Strona głównaDraftSightSOLIDWORKS: Model 3D na bazie dokumentacji 2D

SOLIDWORKS: Model 3D na bazie dokumentacji 2D

SOLIDWORKS: Model 3D na bazie dokumentacji 2D

Programy do pracy w 2D oferują szereg możliwości w skutecznym opracowywaniu dokumentacji płaskiej. Przykładem tego typu programu jest Draftsight. Czasami może nastąpić konieczność odtworzenia modelu w 3D na bazie dokumentacji 2D. W poniższym artykule przedstawiony zostanie sposób przejścia z rysunku 2D w formacie .dwg bądź .dxf na część zapisaną w programie SOLIDWORKS.

Proces należy rozpocząć od uruchomienia programu Solidworks. Następnie Otwórz i należy wybrać plik do importu. Po zatwierdzeniu wyboru pliku przyciskiem ok, pojawi się okno Import DXF/DWG. Na tym etapie istnieje możliwość wyboru, w jaki sposób program ma interpretować plik. Istnieją dwie podstawowe opcje:

  • tworzenie nowego rysunku
  • importowanie elementów pliku do nowej części

W tym przykładzie utworzony zostanie model 3D na podstawie rzutów na rysunku. Dlatego należy wybrać Importuj do nowej części, Szkic 2D i kliknąć Dalej.

SOLIDWORKS - model 3D na podstawie rzutów na rysunku

Kolejne okno dotyczy ustawień dokumentu. Można na nim zmienić jednostki, importować wymiary oraz wybrać warstwy, które mają zostać przeniesione do pliku części.

SOLIDWORKS - przeniesienie wymiarów i warstw z pliku 2D

Po kliknięciu Dalej program przeniesie nas do Mapowania warstw rysunku. Z tego miejsca można scalać punkty, naprawić uszkodzony szkic, zdefiniować układ współrzędnych oraz usuwać elementy rysunku. Usunięć, można dokonać zaznaczając kursorem poszczególne elementy, bądź cały obszar a następnie wybierając Usuń elementy. Po przygotowaniu pliku należy kliknąć Zakończ.

SOLIDWORKS - mapowanie warstw rysunku

Po przygotowaniu pliku należy kliknąć Zakończ. Program zaimportuje plik do części. W drzewie operacji program dodał rzuty jak nowy szkic. Od tego miejsca należy rozpocząć etap przypisania rzutów do poszczególnych widoków. W tym celu należy dodać pasek narzędzi 2D do 3D. Znajdują się na nim przydatne narzędzia pozwalające na przypisanie widoków poszczególnym elementom szkicu, wyrównanie widoków względem siebie.

SOLIDWORKS - zaimportowanie rzutów

Pierwszym krokiem jest dodanie widoku przedniego. W tym celu należy zaznaczyć kursorem elementy szkicu i wybrać Dodaj do przedniego szkicu z paska narzędzi. Program utworzy nowy szkic i przydzieli wybrane elementy do widoku przedniego.

SOLIDWORKS - dodanie widoku przedniego do modelu 2D

W dokładnie ten sam sposób należy postąpić z pozostałymi elementami szkicu. Górny rzut należy przyporządkować do górnego szkicu, rzut z prawej strony do rzutu z prawej. Uzyskany efekt przedstawia zdjęcie poniżej.

SOLIDWORKS - przyporządkowanie górnego szkicu modelu 2D

Program utworzył trzy nowe szkice. Na podstawie ich rozkładu można w prosty sposób odtworzyć model 3D. Nie zawsze jednak szkice będą prawidłowo wyrównane względem siebie. W takiej sytuacji warto skorzystać z narzędzia Wyrównaj szkic znajdującego się na pasku narzędzi 2D na 3D. Należy zaznaczyć (trzymając Ctrl) dwa elementy szkicu, na przykład linie i wybrać Wyrównaj szkic.

Kolejnym krokiem jest dodanie operacji. W omawianym przykładzie dodana została operacja Wyciągnięcie dodania/bazy. Następnie dodana została operacja Wyciągnięcia wycięcia aby uzyskać przelotowy otwór w części.

SOLIDWORKS - dodanie operacji do rzutu 2D
 

SOLIDWORKS - operacja wyciągnięcia/dodania bazy
 

SOLIDWORKS - przelotowy otwór części

W efekcie końcowym model został odtworzony na bazie dokumentacji płaskiej zapisanej w rozszerzeniu .dwg. i jest w pełni edytowalny zarówno pod kątem dodawanych operacji jak i szkiców.

SOLIDWORKS - zapis rzutu 3D do formatu dwg
 

Podziel się:

Specjalista techniczny/ trener CAD. Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywał zajmując się zawodowo inżynierią odwrotną na potrzeby druku 3D. Prywatnie interesuje się modelarstwem oraz historią.