Strona głównaSOLIDWORKSCertyfikat CSWPA w zakresie modułu konstrukcji spawanych

Certyfikat CSWPA w zakresie modułu konstrukcji spawanych

Certyfikat CSWPA w zakresie modułu konstrukcji spawanych

CSWPA – WD (Certified SolidWorks Professional Advanced – Weldments) to certyfikat potwierdzający zaawansowane umiejętności obsługi programu SolidWorks z zakresu modułu „Konstrukcje spawane”.

Certyfikat CSWPA konstrukcje spawane – jak zdobyć?

W trakcie egzaminu zostaniemy poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 26 pytań, a łączny czas na ich wykonanie to 120 minut. Aby uzyskać wynik pozytywny, należy zdobyć co najmniej 75% punktów. Uzyskany certyfikat pojawi się niezwłocznie po ukończeniu testu na naszym koncie 3DEXPERIENCE® Certification Center. W przypadku niepowodzenia, możemy powtórnie przystąpić do egzaminu po 14 dniach.

Zdanie czterech z pięciu certyfikatów CSWPA i certyfikatu CSWP uprawnia nas do zdania egzaminu CSWE – Certified SolidWorks Expert. Aby podejść do egzaminu, niezbędne jest posiadanie oprogramowania w wersji 2010 lub nowszej. Przykładowy egzamin oraz instrukcja instalacji narzędzia testującego dostępne są do pobrania na oficjalnej stronie producenta.

Zakres egzaminu CSWPA konstrukcje spawane

Egzamin sprawdza umiejętności dotyczące konstrukcji spawanych, a w szczególności:

 • Tworzenie profili konstrukcji spawanych,
 • Tworzenie szkiców 3D,
 • Modyfikacja narożników konstrukcji,
 • Przycinanie elementów,
 • Operacje zamknięcia końca.

Pytania mogą dotyczyć między innymi takich danych o obiekcie jak:

 • Masa całkowita konstrukcji,
 • Masa pojedynczego elementu konstrukcji,
 • Współrzędne środka masy konstrukcji,
 • Suma długości wszystkich krawędzi szkicu 3D.
 • Certyfikat CSWPA – Tips & Tricks

  Tworząc niestandardowe profile należy unikać używania zmiennych globalnych – może to powodować pojawienie się błędów równań w trakcie modelowania konstrukcji spawanej.

  Niestandardowe profile

  Aby móc poprawnie korzystać z własnych profili konstrukcji spawanych, warto umieścić je w jednym folderze, a następnie dodać ścieżkę do niego w ustawieniach SOLIDWORKS.

  Dodawanie niestandardowych profili konstrukcji - SOLIDWORKS CSWPA

  Rys. 1 Dodawanie niestandardowych profili konstrukcji

  Aby dodać ścieżkę folderu z profilami klikamy kolejno:

  • “Opcje systemu” (“Systems options”),
  • “Lokalizacje plików” (“File Locations”),
  • Po rozwinięciu listy wybrać: “Profile konstrukcji spawanej” (“Weldment profiles”),
  • “Dodaj” (“add”).

  Pomiar całkowitej długości szkicu

  Aby zmierzyć całkowitą długość wszystkich krawędzi szkicu 3D należy:

  • Zaznaczyć wszystkie krawędzie,
  • Z zakładki “Oceń” (“Evaluate”) wybrać narzędzie “Zmierz (“Measure”),
  • Odczytać wartość.
  • Pomiar całkowitej długości szkicu - SOLIDWORKS CSWPA

   Rys. 2 Pomiar całkowitej długości szkicu

   Tworzenie listy elementów ciętych konstrukcji spawanej na rysunku

   Z górnego paska wybieramy:

   • “Wstaw” (“Insert”),
   • “Tabele” (“Tables”),
   • “Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej (“Weldment cut list”),
    • Tworzenie listy elementów ciętych konstrukcji spawanej na rysunku - SOLIDWORKS CSWPA

     Rys. 3 Tworzenie listy elementów ciętych konstrukcji spawanej na rysunku

     Wybieramy dany widok rysunku i zatwierdzamy
     Zatwierdzenie widoku rysunku - SOLIDWORKS CSWPA

     Rys. 4 Zatwierdzenie widoku rysunku

     Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej - SOLIDWORKS CSWPA

     Rys. 5 Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej

Podziel się:

Kamil Gruszka – świeżo upieczony absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Oprócz skanowania 3D interesuje się sportami motorowymi, zwłaszcza żużlem. Dodatkowo, śpiewa basem w chórze akademickim.