Strona głównaProduktySOLIDWORKS Sustainability „Czyli jak zaprojektować produkt bardziej przyjazny środowisku.”

SOLIDWORKS Sustainability „Czyli jak zaprojektować produkt bardziej przyjazny środowisku.”

SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability „Czyli jak zaprojektować produkt bardziej przyjazny środowisku.”

Oprogramowanie SOLIDWORKS Sustainability umożliwia ocenę szeregu czynników środowiskowych w trakcie projektowania modelu i dokonanie szybkich korekt w celu ograniczenia oddziaływania produktu na środowisko. Oprogramowanie wykorzystuje obowiązujące w branży standardy oceny cyklu eksploatacji oraz jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem projektowym. Zapewnia też natychmiastowe informacje zwrotne, co pozwala sprostać  ciągle rosnącym wymaganiom z zakresu zrównoważonego projektowania.

Praca ze złożeniem

1. Otwórz złożenie o nazwie NawilżaczZłożenie SOLIDWORKS

2. Włącz dodatek Sustainability. Dodatek należy włączyć z menu Narzędzia lub z zakładki Oceń. Dodatek uruchomi się jako dodatkowa zakładka w Oknie Zadań.

SOLIDWORKS Sustainability | DPS Software

3. Włącz Wizualizację złożenia. Narzędzie znajduje się na zakładce Oceń, lub menu Narzędzia.

4. Dodaj kolumnę Sustainability-Węgiel.

5. Włącz Kolorowanie klikając na lewo od palety barw.

6. Modyfikujemy miejsce produkcji części Heater_Stay z Azji na Europę.  (Część musi być zaznaczona).

7. Dla dwóch części TopCover, UnderBase modyfikujemy materiał. W tym celu należy zaznaczyć części następni kliknąć guzik Znajdź podobne.

Złożenie SOLIDWORKS8. Ustawiamy parametry wyszukiwania materiału:

Klasa materiału – Tworzywo sztuczne

Masa właściwa – „<” –  „mniejsza”

Współczynnik przewodzenia ciepła w X – „<”-„mniejsza”

9. Filtrujemy listę materiałów do następujących:

  • Akryl
  • PC Wysoka lepkość
  • PP Kopolimer
  • PP Homopolimer

10. Sprawdzamy oddziaływanie na środowisko wybranych materiałów. Zaznaczamy PP Homopolimer i wybieramy Zaakceptuj. 

Środowisko SOLIDWORKS

 

11. Generujemy raport

CML

 

Raport może zostać wygenerowany do pliku Worda, CSV lub jako plik programu GaBi 6.

Praca z częścią

12. Otwieramy część Water Tank w nowym oknie.

Zajmiemy się zoptymalizowaniem części pod kątem jak najmniejszego wpływu na środowisko naturalne, przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.

13. Ustawiamy linię bazową dla czynników środowiskowych.CML

Linia bazowa zapamięta wyniki sprzed zmian dla porównania z wynikami po optymalizacji.

14. Uruchamiamy symulację, która uprzednio została zdefiniowana.

W tym celu przechodzimy na zakładkę Test obciążenia u dołu ekranu. Następnie klikamy Uruchom. Umocowania oraz obciążenia zostały uprzednio zdefiniowane i mają na celu symulację obciążenia od ciśnienia wody oraz obciążenia kilkoma książkami ułożonymi na obudowie.

Wyniki:

FOS = 2,4 (Współczynnik bezpieczeństwa)

15. Zmieniamy materiał dla części. Przechodzimy na zakładkę Model. Przy użyciu narzędzia Znajdź podobne odszukujemy materiały o następujących parametrach:

Klasa materiału –  Tworzywo sztuczne Materiał SOLIDWORKS

Wytrzymałość na rozciąganie – „>” „większa”

Gęstość – „<”  „mniejsza”

Wybieramy materiał PP Homopolimer ze względu na znacznie większą wytrzymałość. Klikamy Ustaw materiał.

16. Uruchamiamy ponownie symulację.

FOS = 5,3 (współczynnik bezpieczeństwa)

17. Optymalizujemy konstrukcję poprzez zmniejszenie grubości ścianek na modelu. W tym celu edytujemy operację Skorupa i zmieniamy grubość z 2.5 do 1.5 mm.

18. W celu weryfikacji ponownie uruchamiamy symulację.

FOS = 2,1 (współczynnik bezpieczeństwa). Zamykamy i zapisujemy część.

19. Wracamy do złożenia i generujemy finalny raport.

Podziel się: