Strona głównaComposerPrzechwytywanie obrazu 360 w SOLIDWORKS Composer 2020

Przechwytywanie obrazu 360 w SOLIDWORKS Composer 2020

Przechwytywanie obrazu 360 w SOLIDWORKS Composer | DPSTODAY - Blog Techniczny SOLIDWORKS

Przechwytywanie obrazu 360 w SOLIDWORKS Composer 2020

W najnowszej wersji SOLIDWORKS Composer 2020 pojawiła się opcja: Przechwytywanie w zakresie 360o. Umożliwia on przechwytywanie określonej liczby obrazów modelu wzdłuż pionowej osi, wykonując obrót o 360o zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Do tej pory niestandardowe widoki należało utworzyć ręcznie, zapisać je na karcie Widoki, a następnie opublikować. Nowe narzędzie umożliwia automatyczne zapisywanie i publikowanie widoków niestandardowych. Polecenie to działa zarówno przy generowaniu rysunków technicznych, jak i przy tworzeniu obrazów w wysokiej rozdzielczości.

Najpierw należy zdefiniować pionową oś obrotu, która określa orientację kamery. Wykonujemy to za pomocą komendy Plik -> Właściwości -> Właściwości dokumentu -> Okienko ekranu -> Oś pionowa i zaznaczamy właściwą oś (+/-) X, Y lub Z.

Po zdefiniowaniu osi X, kąt obrotu będzie liczony w płaszczyźnie YZ, po wyborze Y – w XZ, a po wybraniu Z – w płaszczyźnie XY.

Przechwytywanie obrazu 360 w SOLIDWORKS Composer

Po zdefiniowaniu interesującej nas osi, wywołujemy zakładkę Warsztaty -> Rysunek techniczny lub Warsztaty -> Obraz w wysokiej rozdzielczości. W panelu z prawej strony wybieramy zakładkę Różne. Włączamy opcję Przechwytywanie w zakresie 360o.

Przechwytywanie obrazu 360 w SOLIDWORKS Composer

W oknie Liczba obrazów podajemy ile zdjęć program ma przechwycić w czasie obrotu o 3600. Dla pokazania funkcjonowania polecenia, zdefiniowałem 6 obrazów i oś obrotu +Y. Na podstawie wyjściowego położenia modelu.

Przechwytywanie obrazu 360 w SOLIDWORKS Composer | DPSTODAY - Blog Techniczny SOLIDWORKS

W ten sposób uzyskaliśmy 6 obrazów:Przechwytywanie obrazu 360 w SOLIDWORKS Composer

 

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.