Strona głównaArtykuły autora: Dawid Marcinkowski

Autor: Dawid Marcinkowski

W SOLIDWORKS 2020 dodano nową relację szkicu „Ciągłość skrętna G3”, która może zostać nadana pomiędzy splajnami i innymi elementami szkicu 2D. Aby ją nadać w szkicu musi być naszkicowany splajn oraz jedna z następujących geometrii:

Pracując na danym złożeniu może zajść potrzeba wyodrębnienia konkretnego typu pliku. Może to być część arkusza blachy, konstrukcji spawanej czy np. komponentu toolbox. Zaawansowany wybór komponentu daje użytkownikom wiele możliwości. Na przykładzie poniższego złożenia pokażę jak

Ostatnio na szkoleniu pojawiło się pytanie dotyczące przypisania zmiennych globalnych do wiązań w SOLIDWORKS. Niestety podczas próby wprowadzenia jakiejkolwiek zmiennej przy tworzeniu połączenia między elementami (np. wiązanie odległości, wiązanie kątowe itp.) SOLIDWORKS wyświetla komunikat o

Tip 28. Wymiarowanie długości łuku, blokada typu wymiaru Aby wprowadzić wymiar długości łuku należy będąc w funkcji „Inteligentny wymiar” zaznaczyć dwa punkty tego łuku oraz łuk. Nadając wymiar między dwoma punktami mamy możliwość określić ten wymiar jako

Tip 21. Manipulacja modelem triady Istnieje jeszcze jeden sposób manipulacji modelem. Manipulacja modelem względem triady jest bardzo często pomijaną możliwością, choć daje szerokie możliwości ustawiania modelu. Triada występuje zawsze w lewym dolnym rogu obszaru roboczego i reprezentowana

Tip 11. Skróty „F5” i „F6”: filtry wyboru Filtr wyboru to doskonały sposób aby ustrzec się od zaznaczenia niepożądanych geometrii. Gdyby użytkownik miał potrzebę zaznaczenia krawędzi można użyć klawisza „F5” w celu pokazania okienka filtrów i wybrania

Tip 01. Okno wyszukiwania opcji w SOLIDWORKS Okno wyszukiwania opcji w SOLIDWORKS to bardzo przydatne narzędzie. Pozwala na zlokalizowanie poszukiwanych przez nas opcji poprzez wprowadzenie odpowiednich słów w obszarze wyszukiwania. Gdy poszukujemy np. opcji automatycznego obrotu widoku

Niekiedy instalując nową wersję programu DraftSight mogą wystąpić problemy z jego uruchomieniem. Pokazuje się okno, odpowiadające za uruchamianie programu lecz nic się nie dzieje. Najczęściej jest to spowodowane błędami przy instalacji lub pozostałościami po poprzednich wersjach.

SOLIDWORKS do tej pory umożliwiał pogrubienie powierzchni tylko w kierunku prostopadłym do ściany. W wersji 2020 pojawiło się kilka nowych możliwości zdefiniowania drogi pogrubienia: za pomocą liniowej geometrii szkicu, za pomocą ściany stożkowej lub cylindrycznej,

System struktur jest niesamowicie przydatną funkcją, która może być wykorzystana w przypadku projektowania konstrukcji spawanych czy np. ram. Użytkownicy mają możliwość korzystania z tej funkcji od SOLIDWORKS 2019, a wraz z premierą SOLIDWORKS 2020 osoby