Strona głównaArtykuły autora: Dawid Marcinkowski

Autor: Dawid Marcinkowski

W SOLIDWORKS 2020 pojawiła się funkcjonalność, która pozwala użytkownikom wykorzystać wcześniej wykonany widok rozstrzelony części wieloobiektowej na poziomie złożenia. W tym krótkim artykule dowiesz się, jak to zrobić. W pierwszej kolejności należy przygotować część wieloobiektową. Na potrzeby

Potrzeba współpracy między systemami CAD istnieje od samego początku komputerowego projektowania. Ilość rozwiązań oferowanych na rynku jednak mocno się zwiększyła co powoduje konieczność dodania możliwości zapisu danych geometrycznych w dużej ilości rozszerzeń. W tym artykule zademonstruje

Kontynuujemy artykuł o wydajności SOLIDWORKS. W części drugiej skupimy się na: Wymagania sprzętowe Karta graficzna Procesor Weryfikacja sprzętu na podstawie testu wydajności Ustawienia Windows Ustawienia SOLIDWORKS Elementy importowane Praktyki złożeń Tryby uruchamiania plików Pierwsze 5 punktów

Oprogramowanie SOLIDWORKS, jak wiele innych, do prawidłowej i wydajnej pracy wymaga odpowiednich ustawień zarówno w samym programie jak i w systemie operacyjnym. W tym artykule przedstawię i omówię ustawienia, dzięki którym praca SOLIDWORKS będzie wydajniejsza. Uwaga.

W SOLIDWORKS 2020 dodano nową relację szkicu „Ciągłość skrętna G3”, która może zostać nadana pomiędzy splajnami i innymi elementami szkicu 2D. Aby ją nadać w szkicu musi być naszkicowany splajn oraz jedna z następujących geometrii:

Pracując na danym złożeniu może zajść potrzeba wyodrębnienia konkretnego typu pliku. Może to być część arkusza blachy, konstrukcji spawanej czy np. komponentu toolbox. Zaawansowany wybór komponentu daje użytkownikom wiele możliwości. Na przykładzie poniższego złożenia pokażę jak

Ostatnio na szkoleniu pojawiło się pytanie dotyczące przypisania zmiennych globalnych do wiązań w SOLIDWORKS. Niestety podczas próby wprowadzenia jakiejkolwiek zmiennej przy tworzeniu połączenia między elementami (np. wiązanie odległości, wiązanie kątowe itp.) SOLIDWORKS wyświetla komunikat o

Tip 28. Wymiarowanie długości łuku, blokada typu wymiaru Aby wprowadzić wymiar długości łuku należy będąc w funkcji „Inteligentny wymiar” zaznaczyć dwa punkty tego łuku oraz łuk. Nadając wymiar między dwoma punktami mamy możliwość określić ten wymiar jako

Tip 21. Manipulacja modelem triady Istnieje jeszcze jeden sposób manipulacji modelem. Manipulacja modelem względem triady jest bardzo często pomijaną możliwością, choć daje szerokie możliwości ustawiania modelu. Triada występuje zawsze w lewym dolnym rogu obszaru roboczego i reprezentowana

Tip 11. Skróty „F5” i „F6”: filtry wyboru Filtr wyboru to doskonały sposób aby ustrzec się od zaznaczenia niepożądanych geometrii. Gdyby użytkownik miał potrzebę zaznaczenia krawędzi można użyć klawisza „F5” w celu pokazania okienka filtrów i wybrania