Strona głównaProduktyPMDesk 2016 SP3 już dostępny!

PMDesk 2016 SP3 już dostępny!

PMDesk

PMDesk 2016 SP3 już dostępny!

Nowy Service Pack do systemu PMDesk jest już dostępny. Nowa wersja systemu usprawnienia istniejące funkcje oraz dodaje nowe funkcjonalności, które zostały zgłoszone przez użytkowników systemu.

System PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. PMDesk jest zintegrowany z narzędziem do zarządzania dokumentacją – SOLIDWORKS PDM, posiada również osobny panel do przeglądu zadań dla osób niepracujących w systemie PDM oraz okno dla użytkowników programu SOLIDWORKS.

Więcej informacji na temat systemu PMDesk można uzyskać na stronie www.pmdesk.pl

PMDesk

Najważniejsze zmiany w systemie PMDesk 2016 SP3:

  • Możliwość dodawania plików w oknie informacje o projekcie. W oknie informacji o projekcie możliwe jest dołączanie plików, znajdujących się w systemie SOLIDWORKS PDM, do danych projektu. W oknie edycji danych projektu można dodawać, usuwać, uruchamiać oraz otwierać lokalizację dołączonych plików w systemie PDM. Pozwala to na szybsze wyszukiwanie najważniejszych dokumentów związanych z projektem.

Dodawanie plików

  • Możliwość dodawania zadań w trakcie zmiany stanu w systemie PDM. Podczas obiegu dokumentacji w systemie SOLIDWORKS PDM, w nowej wersji systemu PMDesk możliwe jest definiowanie nowych zadań dla członków zespołu projektowego. Pliki zmieniające stan automatycznie są dołączane do zakładki pliki w oknie definiowania zadania. Funkcja pozwala na szybkie definiowanie zadań z poziomu systemu SOLIDWORKS PDM.

Workflow pmdesk

  • W wykresie Gantta oznaczanie kolorem czerwonym opóźnionych zadań oraz kolorem niebieskim podsumowań i projektów. Pozwala to zwiększyć widoczność opóźnionych zadań oraz projektów na wykresie Gantta.

Oznaczenie projektów pmdesk

  • Kopiowanie zadań pomiędzy projektami. Używając kombinacji klawiszy CTRL+C (Kopiuj) oraz CLTR+V (Wklej) można kopiować zadania i relacji pomiędzy projektami. Pozwala to na szybkie zaplanowanie prac w nowym projekcie na podstawie już istniejących projektów.

Kopiowanie zadań pmdesk

  • Dodanie uprawnienia „tylko do odczytu”. W przypadku dodania takiego uprawnienia w systemie PMDesk użytkownik ma dostęp do wszystkich opcji systemu, ale w trybie tylko do odczytu. Dodatkowo użytkownik może definiować zadania własne i oznaczać wykonane własnych zadań.

Uprawnienia pmdesk

  • Możliwość podglądu harmonogramu projektu z poziomu listy zadań. Zaznaczając zadanie na liście zadań do wykonania użytkownik ma możliwość wyświetlania harmonogramu projektu, z którego pochodzi zaznaczone zadanie. Funkcję tą można uruchomić z poziomu PMDesk Contributor oraz z poziomu programu SOLIDWORKS.

Podgląd projektu pmdesk

  • Podział menu listy projektów i harmonogramów projektów na: projekty w realizacji, projekty zakończone oraz wszystkie projekty. W celu ułatwiania przeglądu listy projektów zostały dodane szybkie filtry pozwalające oddzielić projekty archiwalne od projektów w realizacji.

Podział listy projektów

  • Podczas dodawania klienta możliwe jest dodanie nowej branży dla tego klienta.

Dodawanie branży

  • Modyfikacja ustawień PMDesk. W nowej wersji PMDesk została zwiększona konfigurowalność systemu, pozwalając na lepsze dostosowanie systemu PMDesk do własnych potrzeb.

Obecnie trwają prace nad wersją SP4, która przyniesie kolejne nowe funkcjonalności m.in.: możliwość podziału zadania na części, możliwość zmiany lokalizacji folderu projektu, automatyczny zapis najważniejszych akcji w dzienniku projektu.

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.