Strona głównaSolidCAMSolidCAM – szybki sposób na tworzenie narzędzia w oparciu o bryłę producenta

SolidCAM – szybki sposób na tworzenie narzędzia w oparciu o bryłę producenta

SolidCAM – szybki sposób na tworzenie narzędzia w oparciu o bryłę producenta

W jednym z ostatnich artykułów przedstawiłem w jaki sposób możemy zaczytać/ustawić geometrię narzędzia tokarskiego w oparciu o pliki CAD. Dziś chciałbym przedstawić narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli zaczytać całe złożenie narzędzia (oprawka, adaptery, narzędzia) bezpośrednio z pliku CAD. Dzięki temu będziemy w stanie ominąć ręczny zapis każdej bryły z jej lokalnym układem współrzędnych, a tworzenie nowego narzędzia opartego o wiele geometrii znacznie zostanie przyśpieszone.

SolidCAM – jak tworzyć narzędzia w oparciu o bryłę od producenta?

Na samym początku należy otworzyć plik z bryłą narzędzia w SOLIDWORKS:

SOLIDWORKS - geometria narzędzia do SolidCAM

Rys. 1 Geometria narzędzia


Tym razem stworzymy najpierw narzędzie do frezowania. Jest to narzędzie modułowe z wymienną końcówką. Dzięki opcji importowania zestawu narzędziowego z CAD, nie musimy zapisywać osobno każdej części jako plik stl/step. Program zrobi to za nas. W tym celu otwieramy bibliotekę, do której będziemy chcieli dodać narzędzie. Wchodzimy w zakładkę “Narzędzia”“SolidCAM”“Tabela Narzędzi”“Edytuj tabelę narzędzi” → (teraz wybieramy który rodzaj tabeli chcemy edytować). W tym przykładzie edytujemy tabelę złożeń i dodamy do niej narzędzie.

Dostęp do edycji tabeli narzędzi

Rys. 2 Dostęp do edycji tabeli narzędzi


Po wybraniu tabeli którą chcemy edytować pokaże nam się okno TOOLKIT (Rys. 3). Po lewej stronie będzie dostępna opcja import zestawu narzędziowego z CAD (Rys. 3).

Okno toolkit

Rys. 3 Okno Toolkit

Po jej wybraniu program poinformuje nas, że model powinien być otworzony w aktywnym oknie SolidWorks (Rys.4). Po przyciśnięciu “OK” otworzy się narzędzie do importowania (Rys.5).


Rys. 4 KomunikatRys. 5 Narzędzie do importowania geometrii


U samej góry “Eksport do” znajdziemy ścieżkę, gdzie program zapisze bryły dla narzędzia. Zaraz pod ścieżką znajdują się dwa przyciski. “Utwórz jako narzędzie frezerskie”, “Utwórz jako narzędzie tokarskie”. W zależności od tego jakie narzędzie jest otwarte wybieramy jedną z opcji by program rozpoznał komponenty. W tym przypadku wybieramy opcję narzędzia frezerskiego. Program wygenerował złożenie narzędzia wraz z rozpoznaniem poszczególnych komponentów (Rys.6).

SOLIDWORKS - wygenerowanie narzędzia frezerskiego

Rys. 6 Wygenerowane narzędzie


Następnie wybieramy “OK” . Program przeniesie nas z powrotem do tabeli narzędzi. Ostatnim etapem jest przeniesienie narzędzia (przeciągnięcie go myszką) z lewego okna do prawego (Rys.7).

SolidCAM - tabela narzędzi

Rys. 7 Tabela narzędzi


Drugim narzędziem jakie zaimportujemy będzie nóż do nacinania gwintów. Postępujemy podobnie jak w pierwszy przypadku:

  • Otwieramy narzędzie SOLIDWORKS,
  • Otwieramy tabelę narzędzi do której chcemy dodać narzędzie,
  • Otwieramy “Import zestawu narzędziowego z CAD”.

SolidCAM - nóż do nacinania gwintów

Rys. 8 Nóż do nacinania gwintów


Tym razem jednak wybieramy aby program utworzył narzędzie tokarskie. W przypadku jeżeli geometria brył zostanie źle rozpoznana jak na rysunku 9 (w tym przypadku trzonek narzędzia został rozpoznany jako płytka, a płytka jako trzonek), należy ręcznie zmienić ich typ. Aby tego dokonać klikamy prawym na element w drzewie i wybieramy jedną z opcji zmień (Rys. 10). Efekt po zmianach widzimy na rysunku 11.

Import zestawu narzędziowego z CAD - nieprawidłowo rozpoznana geometria

Rys. 9 Nieprawidłowo rozpoznana geometria


Import zestawu narzędziowego z CAD - zmień typ elementu

Rys. 10 Zmiana typu elementu


Import zestawu narzędziowego z CAD - narzędzie po zmianach

Rys. 11 Efekt końcowy po zmianach


Kolejne etapy są już takie same jak w przypadku pierwszego narzędzia. Wybieramy “ok” i przenosimy nasze narzędzie do okna tabeli narzędzi.

Całość od samego początku jest pokazana na poniższym filmie:

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym. Zawodowe doświadczenie zdobywałem pracując przy różnego rodzaju maszynach do obróbki ubytkowej. Wolny czas lubię spędzać aktywnie.