Strona głównaSOLIDWORKS SimulationŚledzenie trendu w SOLIDWORKS Simulation

Śledzenie trendu w SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation - śledzenie trendu

Śledzenie trendu w SOLIDWORKS Simulation

Parametr Śledzenie trendu w SOLIDWORKS Simulation umożliwia podgląd wyników symulacji w miarę wprowadzania kolejnych zmian. Bazowa linia definiowana jest na podstawie wstępnych wyników. Po dokonaniu modyfikacji: parametrów symulacji, geometrii lub konfiguracji, ponowne uruchomienie badania spowoduje dodanie wyników iteracji. Powstałe wykresy śledzenia umożliwiają przeglądanie jak zmieniały się wartości, zaś Dziennik trendu generuje raport w programie Word ze śledzonymi danymi w iteracjach.

Aby rozpocząć pracę, najpierw należy uruchomić badanie, a następnie uruchomić Śledzenie trendu.

SOLIDWORKS Simulation - parametr śledzenie trendu

W drzewie Simulation pojawi się nowa pozycja: Śledzenie trendu, która zawiera pusty dokument Dziennika trendu.

SOLIDWORKS Simulation - parametr śledzenie trendu

Jest to pierwsze, podstawowe badanie. Dlatego ustawiamy je jako bazowe. Zostaną wówczas automatycznie wygenerowane wykresy zmian dla masy, naprężenia i przemieszczenia. Utworzone zostaną również odpowiadające im sensory.

Śledzenie trędu w SOLIDWORKS Simulation - analize symulacje CAE

Można utworzyć dodatkowe sensory i dodać je do trendu.

SOLIDWORKS Simulation - parametr śledzenie trendu

SOLIDWORKS Simulation - parametr śledzenie trendu

Od tego momentu, każde badanie uruchomione po zmianie geometrii modelu czy danych wejściowych symulacji, zostanie zapisane jako nowa, kolejna iteracja.

SOLIDWORKS Simulation - parametr śledzenie trendu

Jeśli nastąpiła pomyłka, można wybraną iterację.

SOLIDWORKS Simulation - parametr śledzenie trendu

Natomiast jeśli chcemy rozpocząć tok śledzenia od początku, można zrestartować ustawienia.

SOLIDWORKS Simulation - parametr śledzenie trendu

W efekcie pozostanie tylko bazowe badanie, od którego możemy ponownie śledzić zmiany w analizie modelu. Uruchomienie Dziennika trendu pozwoli na wyświetlenie wyników każdej wykonanej iteracji.

SOLIDWORKS Simulation - parametr śledzenie trendu

 

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.