Strona głównaALPHACAMRównoczesna obróbka dwiema głowicami w środowisku Alphacam

Równoczesna obróbka dwiema głowicami w środowisku Alphacam

Równoczesna

Równoczesna obróbka dwiema głowicami w środowisku Alphacam

Jednym ze sposobów zwiększenia wydajności obróbki skrawaniem jest wykorzystanie obu głowic narzędziowych (jeżeli maszyna posiada) do synchronicznej pracy. Program ALPHACAM w module Lathe pozwala nam na przygotowanie tego typu obróbki.

Tworzenie zgrubnej obróbki równoczesnej przygotowuje się analogicznie jak zwykłą obróbkę toczenia wykorzystującą jedno narzędzie. W oknie operacji znajduje się 5 zakładek:

  • Dane narzędzia dla głowicy górnej (nr narzędzia, prędkość obrotów, posuwy, itp.)
  • Dane narzędzia dla głowicy dolnej
  • Dojazd szybki górnej głowicy (najpierw w osi X potem Z, najpierw w osi Z potem X, bezpośrednio w kierunku obróbki, ręczne ustawienie dojazdu, ustawienie bezpiecznego Z, ustawienie odstępu promieniowego w osi X)
  • Dojazd szybki dolnej głowicy
  • Ogólne – czyli najważniejsza zakładka całej operacji, w której należy ustawić parametry obróbki (rys. 1)
Równoczesna obróbka dwiema głowicami w środowisku alphacam - DPS Software

Rys. 1. Zakładka „Ogólne” operacji równoczesnej obróbki zgrubnej

Przygotowanie wykańczającej obróbki równoczesnej jest również nieskomplikowane (rys.2).

Równoczesna obróbka dwiema głowicami w środowisku alphacam - DPS Software

Rys. 2. Zakładka „Ogólne” operacji równoczesnej obróbki wykańczającej

Dodatkową zakładką w tej operacji jest „AUTO-WEJŚCIE/WYJŚCIE”, gdzie możemy włączyć korekcję narzędzia i dostosować sobie ścieżkę wejścia i wyjścia narzędzia. (rys. 3).

Równoczesna obróbka dwiema głowicami w środowisku alphacam - DPS Software

Rys. 3. Zakładka „AUTO WEJŚCIE-WYJŚCIE” operacji równoczesnej obróbki wykańczającej

Dopiero po utworzeniu operacji można zauważyć większą różnicę w wyglądzie wygenerowanej ścieżki niż w toczeniu jedną głowicą, gdyż:

  • Obróbki generują się z dwóch stron obrabianego detalu – co jest logiczne dla pracy głowicy górnej oraz dolnej
  • Na ścieżce tworzą się punkty synchronizacji kanałów (S1, S2, itd.) – czyli miejsca synchronizacji głowic, w których jeden z kanałów czeka, aż drugi kanał dojedzie do adekwatnego punktu, by zacząć równoczesny przejazd w zaprogramowanym kierunku (rys. 4)

Zaletą programu jest możliwość manualnego wstawiania oraz usuwania punktów synchronizacji głowic w dowolnym miejscu na ścieżce narzędzia (rys. 5).

Równoczesna obróbka dwiema głowicami w środowisku alphacam - DPS Software

Rys. 4. Punkty synchronizacji kanałów

Równoczesna obróbka dwiema głowicami w środowisku alphacam - DPS Software

Rys. 5. Zakładka podwójnej głowicy

Jak w praktyce wygląda tworzenie równoczesnej obróbki w ALPHACAM? Przygotowałem specjalnie filmik – zachęcam do obejrzenia.
 

Podziel się:

Staram się mierzyć ze skomplikowanymi wdrożeniami maszyn sterowanych numerycznie oraz innymi zadaniami związanymi z programowaniem. W wolnym czasie lubię programować w języku jakim mi tylko wpadnie do ręki, a w weekendy rozgrywam Mistrzostwa Weekendowe w FIFA Ultimate Team. Jakbyś chciał/chciała zagrać ze mną sparing na PS4 lub masz techniczne pytania zapraszam do kontaktu.