Strona głównaProduktyPołączenia wzdłuż przejść – SolidCAM HSS Zapanuj nad ścieżką narzędzia

Połączenia wzdłuż przejść – SolidCAM HSS Zapanuj nad ścieżką narzędzia

użyj-wyjście

Połączenia wzdłuż przejść – SolidCAM HSS Zapanuj nad ścieżką narzędzia

W poprzednim artykule opisałem wejście i wyjścia narzędzia jakie możemy zastosować. Daje nam to dużą kontrolę nad tym jak narzędzie wejdzie i wyjdzie z materiału. W tym artykule opiszę połączenia ścieżki narzędzia podczas operacji HSS.

W poprzednim artykule opisałem wejście i wyjścia narzędzia jakie możemy zastosować. Daje nam to dużą kontrolę nad tym jak narzędzie wejdzie i wyjdzie z materiału. W tym artykule opiszę połączenia ścieżki narzędzia podczas operacji HSS.  Przerwa Wzdłuż Przejść Podczas łączenia ścieżki narzędzia SolidCAM wykrywa przerwy w przejściach. W tej sekcji mamy możliwość ustawienia jak zachowa się narzędzie napotykając taką przerwę. SolidCAM pozwala na wybór jednej z wielu opcji łączenia ścieżki narzędzia w zależności od rozmiaru przerwy. Możemy zastosować ustawienia dla małych i dużych przerw. Wartości przerw mogą być ustawione jako % średnicy narzędzia lub wartość. Poniższe opcje są dostępne: Bezpośrednio  Narzędzie przemieszcza się najkrótszą drogą do kolejnego miejsca, bez żadnego odjazdu. Ścieżka narzędzia podczas przerwy jest wygenerowana jako prosta linia, narzędzie porusza się posuwem roboczym. Łamanie posuwem roboczym  Kiedy przerwa zostanie napotkana, narzędzie wycofuje się na odległość bezpieczną i porusza się bezpośrednio do odległości bezpiecznej kolejnego przejścia. Wszystkie ruchy wykonywane są posuwem roboczym.  Obszar bezpieczeństwa  Kiedy przerwa zostanie wykryta, ruch pomiędzy ścieżkami narzędzie będzie odbywał się na wysokości obszaru bezpieczeństwa. Wszystkie ruchy powyżej odległości bezpiecznej wykonywane będą ruchami szybkimi, a poniżej tej odległości posuwem roboczym. Jak powierzchnie  Podczas przerwy narzędzie podąża wzdłuż geometrii krzywej prowadzącej. SolidCAM stara utrzymać się styczność pomiędzy segmentami przejść, ale jeżeli nie jest to możliwe, przejście podczas przerw będzie styczne tylko do jednego segmentu.   Łącz splajnem  SolidCAM połączy oba ścieżkę narzędzia splajnem stycznym do obu segmentów. Łamanie z posuwem roboczym i szybkim  Kiedy wykryta zostanie przerwa, narzędzie wykona wycofanie na odległość wycofania. Z tego punktu do odległości wycofania kolejnego segmentu narzędzie przemieści się bezpośrednio. Ruchy powyżej odległości bezpiecznej wykonane zostaną posuwem szybki, a poniżej tej wysokości posuwem roboczym. Zgodnie z przygotówką Wybierając te opcję, narzędzie wycofa się do górnego poziomu przygotówki i na tej wysokości wykona połączenie.  SolidCAM umożliwia również zastosowanie wcześniej zdefiniowanych parametrów dojścia/wycofania do ścieżek podzielonych przerwą. Użyj wejście  SolidCAM zastosuje wejście w segmencie napotkanym po przerwie. Użyj wyjście  SolidCAM zastosuje wyjście przed napotkaną przerwą. Użyj wejście / wycofanie  SolidCAM zastosuje wejście i wyjście narzędzie podczas ruchu wzdłuż przerwy. W kolejnym artykule przedstawię sposoby łączenia ścieżki narzędzia pomiędzy przejściami.

Przerwa Wzdłuż Przejść

Podczas łączenia ścieżki narzędzia SolidCAM wykrywa przerwy w przejściach. W tej sekcji mamy możliwość ustawienia jak zachowa się narzędzie napotykając taką przerwę.

SolidCAM pozwala na wybór jednej z wielu opcji łączenia ścieżki narzędzia w zależności od rozmiaru przerwy. Możemy zastosować ustawienia dla małych i dużych przerw. Wartości przerw mogą być ustawione jako % średnicy narzędzia lub wartość.

Poniższe opcje są dostępne:

Bezpośrednio

solidcam_bezpośrenio

Narzędzie przemieszcza się najkrótszą drogą do kolejnego miejsca, bez żadnego odjazdu. Ścieżka narzędzia podczas przerwy jest wygenerowana jako prosta linia, narzędzie porusza się posuwem roboczym.

Łamanie posuwem roboczym

Kiedy przerwa zostanie napotkana, narzędzie wycofuje się na odległość bezpieczną i porusza się bezpośrednio do odległości bezpiecznej kolejnego przejścia. Wszystkie ruchy wykonywane są posuwem roboczym.

łamanie_posuwem_roboczym

Obszar bezpieczeństwa

Obszar-bezpieczeństwa

Kiedy przerwa zostanie wykryta, ruch pomiędzy ścieżkami narzędzie będzie odbywał się na wysokości obszaru bezpieczeństwa. Wszystkie ruchy powyżej odległości bezpiecznej wykonywane będą ruchami szybkimi, a poniżej tej odległości posuwem roboczym.

Jak powierzchnie

jak-powierzchnie

Podczas przerwy narzędzie podąża wzdłuż geometrii krzywej prowadzącej. SolidCAM stara utrzymać się styczność pomiędzy segmentami przejść, ale jeżeli nie jest to możliwe, przejście podczas przerw będzie styczne tylko do jednego segmentu.

Łącz splajnem

łącz-splajnem

SolidCAM połączy oba ścieżkę narzędzia splajnem stycznym do obu segmentów.

Łamanie z posuwem roboczym i szybkim

łamanie-z-posuwem-roboczym-i-szybkim

Kiedy wykryta zostanie przerwa, narzędzie wykona wycofanie na odległość wycofania. Z tego punktu do odległości wycofania kolejnego segmentu narzędzie przemieści się bezpośrednio. Ruchy powyżej odległości bezpiecznej wykonane zostaną posuwem szybki, a poniżej tej wysokości posuwem roboczym.

Zgodnie z przygotówką

Wybierając te opcję, narzędzie wycofa się do górnego poziomu przygotówki i na tej wysokości wykona połączenie.

SolidCAM umożliwia również zastosowanie wcześniej zdefiniowanych parametrów dojścia/wycofania do ścieżek podzielonych przerwą.

Użyj wejście

użyj-wejście

SolidCAM zastosuje wejście w segmencie napotkanym po przerwie.

Użyj wyjście

użyj-wyjście

SolidCAM zastosuje wyjście przed napotkaną przerwą.

Użyj wejście / wycofanie

użyj-wejście-wycofanie

SolidCAM zastosuje wejście i wyjście narzędzie podczas ruchu wzdłuż przerwy.

W kolejnym artykule przedstawię sposoby łączenia ścieżki narzędzia pomiędzy przejściami.

 

Podziel się: