Strona głównaSOLIDWORKSSOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki

Tip 28. Wymiarowanie długości łuku, blokada typu wymiaru

Aby wprowadzić wymiar długości łuku należy będąc w funkcji „Inteligentny wymiar” zaznaczyć dwa punkty tego łuku oraz łuk.

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

Nadając wymiar między dwoma punktami mamy możliwość określić ten wymiar jako poziomy, pionowy lub po przekątnej. Chcąc ulokować dany wymiar w dowolnym miejscu tak, aby nie zmieniał on swojego typu wystarczy kliknąć prawy przycisk myszy, aby go zblokować.

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

Tip 29. Zamknięcie szkicu krawędziami modelu

Kolejna wskazówka w zakresie szkicowania dotyczy zamknięcia szkicu krawędziami modelu. Gdy szkic nie jest zamkniętym konturem po wyjściu z szkicowania i przejściu do np. operacji dodania SOLIDWORKS pyta o to, czy chcemy zamknąć szkic czy przejść do operacji cienkiej ścianki, która nadaje wprowadzoną przez użytkownika grubość do linii szkicu. Aby skorzystać z krawędzi modelu szkic musi być otwarty, punkty końcowe szkicu muszą mieć nadaną relację „wspólnie” z krawędzią.

Kolejnym krokiem jest przejście do operacji dodania (bez wychodzenia ze szkicu), po czym pojawi się komunikat „Zamknąć szkic brzegami modelu?”. Należy wybrać odpowiedni kierunek zamknięcia szkicu (pokazywany przez żółtą strzałkę) i zaakceptować komunikat

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

 

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

 

Tip 30. Wymiarowanie kąta bez linii pomocniczej

Wymiarowanie kąta bez linii pomocniczej jest bardzo przydatną funkcją, a jednocześnie prostą w użyciu. Znajduje zastosowanie zarówno przy szkicowaniu jak i przy dokumentacji płaskiej. Aby określić kąt między daną linią a linią np. pionową zazwyczaj użytkownicy rysują dodatkową linię konstrukcyjną.

SOLIDWORKS umożliwia wprowadzenia tego kąta bez geometrii pomocniczej, wystarczy będąc w funkcji „Inteligentnego wymiaru” wybrać kolejno: linię, punkt końcowy linii (na tym etapie pojawią się wektory lokalnego układu współrzędnych) i wektor względem którego nadawany jest wymiar.

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

Bonus – wstawianie i wymiarowanie punktu na przedłużeniu linii

Dodając zaokrąglenia bardzo często użytkownicy tracą możliwość wprowadzenia pożądanego wymiaru, ponieważ potrzebna geometria już nie istnieje. Aby wygenerować punkt w miejscu przecięcia wydłużonych linii (stan przed wprowadzeniem zaokrąglenia) należy z użyciem „CTRL” zaznaczyć dwie odpowiednie linie a następnie wybrać „Punkt”. Po pojawieniu się punktu można od niego wyprowadzać wymiary.

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

 

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

 

Tip 31. Operacja “do powierzchni”

Operacje dodania i usuwania materiału posiadają wiele możliwości warunków końcowych. Jedną z nich jest „Do powierzchni”. Chcąc wykorzystać ten rodzaj dodania/usunięcia materiału należy przejść do zakładki „Kierunek 1”, rozwinąć menu i wybrać „Do powierzchni” następnie wskazać ścianę, na której operacja ma się zakończyć.

Można jednak część tych kroków pominąć, wystarczy będąc w operacji kliknąć dwa razy lewy przycisk myszy na ścianę kończącą operację, a SOLIDWORKS sam zmieni typ wyciągnięcia.

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

Tip 32. Skalowanie przy wprowadzaniu wymiaru

Skalowanie przy wprowadzaniu wymiaru jest bardzo rzadko używaną funkcjonalnością, ale odrobina praktyki i może okazać się wartościowa. Wprowadzając wymiar mamy możliwość z użyciem strzałek góra, dół (lub z użyciem „scroll’a”) zwiększać lub zmniejszać skokowo wartość wymiaru.

Skokiem można sterować poprzez wybór ikonki „Zresetuj wartość przyrostu pokrętła”. Dodając do kliknięcia strzałeczki (lub skoku pokrętła „scroll’a”) klawisz „CTRL” lub „ALT” skok ten jest odpowiednio powiększany lub pomniejszany dziesięciokrotnie.

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

 

Tip 32. Wybór konturów szkicu

Osoby, które swobodnie poruszają się po środowisku SOLIDWORKS poszukują różnych sposobów na usprawnienie swojej pracy. Jednym z kroków, które prawdopodobnie pojawi się na pewnym etapie jest praca z wieloma konturami jednego szkicu. Pozwala to na wykonanie jednego szkicu i wyciągnięcie wielu brył o różnych powiązaniach końca operacji.

Wykorzystując tą metodę warto wiedzieć o udogodnieniu jakie posiada SOLIDWORKS w kontekście wyboru konturów. Przed wyjściem ze szkicu można wybrać kontur potrzebny do wykonania operacji używając klawisza „ALT” i lewego przycisku myszy, a następnie skorzystać z menu kontekstowego aby wybrać typ operacji. W celu zaznaczenia wielu konturów jednego szkicu do klawisza „ALT” należy dodać „CTRL”.

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

 

Tip 33. Kopiowanie i przenoszenie operacji

SOLIDWORKS umożliwia kopiowanie i przenoszenie już istniejących operacji. W celu skopiowania danej operacji (w tym przypadku zaokrąglenia) należy zlokalizować je w drzewie operacji lub w obszarze roboczym i z użyciem klawisza „CTRL” oraz lewego przycisku myszy skopiować na odpowiednią krawędź.

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

 

Aby przenieść operację należy użyć „SHIFT” oraz lewego przycisku myszy. Jeśli operacja posiada wchłonięty szkic (np. okrąg do wycięcie otworu), SOLIDWORKS wyświetli komunikat z zapytaniem o to, czy użytkownik chce pozostawić relacje zewnętrzne (czyli np. wymiary do krawędzi modelu).

Porady wskazówki jak SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. IV – porady i wskazówki - DPS Software - DPSTODAY

 

Wcześniejsze części porad i wskazówek SOLIDWORKS

Zainteresowanych zgłębieniem wszystkich porad “SOLIDWORKS Tips & Tricks” zachęcamy do zapoznania się z:


Pobierz pełną, legalną licencję SOLIDWORKS i testuj przez 30 dni bez obaw – wypełnij formularz

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez inne podmioty na mocy zawartych umów w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
Polityka prywatności.


 

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Poznańską na wydziale Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywałem na specjalizacji Inżynierii Wirtualnej Projektowania. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Poza pracą pasjonuje się sportami motorowymi, w szczególności Formułą 1.