Strona głównaSOLIDWORKS PDMAutomatyczne tworzenie efektownych prezentacji 3D PDF z SOLIDWORKS PDM

Automatyczne tworzenie efektownych prezentacji 3D PDF z SOLIDWORKS PDM

Automatyczne tworzenie efektownych prezentacji 3D PDF z SOLIDWORKS PDM

Automatyczne tworzenie efektownych prezentacji 3D PDF z SOLIDWORKS PDM

Pliki 3D PDF są bardzo atrakcyjnym sposobem prezentacji naszych modeli 3D. W wielu przypadkach mogą zastąpić skomplikowane rysunki 2D wraz z dodatkową dokumentacją. Niewątpliwie największą ich zaletą jest możliwość otworzenia modelu 3D na większości urządzeń bez konieczności posiadania zainstalowanego oprogramowania SOLIDWORKS czy odrębnego narzędzia do przeglądania plików CAD. Już sam plik 3D PDF oferuje bardzo dużo możliwości, od tworzenia przekrojów, przez różne style wyświetlania modelu czy sprawdzanie wymiarów dowolnych elementów. Podczas gdy utworzenie pliku 3D PDF z SOLIDWORKS wymaga jedynie kilku kliknięć myszką i nie stanowi większego problemu dla nowego użytkownika programu SOLIDWORKS, pokażę jak zaimplementować to rozwiązanie w nasz cykl toku pracy i zautomatyzować jego działanie, aby pliki 3D PDF tworzyły się automatycznie przy zmianie stanu projektu.

Zacznijmy od otworzenia narzędzia Administracja PDM i rozwinięcia naszej przechowalni. Kolejnym krokiem będzie utworzenie nowego zadania dla konwersji plików do formatu 3D PDF. Na liście zadań widnieje już polecenie “Convert“, z duplikujemy je, żeby móc z niego skorzystać w przyszłości dla innych zadań konwersji do innych formatów.

Wybieramy całą zakładkę “Zadania“, klikamy PPM i wybieramy “Eksportuj“. Otworzy się nowe okno z listą naszych zadań:

lista zadań solidworks pdm eksport

Następnie zmieniamy nazwę oryginalnego zadania “Convert” w drzewie przechowalni na np. “Convert backup“:

solidworks pdm lista zadań convert

Przeciągamy z otworzonego wcześniej okna eksportu zadanie “Convert” w obszar zakładki “Zadania“. Zadanie “Convert” zostało powielone i możemy bezpiecznie dokonywać modyfikacji bez obaw o zmiany w pierwotnym zadaniu. W ten sposób możemy tworzyć kopie zapasowe większości pozycji z drzewa przechowalni.

z duplikowane zadanie solidworks pdm

Otwieramy z duplikowane zadanie Convert. Uruchomi się kreator, który pozwoli nam skonfigurować działanie zadania do naszych potrzeb. Od razu zmieniamy nazwę np. na Konwertuj do 3D PDF.

solidworks pdm kreator zadań

Po przejściu do kolejnego okna możemy wskazać, na których komputerach będzie wykonywane zadanie. W naszym przypadku zadanie będzie wykonywane lokalnie na komputerze, na którym zostało zainicjowane.

kreator zadań solidworks pdm

W kolejnym oknie należy podać nazwę oraz opis zadania, które będzie dostępna do manualnego wywołania z listy rozwijanej pod prawym przyciskiem myszy.

polecenie menu solidworks pdm kreator

W kolejnym oknie należy podać ścieżkę utworzonego szablonu 3D PDF*. Domyślnie szablony przechowywane są w folderze “C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\themes“, jednak w naszym przypadku będzie to folder “Szablony” w głównym katalogu przechowalni, w którym utworzyliśmy własny szablon. Możemy utworzyć kilka szablonów, inny dla złożeń, inny dla części. Warto umieścić szablony w przechowalni w wydzielonym folderze, aby każdy użytkownik miał do nich dostęp ze swojego komputera, bez posiadania dodatku MBD. W tym oknie wybieramy również domyślne widoki 3D do umieszczenia w naszym pliku 3D PDF. Oprócz możliwości obracania i skalowania modelu będziemy mieli możliwość natychmiastowego przywołania danego widoku modelu.

*W celu tworzenia i edycji szablonów 3D-PDF niezbędny jest dodatek SOLIDWORKS MBD. Więcej o dodatku SOLIDWORKS MBD i jego możliwościach można przeczytać TUTAJ.

solidworks pdm ustawienia konwersji

W zakładce “Karta pliku” możemy dokonać zmian w zmiennych, które mają być przepisane do karty pliku 3D PDF. (Dowiedz się więcej o mapowaniu zmiennych w SOLIDWORKS PDM > TUTAJ)

W kolejnej zakładce “Szczegóły pliku wyjściowego” możemy sprecyzować docelową ścieżkę tworzonych dokumentów 3D PDF. Możemy automatycznie utworzyć odniesienia do pliku źródłowego czy podać dodatkową ścieżkę dla tworzenia duplikatów plików. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ podając jedną ścieżkę dla duplikatów możemy mieć wszystkie swoje projekty w 1 miejscu w przystępnej, lekkiej formie nie wymagającej instalacji programu SOLIDWORKS i umożliwiające szybki podgląd każdemu użytkownikowi.

solidworks pdm szczegóły

W zakładce “Uprawnienia” możemy zezwolić konkretnym użytkownikom lub ich grupie na korzystanie z możliwości tworzenia plików 3D PDF.

solidworks pdm uprawnienia kreator

Zakładki “Powiadomienie o powodzeniu” oraz “Powiadomienie o błędzie” umożliwiają obsługę powiadomień w przypadku powodzenia lub błędu konwersji plików SOLIDWORKS do 3D PDF. Warto poświęcić chwilę czasu na ustawienie powiadomień o błędzie w celu zachowania płynności pracy i uniknięciu braków w plikach.

Wybieramy “OK” kończąc pracę kreatora i przechodzimy do podłączenia nowo utworzonego zadania do wybranego cyklu toku pracy.

W narzędziu “Administracja SOLIDWORKS PDM” rozwijamy pozycje “Cykle toku pracy” i wybieramy cykl dla którego chcemy automatycznie generować pliki 3D PDF. W naszym przypadku będzie to cykl “Solid“. Ustawimy zadanie w taki sposób, aby automatycznie na przejściu ze stanu Edycja do stanu Oczekuje akceptacji był tworzony plik 3D PDF.

administracja solidworks pdm cykle toku pracy

W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na przejście Wysłano do akceptacji i wchodzimy we Właściwości. Wybieramy zakładkę Działania i dodajemy wykonanie zadania Konwersja do 3D PDF. Ustawiamy możliwość wykonania jedynie dla plików części i złożeń SOLIDWORKS.

administracja solidworks pdm wysłano do akceptacji

Po zatwierdzeniu tego okna zostało przetestować dodaną funkcjonalność. Wybieramy plik SOLIDWORKS w stanie Edycja i wywołujemy zmianę stanu:

solidworks pdm zmień stan

Nowe okno programu SOLIDWORKS z wybranym modelem zostanie uruchomione w tle. Kilka razy zmieni się widok modelu i okno automatycznie się zamknie. Nie należy w tym czasie próbować dokonywać zmian na modelu w tym oknie. Plik 3D PDF został automatycznie dodany do przechowalni pod wskazaną ścieżką.

solidworks pdm 3d pdf 3dpdf

Plik możemy otworzyć praktycznie na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę PDF Adobe Acrobat Reader. Smartfony z iOS i Android wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania, np. bezpłatny program 3D PDF Reader, dostępny do pobrania tutaj:

iOS https://itunes.apple.com/us/app/3d-pdf-reader/id569307672?mt=8

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techsoft3d.hps.pdf.reader&hl=pl )

A oto plik 3D PDF wygenerowany podczas tworzenia tego artykułu:

Pobierz plik 3D PDF

Podziel się:

Absolwent Politechniki Warszawskiej, bezgranicznie oddany pasji projektowania 3D. Przygodę z SOLIDWORKS rozpoczął w 2010 roku, a od 2013 roku powiązał z SOLIDWORKS swoją pracę w CNS Solutions. Obszar jego zainteresowań to przede wszystkim fotorealistyczne renderingi, optymalizacja projektowania w SOLIDWORKS oraz technologie RapidPrototyping. Prywatnie uwielbia zdobywać Tatrzańskie szczyty oraz trenować wspinaczkę na sztucznych ściankach wspinaczkowych.