Strona głównaDraftSightPrzenoszenie ustawień użytkownika pomiędzy instalacjami SOLIDWORKS lub DraftSight – praca zdalna

Przenoszenie ustawień użytkownika pomiędzy instalacjami SOLIDWORKS lub DraftSight – praca zdalna

Praca zdalna - transfer ustawień SOLIDWORKS i DraftSight

Przenoszenie ustawień użytkownika pomiędzy instalacjami SOLIDWORKS lub DraftSight – praca zdalna

W jednym z poprzednich artykułów wspominaliśmy o różnych metodach transferu licencji dla programów SOLIDWORKS oraz DraftSight. A co jeżeli na inną maszynę chcemy przenieść również spersonalizowane ustawienia takie jak skróty klawiszowe i modyfikacje interfejsu? W poniższym artykule przedstawiamy sposoby jak tego dokonać.

SOLIDWORKS – Korzystanie z Kreatora kopiowania ustawień

Aby skopiować wszelkie spersonalizowane ustawienia w SOLIDWORKS możemy skorzystać z prostego narzędzia jakim jest Kreatora kopiowania ustawień. Aby go uruchomić, w głównym oknie SOLIDWORKS wybieramy Narzędzia > Zapisz/Przywróć ustawienia.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

UWAGA! Zaleca się uruchomienie Kreatora po zapisaniu i zamknięciu wszystkich plików nad którymi pracujemy. Nie ma możliwości jednoczesnej pracy i kopiowania ustawień, a przy próbie przełączenia się na inne okno programu pojawi się poniższy komunikat:

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

Po uruchomieniu Kreatora, mamy do wyboru dwie opcje – Zapisu (domyślny wybór) i Przywracania ustawień. Wybieramy opcję Zapisz ustawienia i klikamy Dalej.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

W kolejnym oknie mamy możliwość wyboru ustawień do skopiowania.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

Po kliknięciu przycisku Przeglądaj możemy również spersonalizować ścieżkę zapisu oraz nazwę pliku. Dobrą praktyką jest zapisywanie daty w nazwie pliku.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

Prawidłowe zapisanie ustawień będzie skutkowało komunikatem informującym o ścieżce zapisu pliku z rozszerzeniem .sldreg.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

Taki plik możemy przenieść na inny komputer dyskiem USB lub przy użyciu popularnych usług chmurowych (np. OneDrive), dzięki czemu na wszystkich maszynach możemy mieć zawsze aktualne ustawienia personalizacji.

SOLIDWORKS – Import ustawień

Skopiowane wcześniej ustawienia importujemy przy pomocy tego samego okna Kreatora, jednak teraz wybieramy opcję Przywróć ustawienia. W kolejnym oknie należy wskazać ścieżkę w której znajduje się nasz plik z rozszerzeniem .sldreg. Po tej operacji mamy dodatkowo możliwość wyboru, które z zapisanych ustawień mają zostać zaimportowane do programu.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

Następnie klikamy przycisk Dalej.

Aby uruchomić operację kopiowania ustawień, w kolejnym oknie klikamy Zakończ. Warto zwrócić uwagę na pole, po którego wybraniu można utworzyć kopię zapasową świeżo zaimportowanych ustawień w nowym pliku.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

Zostanie on zapisany w tej samej lokalizacji, z której importowaliśmy ustawienia, a w jego nazwie znajdziemy datę i godzinę eksportu. Pozwala to zachować porządek w plikach ustawień.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

DraftSight – eksportowanie i importowanie Profili

Aby w pełni skopiować ustawienia użytkownika w programie DraftSight musimy wykonać dwie operacje. Pierwszą z nich jest wykonanie kopii Profilu użytkownika. Aby tego dokonać należy w Głównym Menu programu przejść do Opcji.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

W nowym oknie przechodzimy do zakładki Profile. W tym miejscu możemy zarządzać wszelkimi ustawieniami użytkownika oraz tworzyć profile w zależności od różnych wykonywanych prac. Aby przenieść obecne ustawienia, klikamy przycisk Eksport…

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

W kolejnym oknie wybieramy ścieżkę, nadajemy nazwę oraz klikamy Zapisz. Ustawienia są wyeksportowane do pliku .xml.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

Importu na drugim komputerze dokonujemy w tym samym oknie (klikamy przycisk Import…), należy jednak pamiętać o aktywowaniu zaimportowanego profilu. Należy wybrać go z listy, a następnie kliknąć Aktywuj oraz Zastosuj.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

DraftSight – przenoszenie aliasów użytkownika

Jeżeli posiadamy spersonalizowane aliasy w programie DraftSight, możemy również je przenieść na drugi komputer. Kopiujemy je z folderu: C:\Użytkownicy\”nazwa użytkownika”\%AppData%\Roaming\DraftSight\<wersja programu>\Alias

Pamiętajmy, że folder AppData jest domyślnie ukryty w systemie. Aby stał się widoczny musimy mieć aktywną opcję Ukryte elementy w zakładce Widok Eksploratora plików.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

Po przeniesieniu plików kopiujemy je do tej samej lokalizacji na drugim komputerze.

Przenoszenie ustawień użytkowników pomiędzy instalacjami programów SOLIDWORKS i DraftSight – praca zdalna – DPS Software – blog DPSTODAY

Po wykonaniu wszystkich operacji możemy ponownie uruchomić program. Wszystkie przeniesione ustawienia powinny zostać automatycznie wczytane.

 

Podziel się:

Ukończyłem Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na Wydziale Technologii Drewna. W DPS Software zajmuję się wsparciem technicznym klienta w zakresie oprogramowania SOLIDWORKS oraz SWOOD. Projektuję z pasji, głównie meble i elementy wyposażenia wnętrz. Hobbystycznie zajmuje się również fotografią analogową oraz projektowaniem graficznym.