Strona głównaSOLIDWORKSSOLIDWORKS Tips & Tricks – porady i wskazówki dla użytkowników programu

SOLIDWORKS Tips & Tricks – porady i wskazówki dla użytkowników programu

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza

SOLIDWORKS Tips & Tricks – porady i wskazówki dla użytkowników programu

Tip 01. Okno wyszukiwania opcji w SOLIDWORKS

Okno wyszukiwania opcji w SOLIDWORKS to bardzo przydatne narzędzie. Pozwala na zlokalizowanie poszukiwanych przez nas opcji poprzez wprowadzenie odpowiednich słów w obszarze wyszukiwania.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Okno wyszukiwania opcji w SOLIDWORKS

Gdy poszukujemy np. opcji automatycznego obrotu widoku do płaszczyzny szkicu można wprowadzić słowo „Obróć” aby zlokalizować funkcję za to odpowiadającą.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Okno wyszukiwania opcji w SOLIDWORKS

Tip 02. Ponowne użycie funkcji

Funkcjonalność ta pozwala ponownie przywołać ostatnią funkcję (np. relację w szkicu, czy dowolną operację) za pomocą przycisku „Enter”.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Ponowne użycie poprzedniej funkcji
SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Ponowne użycie poprzedniej funkcji

Funkcja ta działa analogicznie w operacjach. Wybieramy np. „Linie podziałową” wykonujemy podział powierzchni, a po skończeniu operacji zamiast ponownie szukać tej funkcji klikamy „Enter”.

Tip 03. Skróty klawiaturowe: CTRL+B CTRL+Q CTRL+B+SHIFT CTRL+Q+SHIFT

Bardzo często zdarza się, że podczas pracy w rysunku, części lub złożeniu pojawia się ikonka przebudowy:

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Skróty: CTRL+B_CTRL+Q_CTRL+B+SHIFT_CTRL+Q+SHIFT

Pojawia się ona w momencie dokonania zmian np. w operacji, przy edycji widoku czy komponentu. Aby zaktualizować dokonane zmiany tak, aby były widoczne mamy do dyspozycji skróty klawiszowe:

 • CTRL+B – przebudowuje operacje, które uległy zmianie od ostatniej przebudowy;
 • CTRL+Q – przebudowuje wszystkie operacje w drzewie, od góry, do dołu;
 • Dodanie klawisza SHIFT przebudowuje wszystkie konfiguracje.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Skróty: CTRL+B_CTRL+Q_CTRL+B+SHIFT_CTRL+Q+SHIFT

Tip 04. Płaszczyzny odniesienia

Aby szybko wygenerować płaszczyznę na podstawie płaszczyzny już istniejącej należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na krawędź tej płaszczyzny i z wciśniętym przyciskiem „CTRL” przeciągnąć w odpowiednią stronę.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Płaszczyzny odniesienia

Tip 05. Płaszczyzny środkowa

W celu wygenerowania płaszczyzny, która będzie płaszczyzną środkową komponentu lub części należy w „Geometrii odniesienia – Płaszczyzna” zaznaczyć dwie ściany, pomiędzy którymi ma powstać płaszczyzna środkowa.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Płaszczyzna środkowa

Tip 06. Skrót: „R”: ostatnio używane dokumenty

W przypadku otwierania dokumentów, nad którymi już wcześniej pracowano warto użyć skrótu klawiszowego „R”. Pokazuje on okno dialogowe, w którym widać do 100 dokumentów. Dostępne są filtry: części, rysunku, złożenia czy złożenia najwyższego poziomu.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Skrót: „R”: ostatnio używane dokumenty

Dodatkowo rozwijając okno modelu w prawym dolnym rogu można wybrać w jakim trybie, w jakiej konfiguracji i stanie wyświetlania ma zostać on otwarty. W prawym górnym rogu można znaleźć pinezkę, która pozwala na „przypięcie” dokumentu do tego okna. Dzięki temu będzie on widoczny zawsze w górnej części okna „Ostatni”. Kolejną funkcjonalnością jest możliwość dodawania komponentów z tego okna na obszar roboczy poprzez przeciąganie.

Tip 07. Funkcja załaduj ponownie

W przypadku popełnienia błędu (np. wprowadzeniu nieodpowiedniego wiązania i przedefiniowania złożenia, błędu w szkicu czy operacji) często użytkownicy wychodzą z dokumentu, nie zapisują i otwierają ponownie. Chcąc zaoszczędzić trochę czasu warto skorzystać z funkcji „Załaduj ponownie”. Po wybraniu tej funkcji i zaakceptowaniu okienek dialogowych SOLIDWORKS zrobi dokładnie to, co zrobiłby użytkownik – otworzy ostatnią zapisaną wersję dokumentu.  Aby użyć tej funkcji należy przejść do zakładki „Plik – Załaduj ponownie”.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Funkcja załaduj ponownie

Tip 08. Znikające menu kontekstowe

Chcąc nadać relacje w szkicu (pionowo, poziomo itp.) czy wiązania w złożeniu (wspólne, koncentrycznie itp.) bardzo często zdarza się, że użytkownicy odsuwają myszkę od pola wyboru relacji czy szybkich wiązań (tyczy się to również elementów takich jak edycja części czy operacji) i wyskakujące okno dialogowe znika. Bywa to uciążliwe, ale jest sposób aby to okno dialogowe przywrócić. W momencie, w którym menu kontekstowe zniknie należy ulokować kursor myszki w obszarze gdzie występowało i kliknąć klawisz „CTRL”.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Znikające menu kontekstowe

Bonus: aby móc zaznaczyć ściany modelu, który ma włączoną przezroczystość wystarczy wcisnąć klawisz „SHIFT”.

Tip 09. Skrót “D”

Jednym z najbardziej przydatnych skrótów klawiszowych jest przycisk „D”. Pozwala  przeciągnąć „pasek nawigacji” pod kursor myszki. Pasek ten zawiera bardzo dużo informacji, które normalnie należałoby znaleźć w drzewku operacji. Gdy użytkownik jest w złożeniu i zaznaczy ścianę to informacje jakie udostępnia nam pasek nawigacji to: do jakiego złożenia należy, do jakiego podzłożenia, co to jest za części, z jakim obiektem mamy do czynienia (np.: bryłowym, powierzchniowym), operacja na bazie której powstał dany fragment części i finalnie ściana, która została zaznaczona.

Dodatkowo powyżej danych segmentów informacji pojawią się wiązania dotyczące tego złożenia, podzłożenia lub części oraz szkice, które były podstawą do wykonania danej operacji. Każda z wymienionych wyżej informacji może zostać zaznaczona i poddana edycji. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu.

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | Skrót "D"

Dodatkowo będąc w edycji operacji klawisz „D” może posłużyć jako przycisk wywołujący komendy akceptacji i odrzucenia operacji.

Tip 10. Wybór: poprzedni, inny, styczność, pętla. Zwiń i rozwiń drzewo.

a) poprzedni wybór – w przypadku zaznaczania wielu geometrii (np. ścian, krawędzi) z użyciem klawisza CTRL lub wielu komponentów złożenia, które użytkownik chce ukryć może się zdarzyć że przez przypadek wybór zostanie odznaczony poprzez kliknięcie na obszar graficzny. Aby nie zaznaczać ponownie wszystkiego od początku należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać „Poprzedni wybór”. Wszystkie wcześniejsze geometrie/komponenty zostaną ponownie wybrane i można dalej kontynuować zaznaczanie;

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | poprzedni wybór

b) wybierz inny – gdyby użytkownik chciał zaznaczyć geometrię lub element, który jest zasłaniany przez inną ścianę należy kliknąć lewym lub prawym przyciskiem myszy na ten elementy i wybrać „Wybierz inny”. Następnie jeśli interesujący nas komponent lub ściana nie jest wciąż widoczna można używać prawego przycisku myszy do ukrywania kolejnych elementów. Lewym przyciskiem myszy dokonujemy wyboru;

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | wybierz inny

c) wybierz styczność – niekiedy można chcieć zaznaczyć wiele krawędzi, a często są to krawędzie styczne. Zamiast zaznaczać wszystkie krawędzie po kolei można użyć prawego przycisku myszy na danej krawędzi i wybrać „wybierz styczność”;

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | wybierz styczność

d) wybierz pętle – funkcja ta działa podobnie jak wybierz styczność, ale posiada więcej możliwości. Wykrywa ona krawędzie sąsiadujące, które tworzą wraz z zaznaczoną krawędzią zamkniętą pętle. W zależności od wybranego kierunku otrzymamy różne wybory;

SOLIDWORKS Tips and Tricks - porady, skróty, narzedzia ,funkcje - Część pierwsza | wybierz pętlę

e) zwiń i rozwiń drzewo – zaznaczając wiele komponentów w złożeniu drzewo projektu rozwija się zmniejszając przejrzystość drzewa i utrudniając pracę. Aby szybko zwinąć drzewo należy użyć skrótu „SHIFT+C”. Gdyby zaszła potrzeba rozwinięcia całego drzewa (w przypadku złożeń uwaga – pokaże każdy szkic, każdej operacji, każdej części) należy zaznaczyć główny element drzewa i kliknąć „*”.

W kolejnym artykule “SOLIDWORKS Tips&Tricks” opiszemy m.in.:

 • Skróty „F5” i „F6”: filtry wyboru
 • Skrót: „S” – pasek podręczny
 • Gesty myszy
 • Zapis ustawień
 • Skrót: „CTRL+Tab”
 • Filtrowanie w drzewie operacji
 • Płaski widok drzewa, relacje: rodzic-potomek
 • Sensory, spinacz projektu
 • Widok dostosowany

Pobierz pełną, legalną licencję SOLIDWORKS i testuj przez 30 dni bez obaw – wypełnij formularz

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez inne podmioty na mocy zawartych umów w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
Polityka prywatności.


 

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Poznańską na wydziale Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywałem na specjalizacji Inżynierii Wirtualnej Projektowania. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Poza pracą pasjonuje się sportami motorowymi, w szczególności Formułą 1.