostokąt o wymiarach gabarytowych formatki, np. 700×400.

formatka

A teraz czynności, które poprzednio wykonywaliśmy krok po kroku, wykonamy jednym kliknięciem.

Ze wstążki 3D, wybierz opcję Zdefiniuj panel

zdefiniuj panel

Zaznacz wcześniej narysowany prostokąt i podaj jego grubość:

 grubość panelu

Po zdefiniowaniu tych opcji w obszarze roboczy Alphacam pojawi się prostopadłościan reprezentujący nasz panel z rozwiniętymi ścianami bocznymi:

prostopadłościan

Aktywna jest opcja Pokaż krawędzie panelu.

pokaż krawędzie panelu

Wyłączamy tę opcję i rozpoczynamy pracę na ścianach bocznych naszego elementu.

Wybierając opcję Wybierz krawędź panelu, mamy możliwość wyboru jednej ze ścian bocznych, na której chcemy pracować.

wybierz krawędź panelu

Klikając na Przód automatycznie zostaniemy przeniesieni do lokalnej płaszczyzny pracy, leżącej na jednej ze ścian bocznych. Płaszczyzna ta ma prawidłowo zorientowaną oś Z i jej początek jest w lewym dolnym narożniku ściany bocznej. To samo tyczy się pozostałych ścian. Nie musimy teraz wykonywać czynności odpowiedzialnych za odwracanie płaszczyzny lokalnej i ustawianie zera płaszczyzny.

wybierz krawędzie przód

Do każdej lokalnej płaszczyzny pracy, mamy również dostęp ze wstążki Płaszczyzny pracy znajdującej się w Menadżerze projektu:

płaszczyzny pracy

Klikając na wybraną płaszczyznę pracy zostaje ona aktywowana, ma to takie samo działanie jak wybór krawędzi panelu.

Jeżeli  mamy już utworzone geometrie na ścianach bocznych, może podejrzeć je wszystkie w jednym widoku. Aktywujmy opcję  Pokaż krawędzie panelu. Teraz widzimy wszystkie geometrie znajdujące się na ścianach bocznych, rozwinięte do płaskiego widoku. Pozwoli to nam między innymi na wizualną ocenę wykonywanego elementu.

rozwinięte geometrie

Podziel się: