Strona głównaALPHACAMFale – zaskocz innych niepowtarzalnym wzorem!

Fale – zaskocz innych niepowtarzalnym wzorem!

Fale

Fale – zaskocz innych niepowtarzalnym wzorem!

Fale są dodatkiem dojadającym trzy nowe komendy do wstążki Geometria, które pozwalają na tworzenie sinusoidalnych geometrii. Te geometrie mogą być wykorzystane do utworzenia wielu różnych typów wzorów, które następnie możemy wykorzystać do wykonania elementów ozdobnych.

fale

Fale w XY

Polecenie to tworzy dale wzdłuż osi X i Y w obrębie zamkniętej geometrii.

Fale w XY

Fale w Z

Polecenie to tworzy fale w osi Z w obrębie zamkniętej geometrii.

Fale w Z

Konwertuj linie/łuki do Fal Z

Polecenie to przekształca istniejącą geometrię 2D w fale w osi Z.

 Konwertuj linie/łuki do Fal Z

Ustawienia fal w XY

Ustawienia fal w XY

Długość fali – długość fali w osi X (przed jakimkolwiek obrotem). Fala ta zostanie powtórzona wzdłuż długości geometrii ograniczającej

 Długość fali

Wysokość fali – wysokość fali w osi Y przed jakimkolwiek obrotem.

Wysokość fali

Obrót fali

obrót fali

Obrót fali

Obrót fali

Obrót fali

Odległość między falami – odległość pomiędzy dwoma punktami początkowymi fal w osi Y

 Odległość między falami

Punkt startowy offsetu linii fali – odległość w osi X pomiędzy punktami startowymi każdej kolejnej fali.

Punkt startowy offsetu linii fali

fale_15

Punkt startowy offsetu linii fali

Punkt startowy offsetu linii fali

Dwukierunkowe offsety fali – jeśli korzystamy z opcji Punkt startowy ofsetu linii fali i zaznaczymy tę opcję, zmieniany będzie punkt startowy fali w dwóch przeciwnych kierunkach. Najpierw Alphacam przesunie punkty startowe określonej liczby fal w kierunku dodatniej osi X, a następnie w stronę przeciwną.

 Dwukierunkowe offsety fali

Dwukierunkowe offsety fali

Dwukierunkowe offsety fali

Dwukierunkowe offsety fali

Rozdzielczość fali – długość każdego z segmentów linii, które tworzą krzywe linii fali.

Dwukierunkowość narzędzia – jeżeli zaznaczone kierunki geometrii sąsiadujących fal będą przeciwne.

Dwukierunkowość narzędzia

Dwukierunkowość narzędzia

Dwukierunkowość narzędzia

Dwukierunkowość narzędzia

Konwertuj krzywe na linie/łuki – jeżeli zaznaczone, Alphacam będzie próbował przekształcić segmenty linii, które tworzą fale na linie na linie i łuki.

Tolerancja łuków – tolerancja używana podczas tworzenia łuków.

Wybierz zapisany profil – tutaj możemy przywołać jeden z zapisanych profili ustawień fali. Ustawienia fal możemy zapisać klikając na przycisk Zapisz.

Narysujcie teraz jakąś geometrię (np. prostokąt), wybierzcie opcję Fale w XY i przekonajcie się sami jakie efekty można uzyskać.

 Fale w XY

Pobierz ZA DARMO najnowszą wersję Alphacam i zrób to sam!
http://www.cns.pl/Pobierz-AlphaCAM.aspx

Podziel się: