Strona głównaSwoodSWOOD CAM – pozycjonowanie części, jak ustawić bazę?

SWOOD CAM – pozycjonowanie części, jak ustawić bazę?

SWOOD CAM - jak ustawić bazę? jak wypozycjonować część?

SWOOD CAM – pozycjonowanie części, jak ustawić bazę?

Ustawienie bazy i pozycjonowanie części na maszynie jest bardzo ważną częścią pracy w SWOOD CAM. Dobrze ustawiona konfiguracja w programie pozwala na znaczne ułatwienie oraz przyspieszenie pracy. Obecnie w programie posiadamy 3 możliwości pozycjonowania, gdy używamy SWOOD Design lub 2 jeżeli posiadamy jedynie dodatek SWOOD CAM. Posiadając skonfigurowany stół maszynowy możemy spozycjonować część, ustawić pozycję belek, przyssawek lub zacisków i wygenerować kod na maszynę.

W pierwszej kolejności musimy rozpocząć pracę, czyli dodać program frezowania wraz z postprocesorem, tak aby pokazała nam się zakładka SWOOD CAM.

SWOOD CAM - dodanie bazy - pozycjonowanie cześci

Zakładka SWOOD CAM posiada 8 ikon. Po dodaniu postprocesora uruchamiają się dwie ikony. Pierwsza (1) z nich umożliwia ustawienie początku układów współrzędnych , druga (2) dodanie narzędzi do programu . Interesuje nas ustawienie bazy, więc klikamy w ikonę , jeżeli mamy włączony pasek narzędzi SWOOD CAM to również możemy kliknąć w ikonę pozycjonowania.

SWOOD CAM - pozycjonowanie części

Pokaże się okno z pozycjonowaniem. Poniżej opisujemy jego poszczególne ustawienia.

Pozycjonowanie części w SWOOD CAM - obróbka CNC

Pozycja

SWOOD CAM umożliwia skorzystanie z 3 metod pozycjonowania:

  • Pozycjonowanie ręczne – musimy wskazać punkt początkowy oraz krawędzie/ściany poszczególnych osi.
    SWOOD CAM - Pozycjonowanie ręczne
  • Pozycjonowanie na bazie automatycznego rozpoznania – tworzymy strategię, według której ustawiony zostaje punkt początkowy oraz osie X/Y. Oś Z możemy odwracać poprzez wybranie jednej z dwóch ikon.
    Pozycjonowanie na bazie automatycznego rozpoznania
  • Pozycjonowanie na podstawie panelu SWOOD Design– bazujemy na panelu stworzonym w SWOOD Design, gdzie możemy zmienić górę programu oraz punkt początkowy poprzez wybór krawędzi.
    Pozycjonowanie na podstawie panelu SWOOD Design

Stop

Lista stopów dostępna na maszynie (jeśli jest kontrolowane przez SSWOOD CAM). Umożliwia wybranie z listy rozwijalnej, który stop będzie użyty do pozycjonowania części.

Odsunięcie

Pozwala zdefiniować przesunięcie części na maszynie zgodnie z wcześniej ustawionymi osiami X, Y, Z.

Przygotówka

W tej sekcji możemy zmienić dane dotyczące przygotówki. Opcje różnią się w zależności od wybranego typu pozycjonowania.

Początki układów współrzędnych programu

Umożliwia tworzenie dodatkowych płaszczyzn lokalnych, na których chcemy wykonać obróbkę.

Po wybraniu jednej z trzech metod pozycji i prawidłowym ustawieniu bazy, klikamy zielony check mark.  Baza powinna pojawić się na naszym detalu(jej położenie zależy od naszych ustawień).

Początki układów współrzędnych programu SWOOD

Na tym etapie zakończyliśmy ustawienie bazy na naszym detalu. Jeżeli posiadamy skonfigurowany stół maszynowy to możemy ustawić pozycję naszego panelu na stole, gdzie ustawimy pozycję belek, przyssawek lub zacisków. Klikając prawy przycisk myszy  na „Pozycjonowanie” lub „Brak obrabiarki” ukaże nam się opcja „Wstaw obrabiarkę”.

SWOOD CAM - wstaw obrabiarkę

Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na „Wstaw obrabiarkę” powinno pokazać się okno po lewej stronie jak poniżej:

SWOOD CAM jak wstawić daną obrabiarkę CNC do symulacji obróbki

Nazwa

Z listy rozwijalnej wybieramy skonfigurowaną maszynę.

Stany

Zapisane stany maszyny(ustawienie przyssawek), które mogą zostać ponownie wykorzystane.

Wybieramy maszynę i ładujemy wcześniej zdefiniowany stan maszyny.

SWOOD CAM - wybór stanu maszyny

Jeżeli potrzebujemy ręcznie zmienić pozycje belek oraz przyssawek to możemy tego dokonać klikając w ikonę “ołówek” . Powinno pojawić się nowe okno, na którym ręcznie możemy ustawić pozycje.

SWOOD CAM - podgląd zaimportowanej maszyny CNC

Po ewentualnej edycji, akceptujemy zmiany. Możemy wygenerować kod NC na maszynę, w którym będą znajdowały się pozycje belek oraz przyssawek. Do przykładu poniżej został wykorzystany postprocesor do maszyny Homag, lecz może to być dowolna maszyna.

SWOOD cam - podgląd zaimportowanej maszyny Homag

Dzięki pozycjonowaniu części na stole maszynowym możemy uniknąć wszelkiej kolizji z elementami maszyny oraz skrócić czas przygotowania detalu do obróbki.

Zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału video, zostały w nim przedstawione wszystkie wyżej opisane sposoby ustawienia bazy oraz pozycjonowania części na stole maszynowym.

Podziel się: