Strona głównaSOLIDWORKSSOLIDWORKS Tips & Tricks cz. III – porady i wskazówki

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. III – porady i wskazówki

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. III – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. III – porady i wskazówki

Tip 21. Manipulacja modelem triady

Istnieje jeszcze jeden sposób manipulacji modelem. Manipulacja modelem względem triady jest bardzo często pomijaną możliwością, choć daje szerokie możliwości ustawiania modelu. Triada występuje zawsze w lewym dolnym rogu obszaru roboczego i reprezentowana jest przez 3 główne osie układu współrzędnych modelu. Oferuje ona następujące możliwości:

 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na oś ustawia widok normalnie do niej (prostopadle),
 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na oś z SHIFT’em powoduje rotację o 90˚ względem tej osi,
 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na oś z altem powoduje obrót o 15˚ względem tej osi,
 • Dodanie „CTRL” do przycisku „ALT” i „SHIFT” powoduje ruch w przeciwną stronę,
  Uwaga: aby działało to poprawnie w pierwszej kolejności musi być wciśnięty klawisz „ALT” lub „SHIFT”.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Tip 22. Relacje w szkicu

Dodawanie relacji w szkicu jest rzeczą, którą wykorzystuje każdy użytkownik. Rysując proste linie automatycznie nadajemy relacje pionowo, poziomo czy prostopadle, kończymy obrys potrzebny do wykonania np. wyciągnięcia dodając dodatkowe relacje. Drobnym udogodnieniem dodawania relacji między geometriami (np. relacja prostopadłości dla linii czy relacja styczności między linią a łukiem) jest możliwość wybrania wspólnego punktu tych elementów zamiast każdego z osobna.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Tip 23. Wyłączanie automatycznych relacji

Gdy szkic jest prosty i zawiera niewiele elementów nie ma problemu z automatycznymi relacjami. W przypadku, w którym szkic staje się bardziej złożony, zawiera wiele linii, łuków, okręgów itp. ilość proponowanych relacji jest tak duża, że nie sposób wstawić kolejnej geometrii bez nadawania relacji. Aby tego uniknąć należy w trakcie rysowania wcisnąć klawisz „CTRL”. Póki klawisz pozostaje wciśnięty relacje nie będą nadawane, po jego zwolnieniu wszystko wraca do pierwotnego funkcjonowania.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Tip 24. Zaawansowane przycinanie

Funkcja „Przytnij elementy” zawiera w sobie 5 różnych możliwości przycinania elementów szkiców. Jednym z nich jest zaawansowane przycinanie, które posiada w sobie wiele udogodnień, o których wielu użytkowników nie wie. Funkcja ta domyślnie działa w następujący sposób: po kliknięciu lewego przycisku myszy każdy element, który będzie w obrębie rysowanego zarysu zostanie potraktowany „Przycięciem do najbliższego”.

Często zdarza się jednak, że w trakcie zaznaczania użytkownik przecina element, którego nie chce ciąć. W takiej sytuacji zazwyczaj używa się skrótu „CTRL+Z” i ponawia czynność. SOLIDWORKS ułatwia naprawianie błędów i w tym przypadku wystarczy cofnąć się kursorem myszki do czerwonej kropki pokazującej miejsce przecięcia a geometria cięta zostanie przywrócona.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Dodatkowo gdy szkic jest zdefiniowany mamy możliwość tnąc elementy pozostawić wprowadzone wymiary zaznaczając opcję „Zachowaj przycięte elementy jako geometrię konstrukcyjną”, a chcąc zabezpieczyć się przed przecięciem linii konstrukcyjnej warto zaznaczyć opcję „Zignoruj przycinanie geometrii konstrukcyjnej.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Będąc w zaawansowanym przycinaniu użytkownik ma możliwość wydłużania elementów. Aby tego dokonać należy kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszy a następnie przeciągnąć dany element zgodnie z obranym kierunkiem.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Korzystając z zaawansowanego przycinania można również wydłużać geometrię „do następnej”. Metodyka jest taka sama jak w oryginalnym przycinaniu, dodaje się do lewego przycisku myszy klawisz „SHIFT”.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Tip 25. Wymiarowanie styczności

Nadanie wymiaru do najbardziej wysuniętego punktu łuku bywa problematyczne. Domyślnie SOLIDWORKS zaznaczy środek danego łuku jako element, od którego zostanie poprowadzony wymiar. Aby tego uniknąć należy nadając wymiar użyć przycisku „SHIFT”, co spowoduje, że wymiar nadawany będzie od najbardziej wysuniętego punktu geometrii.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Gdyby zdarzyło się, że wprowadzony wymiar nadal jest niepoprawny (np. przy wymiarowaniu szczeliny wymiar powstał między środkami łuków) należy przejść do zakładki „Linie wiodące” i na samym dole wybrać pożądany zakres.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Tip 26. Tworzenie szkicu na krawędzi modelu

Metoda ta może zostać użyta np. do zamodelowania częściowej fazy. Aby stworzyć szkic na krawędzi modelu należy wybrać krawędź, a następnie „Szkic”. Zostanie wygenerowana płaszczyzna na tym końcu krawędzi, bliżej którego dokonano wyboru krawędzi i użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki szkicu.

Wchodząc z szkicowania płaszczyzna wygenerowana pozostaje. Może posłużyć dalej jako geometria odniesienia czy np. płaszczyzna podziału modelu.

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

Tip 27. Skrót “A”

Skrót ten znajduje swoje zastosowanie w szkicowaniu. Posiada dwie funkcjonalności: pierwsza z nich pozwala przełączać się między rysowaniem linii a łukiem, druga zmienia typ rysowanej geometrii (np. dla prostokąta z „Prostokąt z narożnika” na „Prostokąt z środka”).

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

 

Porady i wskazówki SOLIDWORKS - DPSTODAy - DPS Software

 

W kolejnym artykule “SOLIDWORKS Tips & Tricks” opiszemy m.in.:

 • Wymiarowanie długości łuku, blokada typu wymiaru
 • Zamknięcie szkicu krawędziami modelu
 • Wymiarowanie kąta bez linii pomocniczej
 • Operacja “do powierzchni”
 • Skalowanie przy wprowadzeniu wymiaru
 • Wybór konturów szkicu
 • Kopiowanie i przenoszenie operacji

Zainteresowanych serią “SOLIDWORKS Tips & Tricks” zachęcamy do zapoznania się z Częścią I i Częścią II.


Pobierz pełną, legalną licencję SOLIDWORKS i testuj przez 30 dni bez obaw – wypełnij formularz

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez inne podmioty na mocy zawartych umów w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
Polityka prywatności.


 

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Poznańską na wydziale Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywałem na specjalizacji Inżynierii Wirtualnej Projektowania. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Poza pracą pasjonuje się sportami motorowymi, w szczególności Formułą 1.