Strona głównaSOLIDWORKSNowości w SOLIDWORKS 2020 – system struktur

Nowości w SOLIDWORKS 2020 – system struktur

Nowości w SOLIDWORKS 2020 – system struktur

System struktur jest niesamowicie przydatną funkcją, która może być wykorzystana w przypadku projektowania konstrukcji spawanych czy np. ram. Użytkownicy mają możliwość korzystania z tej funkcji od SOLIDWORKS 2019, a wraz z premierą SOLIDWORKS 2020 osoby wykorzystujące to rozwiązanie otrzymają kilka ulepszeń, które znacząco poprawią komfort użytkowania, jak i wprowadzą nowe funkcjonalności.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę funkcjonalność? Na podstawie bardzo prostych geometrii odniesienia (linie, punkty, płaszczyzny) można otrzymać złożone konstrukcje belkowe. Poniżej przedstawiam przykład, gdzie widać, że na podstawie jednej osi, 4 płaszczyzn oraz 2 punktów można otrzymać bardzo złożoną konstrukcję składającą się z wielu belek (linia naszkicowana pod kątem jest wykonana tylko w celu prezentacji nowych funkcji). Belki te mogą być wykonane w oparciu o różne profile (ceownik, teownik itp.) oraz różne konfiguracje wymiarowe tych kształtów:
 
SOLIDWORKS 2020 - system struktur
 
Co wprowadza SOLIDWORKS w zakładce „System Struktur” w wersji 2020? W pierwszej kolejności tworząc tzw. człony pierwszorzędne musimy określić ich typ, czyli sposób w jaki zostaną wygenerowane. Jednym z nich jest „człon długości punktu”, który teraz posiada 4 warunki końcowe: długość, punkt, do punktu, do płaszczyzny (wcześniej dostępna była tylko opcja „długość”). Poniżej omówię w jaki sposób działają nowe opcje:

a) punkt – po wyborze interesujących nas punktów SOLIDWORKS tworzy człony konstrukcyjne między nimi,
 
SOLIDWORKS 2020 - system struktur
 
b) do punktu – wybieramy punkty, od których mają zostać wygenerowane człony konstrukcyjne a następnie punkt, będący końcem tych elementów,
 
SOLIDWORKS 2020 - system struktur
 
c) do płaszczyzny – wskazując punkty, a następnie płaszczyznę w kierunku do niej prostopadłym zostaną wygenerowane człony konstrukcyjne. Dodatkowo mamy możliwość wskazania kierunku (np. za pomocą linii szkicu) aby określić kąt tych elementów.
 
SOLIDWORKS 2020 - system struktur
 
Kolejną nowością jest wprowadzenie możliwości podziału elementu w trakcie jego tworzenia. Na potrzeby prezentacji wykonano nowe człony drugorzędne poziome oraz jeden człon drugorzędny skośny z wykorzystaniem opcji „między punktami”. Dzięki temu tworząc komponenty belkowe możemy od razu zdecydować w jaki sposób podzielić generowane elementy.
 
SOLIDWORKS 2020 - system struktur
 
Tworząc tego typu konstrukcje bardzo często są one powtarzalne, tak więc korzystanie z szyków jest nieuniknione. Chcąc spełnić oczekiwania klientów zostaje wprowadzona możliwość wybrania całego segmentu operacji (zaznaczone czerwoną ramką) przy operacji szyku. W tym przypadku użyto szyku kołowego, w którym wcześniej stworzone człony zostaną powielone w jednakowych odstępach w ilości 12 wystąpień. Zaznaczenie całego zespołu jest bardzo proste. Jeśli belki powstały w wyniku tytularnej operacji to po zaznaczeniu „Obiektów” do skopiowania w szyku wystarczy kliknąć LPM na dowolny element dzięki czemu cała konstrukcja zostanie powielona zgodnie z zadanymi parametrami.
 

 
Dodając kolejne człony drugorzędne oraz ponownie szyk kołowy z takimi samymi parametrami otrzymamy poniższą konstrukcję.
 
SOLIDWORKS 2020 - system struktur

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Poznańską na wydziale Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywałem na specjalizacji Inżynierii Wirtualnej Projektowania. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Poza pracą pasjonuje się sportami motorowymi, w szczególności Formułą 1.