Strona głównaSOLIDWORKS PDMCzęsto zadawane pytaniaSOLIDWORKS PDM: automatyczna aktualizacja w liście SQL

SOLIDWORKS PDM: automatyczna aktualizacja w liście SQL

SOLIDWORKS PDM: automatyczna aktualizacja w liście SQL

Często podczas konfigurowania kart danych podczas wdrożenia dostajemy pytanie:

Czy można zrobić listę SQL, która by automatycznie się aktualizowała wraz z dodawaniem nowych wpisów?

Załóżmy, że chcemy na karcie danych folderu projektu mieć informację o Kliencie, a konkretnie jego nazwę. Użytkownik może wybrać tę wartość z listy lub, jeśli jest to nowy Klient, dopisać wartość ręcznie. Ta wpisana ręcznie nazwa ma być dodana do listy i przy zakładaniu kolejnego projektu ma być dostępna do wyboru z listy. Z tego wpisu dowiecie się jak to osiągnąć.

Krok 1 – Zakładamy zmienną “Klient”

Zmienna Klient

Krok 2 – Sprawdzamy jakie ID ma zmienna Klient

W tym celu uruchamiamy Microsoft SQL Management Studio, tworzymy nowe zapytanie i wpisujemy

select * from Variable where VariableName = 'Klient'

Krok 3 – Tworzymy Listę SQL

Uruchamiamy moduł Administracji PDM. Dodajemy nową listę, zmieniamy jej typ na “z bazy danych SQL”

W pole Polecenie SQL wpisujemy zapytanie o wszystkie wartości dla zmiennej Klient (VariableID = 2079).

Instrukcja DISTINCT powoduje, że nie są zwracane duplikaty wartości (tutaj szczegóły).

select Distinct(ValueText) from VariableValue where VariableID = 2079

Następnie uzupełniamy dane serwera (Nazwa serwera, nazwa bazy danych, nazwa użytkownika oraz hasło). W celu sprawdzenia poprawności wpisanych danych klikamy przycisk Test. Powinny pokazać się wyniki.

Krok 4 – Przypisanie listy do pola na karcie danych

Od tego momentu, gdy użytkownik będzie chciał wybrać nazwę Klienta, ma dwie opcje. Wybrać z listy lub wpisać, jeżeli interesująca go wartość nie istnieje. Ta nowo wpisana wartość będzie dostępna następnym razem, gdy użytkownik będzie zmieniał tę wartość.

Podziel się: