Strona głównaSwoodPodobny projekt? Wykonaj jego kopię w SOLIDWORKS SWOOD

Podobny projekt? Wykonaj jego kopię w SOLIDWORKS SWOOD

Podobny projekt Wykonaj jego kopię w SOLIDWORKS SWOOD

Podobny projekt? Wykonaj jego kopię w SOLIDWORKS SWOOD

Podczas pracy w SWOOD projekty zapisujemy najczęściej w folderach konkretnych klientów. Powoduje to, że mając do wykonania podobny mebel mamy problem z wykonaniem niezależnej kopii tego pliku. Jeżeli plik zapiszemy w bibliotece mamy dostępne narzędzie kopii pliku poprzez wybór go prawym przyciskiem myszy, a następnie opcji kopiuj. W oknie wybieramy lokalizację zapisu oraz nazwę docelową. W przypadku tego narzędzia program od razu wybiera odpowiednie komponenty do kopiowania (kopiowane są tylko elementy zmienne, czyli panele, profile, blachy itp., elementy okuć nie są kopiowane).

kopiowianie elementów biblioteki solidworks swood

W przypadku elementów zapisanych poza biblioteką musimy wykorzystać narzędzie Pack & Go. Narzędzie to służy do wykonania kopii pliku poprzez przeniesienie wszystkich plików i aktualizację odniesień. Niestety w tym przypadku kopiowane są wszystkie pliki włączenie z okuciami, które nie powinny być przenoszone. Poniżej przedstawię sposób kopiowania mebla z użyciem Pack & Go.

aktualizacja odniesień podczas-kopiowania solidworks swood 2

Opcja Pack & Go dostępna jest z menu Plik>Pack & Go. W oknie które się pojawi uzyskujemy całą listę plików, które wchodzą w skład złożenia. Domyślnie wszystkie pliki będą zaznaczone do kopiowania. Powyżej listy plików możemy wybrać jakie elementy chcemy kopiować np. uwzględnić rysunki. Po kliknięciu w komórkę, w kolumnie zmiany nazwy możemy zmienić nazwę docelową każdego z plików oraz zmienić lokalizację zapisu. Zmianę nazwy czy też zmianę ścieżki zapisu możemy wykonać również globalnie dla wszystkich komponentów. W celu zmiany nazwy należy wybrać wybierz/zastąp. Dzięki tej opcji mamy możliwość wpisania wyrazu/znaków, które chcemy zastąpić oraz określić czym. Po wybraniu opcji zastąp wszystkie w oknie plików wszystkie pliki, które miały w nazwie K1 zostaną zastąpione nazwą K005. Dodatkowo zostaną one zaznaczone na zielono.

pack and go solidworks swood zastąp kopiuj

Po zmianie nazwy należy zaznaczyć wszystkie pliki, w których nazwa została zmieniona. Można to zrobić ręcznie jednak w przypadku dużej ilości plików może być to czasochłonne (np. w przypadku wykonywania kopii kuchni). Funkcja Pack & Go pozwala na wybór tylko komponentów znajdujących się w określonym folderze. W pierwszym kroku najlepiej skopiować ścieżkę, w której zapisane jest złożenie. Następnie w lewym górnym narożniku powyżej listy plików odznaczamy checkbox pozwalający na odznaczenie wyboru wszystkich komponentów.

Po odznaczeniu komponentów ponownie przechodzimy do opcji wybierz/zastąp, w której zmieniamy „zapisz pod nazwą” na „w folderze”. Skopiowaną uprzednio ścieżkę wklejamy do pola „co:”. Po określeniu ścieżki wystarczy zatwierdzić opcję przyciskiem „zaznacz wszystkie”. Program automatycznie zaznaczy wszystkie pliki znajdujące się w tym folderze. W przypadku oprogramowanie SWOOD pozwoli to na zaznaczenie wszystkich zmiennych komponentów tj. panele, blachy, szkło itp.

Pozostało nam określenie ścieżki zapisu. Poprzez wybranie opcji przeglądaj, a następnie folderu docelowego. W lokalizacji, w której chcemy zapisać plik należy stworzyć folder o takiej samej nazwie jak nowa nazwa złożenia. Następnie po zatwierdzeniu wyboru musimy zapisać główne złożenie wraz z rysunkiem (jeżeli jest) w folderze wyżej. W tym celu w kolumnie zapisz w folderze dla złożenia i rysunku klikamy dwukrotnie PPM, a następnie ze ścieżku usuwam nazwę folderu który dodałem czyli „\K005”. Taki zabieg pozwoli na zachowanie odpowiedniej struktury w bibliotece SWOOD.

Podziel się:

Specjalista techniczny/ trener CAD i SWOOD. Absolwent Politechniki Warszawskiej, posiada certyfikat CSWE. Prywatnie interesuje się piłką nożną. Stara się łączyć pracę z grą w klubie oraz poszerzać wiedzę w zakresie meblarstwa jak i inżynierii odwrotnej.