Strona głównaSOLIDWORKSRelacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Relacja ciągłości skrętnej G3 płaszczyzny w SOLIDWORKS 2020

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

W SOLIDWORKS 2020 dodano nową relację szkicu „Ciągłość skrętna G3”, która może zostać nadana pomiędzy splajnami i innymi elementami szkicu 2D. Aby ją nadać w szkicu musi być naszkicowany splajn oraz jedna z następujących geometrii:

  • Splajn
  • Łuk, łuk eliptyczny lub stożkowy
  • Krawędzie modelu które są liniowe, okrągłe, stożkowe, eliptyczne czy oparte na splajnie

Ciągłość powierzchni opisywana jest za pomocą literki „G”, która odnosi się do angielskiego „Geometry”. Metoda nadawania tej relacji jest dokładnie taka sama jak w przypadku innych relacji pomiędzy dwoma geometriami:

  • Zaznaczenie dwóch geometrii z użyciem klawisza „CTRL”
  • Zaznaczenie punktu wspólnego geometrii

Poniżej przedstawiam wszystkie przypadki ciągłości w SOLIDWORKS zaprezentowane za pomocą szkicu oraz wyciągniętej powierzchni:

A | Ciągłość G0 – kontaktowa

Pierwszy podstawowy typ łączenia geometrii. Elementy są wspólne ze sobą lecz ostra krawędź będzie efektem wyciągnięcia szkicu.

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 1. Ciągłość G0 – szkic

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 2 Ciągłość G0 – powierzchnia

B | Ciągłość G1 – styczna

Drugi typ szeroko wykorzystywany zarówno w szkicu jak i operacjach. Może się wydawać, że przejście między elementami jest płynne, lecz analizując krzywiznę w miejscu łączenia można zaobserwować, że wartości wskazywane różnią się od siebie. Analiza typu „zebra” również pokazuje brak gładkiego przejścia między ścianami stycznymi.

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 3 Ciągłość G1 – szkic

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 4 Ciągłość G1 – powierzchnia

C | Ciągłość G2 – styczna + równej krzywizny

Chcąc uzyskać przejście między ścianami wyższej jakości użytkownicy mają do dyspozycji relację „równej krzywizny”, która dodawana jest do styczności. Dzięki zastosowaniu ciągłości G2 wartości krzywizny są odpowiednio dopasowane, a paski zebry pokazują znacznie czystszą powierzchnię. Niestety nadal możliwe jest rozpoznanie miejsca, w którym dwie ściany spotykają się ze sobą, a sama krzywizna na bardzo krótkim odcinku (kolor niebieski) zmienia swoją wartość do wartości przypisanej do splajnu (kolor zielony).

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 5 Ciągłość G2 – szkic

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 6 Ciągłość G2 – powierzchnia

D | Ciągłość G3 – styczna + równej krzywizny + skrętna – nowość w SOLIDWORKS 2020

G3 steruje szybkością zmiany krzywizny równoważąc tym samym przejście między ścianami co pozwala na uzyskanie jeszcze gładszej powierzchni.

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 7 Ciągłość G3 – szkic

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 8 Ciągłość G3 – powierzchnia

Zestawienie wszystkich szkiców oraz wszystkich powierzchni użytych w tym artykule:

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 9 Ciągłości w szkicach

Relacja ciągłości skrętnej G3 w SOLIDWORKS 2020

Rysunek 10 Ciągłości na powierzchniach

 

 

 

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Poznańską na wydziale Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywałem na specjalizacji Inżynierii Wirtualnej Projektowania. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Poza pracą pasjonuje się sportami motorowymi, w szczególności Formułą 1.