Strona głównaSWOODImport materiałów do SWOOD przez CSV

Import materiałów do SWOOD przez CSV

import biblioteki materiałów solidworks swood

Import materiałów do SWOOD przez CSV

Aby wykonać Import materiałów do SWOOD poprzez format CSV, należy wcześniej przygotować odpowiednio dane o poszczególnych materiałach. Poniżej przedstawione zostały parametry, które mogą zostać wykorzystane do importowania.

import materiałów swood

 1. Nazwa materiału,
 2. Opis materiału,
 3. Grubość,
 4. Usłojenie – możliwe wartości: 0 – odznaczona, 1 – zaznaczona,
 5. Koszt,
 6. Gęstość [kg/m3],
 7. Kolor – w formacie RGB, np. 162,42,42
 8. Tekstura – plik tekstury np. Jesion.jpg. Plik umieszczony w folderze użytkownika SWOOD\Standard\SWOODDesign\Materials\Textures,
 9. Kierunek tekstury – możliwe wartości: 1 – Poziomo, 2 – Pionowo,
 10. Użyj do cięcia na pile – możliwe wartości: 0 – odznaczona, 1 – zaznaczona,
 11. Odniesienie cięcia piłą – dowolny ciąg tekstowy,
 12. Kąt (korekcji posuwu) – opcja dostępna kiedy włączone jest usłojenie (pkt. 4). Wartość należy podać w radianach, więc np. dla kąta 45 stopni należy przeliczyć 45*PI/180 i wartość takiego równania podać jako kąt,
 13. Współczynnik (korekcji posuwu) – opcja dostępna kiedy włączone jest usłojenie (pkt. 4),
 14. Ścieżka – ta pozycja nie jest widoczna na powyższym zrzucie ekranu. Ten parametr odpowiada za strukturę folderów w bibliotece materiałów SWOOD. Jeżeli w tym parametrze podamy np. Plyty\18 to materiał zostanie dodany do podfolderu 18 w folderze Plyty. Jeżeli w przyszłości nie będziemy przy imporcie używać ścieżki folderów, a tylko samą nazwę materiałów, to SWOOD i tak zaktualizuje materiał w folderze, w którym znajdował się przed ponownym importem,
 15. Typ materiału – możliwe wartości: 0 – Nowy panel, 1 – Laminat, 2 – Kompozyt,
 16. Typ kosztu – możliwe wartości: 0 – Objętościowy, 1 – Powierzchniowy, 2 – Liniowy, 3 – Unitary,

Aby zaimportować materiały, w pierwszym kroku wchodzimy do edycji biblioteki materiałów:

biblioteka materiałów swood solidworks

Klikamy na ikonę Importu materiałów i w rozszerzeniach wybieramy CSV:

import csv

Wskazujemy plik z materiałami i klikamy Otwórz:

jak wykonać import biblioteki materiałów swood

Poniżej przykładowy widok pliku CSV:

widok pliku csv solidworks SWOOD

Tutaj możesz pobrać całą instrukcję w formacie PDF: Instrukcja importu materiałów do SWOOD

Podziel się: