Strona głównaProduktySolidCAM HSS – Jakość powierzchni

SolidCAM HSS – Jakość powierzchni

SolidCAM HSS

SolidCAM HSS – Jakość powierzchni

W tym artykule zapoznamy się z parametrami dostępnymi do zdefiniowania w zakładce Parametry ścieżek narzędzia modułu SolidCAM HSS. Na początek parametry dostępne we wstążce Jakość Powierzchni. Parametry te wpływają na jakość wykończenia powierzchni.

 Parametry ścieżek narzędzia

Tolerancja przejść

Parametr Tolerancja przejść definiuje dokładność ścieżki narzędzia; odchylenie cięciwy pomiędzy obrabianą powierzchnią a ścieżką narzędzia. Ścieżka narzędzia może różnić się od powierzchni o wartość określoną w tym parametrze.

Mała wartość Tolerancji przejść daje więcej punktów ścieżki narzędzia, co w wyniku daje dokładniejszą ścieżkę narzędzia. Rezultatem jest lepsza jakość powierzchni, ale też zwiększa się czas obliczeń.

 Tolerancji przejść

Większe wartości w parametrze Tolerancja przejść generują mniej punktów na ścieżce narzędzia. Po obróbce, jakość powierzchni może być gorsza, ale obliczenia będą szybsze.

 Tolerancji przejść

Wartość Tolerancji przejść możemy wpisać lub ustawić za pomocą suwaka.

Odległość

 Odległość

Parametr Tolerancja przejść definiuje liczbę punktów ścieżki narzędzia na powierzchni. Odległość między tymi punktami nie jest stała i zależy od krzywizny powierzchni; jest mniej punktów na płaskich powierzchniach, a więcej na powierzchniach zakrzywionych. Parametr Odległość pozwala zdefiniować maksymalny odstęp pomiędzy dwoma kolejnymi punktami na ścieżce narzędzia.

 Tolerancja przejść

Kiedy nie korzystamy z opcji odległość, liczba punktów na ścieżce narzędzia obliczana jest na podstawie parametru Tolerancja przejść.

Krok w bok

Krok w bok

Opcja ta pozwala na zdefiniowanie chropowatości i maksymalnego kroku w bok przejść.

Krok przejść

Parametr ten definiuje maksymalną odległość pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami.

 Krok przejść

Chropowatość

Parametr ten pozwala na określenie wysokości wierzchołków na obrabianej powierzchni.

Parametr Chropowatość dostępny jest tylko wtedy kiery został wybrany frez kulisty.

 Chropowatość

Parametr Chropowatość jest powiązany z parametrem Krok przejść. Kiedy definiujemy Chropowatość, SolidCAM automatycznie przeliczy wartość Kroku przejść, w zależności od wpisanej wartości i średnicy wybranego narzędzia i odwrotnie, kiedy zmieniamy wartość Kroku przejść, SolidCAM automatycznie przeliczy wartość Chropowatości.

 

W kolejnym artykule przedstawię opcje z zakładki Sortowanie.

Podziel się: