Strona głównaSOLIDWORKS

SOLIDWORKS

Poza najpopularniejszymi komercyjnymi rozwiązaniami Dassault Systèmes pracuje również nad aplikacjami dla najmłodszych – i to bezpłatnymi! SOLIDWORKS Apps for Kids – na ten moment jeszcze w wersji BETA - inspiruje młodych twórców do urzeczywistnienia swoich

Dassault Systemes od jakiegoś czasu przymierzało się do zmiany sposobu nabywania dostępu do e-kursów przez użytkowników. Dotychczas, aby nabyć dostęp do wybranego e-kursu, należało opłacić 3-miesięczny dostęp, niezależnie od posiadanego konta na My.SolidWorks. Teraz nie

SOLIDWORKS Corp. opublikował ważną informację w związku z aktualizacjami systemu Windows 10. Mogą wystąpić problemy z uruchomieniem oprogramowania SOLIDWORKS. Dowiedz się jaka jest przyczyna i jak rozwiązać problem z uruchomieniem SOLIDWORKS. Jakie są objawy? Program SOLIDWORKS zawiesza

Czasami sytuacja zmusza nas do wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem pracy np. w domu czy w podróży służbowej. W takim przypadku dobrze jest mieć ze sobą potrzebne oprogramowanie. W poniższym artykule przedstawiamy rodzaje licencji SOLIDWORKS

Tip 01. Okno wyszukiwania opcji w SOLIDWORKS Okno wyszukiwania opcji w SOLIDWORKS to bardzo przydatne narzędzie. Pozwala na zlokalizowanie poszukiwanych przez nas opcji poprzez wprowadzenie odpowiednich słów w obszarze wyszukiwania. Gdy poszukujemy np. opcji automatycznego obrotu widoku

SOLIDWORKS do tej pory umożliwiał pogrubienie powierzchni tylko w kierunku prostopadłym do ściany. W wersji 2020 pojawiło się kilka nowych możliwości zdefiniowania drogi pogrubienia: za pomocą liniowej geometrii szkicu, za pomocą ściany stożkowej lub cylindrycznej,

Wymiary ułamkowe są dostępne tylko dla długości występujących w jednostkach IPS (cal-funt-sekunda). Aby ustawić odpowiednie jednostki należy wejść w Opcje, następnie w zakładkę Właściwości dokumentu oraz Jednostki i wybrać odpowiedni układ jednostek miar. Można także zamienić

Funkcja 3D Interconnect pojawiła się w wersji SOLIDWORKS 2017. Umożliwia ona między innymi bezpośrednie otwieranie danych CAD do złożenia SOIDWORKS bez potrzeby konwertowania plików z innych systemów CAD. W oprogramowaniu SOLIDWORKS funkcja 3D Interconnect jest

W SOLIDWORKS standardowy widok ustawiony jest tak, aby osią pionową był kierunek Y. Z tą orientacją skojarzone są z tym odpowiednio płaszczyzny: górna jako XZ, prawa jako YZ i przednia jako XY. W SOLIDWORKS 2020 użytkownik posiada

Często trafiają do nas pytania użytkowników w jaki sposób zmienić w SOLIDWORKS kolor interfejsu na ciemny lub kolor ikon na klasyczny, odpowiedź znajdziecie Państwo w poniższym artykule. Możliwość zmiany koloru interfejsu SOLIDWORKS możliwa jest od wersji