Strona głównaSOLIDWORKSDodawanie wartości masy do właściwości dostosowanych za pomocą makra

Dodawanie wartości masy do właściwości dostosowanych za pomocą makra

Dodawanie wartości masy makro solidworks

Dodawanie wartości masy do właściwości dostosowanych za pomocą makra

W poniższym artykule przedstawiony zostanie sposób, w jaki znaleźć aktualną masę modelu części lub złożenia i przekazać ją do właściwości dostosowanej. Zadaniem jest przeliczenie znalezionej wartości do odpowiedniej jednostki i pokazanie jej z odpowiednią dokładnością. Występują dwa przypadki:

 Masa mniejsza niż 1kg – wyświetlanie w gramach, usuwanie miejsc po przecinku, np. 10 g
 Masa większa/równa 1kg – wyświetlanie w kilogramach, dokładność jedno miejsce po przecinku, np. 1,1 kg

Przedstawiony przykład uwzględnia wykorzystanie języka VBA.

Po utworzeniu nowego makra zmieniamy typ obiektu swApp na SldWorks.SldWorks dzięki czemu uzyskamy dostęp do podpowiedzi podczas pisania kodu. Potrzebny będzie również dostęp do aktywnego dokumentu, zatem deklarujemy typ obiektu oraz odpowiednio go ustawiamy.

makro solidworks

Wykorzystana zostanie Właściwość Mass dostępna dla obiektu MassProperty, zgodnie z pomocą

właściwość masa massproperty makro

Z racji tego, że dostęp do funkcji dostajemy poprzez ModelDocExtension::CreateMassProperty musimy również odpowiednio zadeklarować odpowiednie obiekty i ustawić je. Dopiero na końcu możemy pobrać wartość masy i wyświetlić ją w oknie edytora.

makro solidworks masa

Pobrana wartość domyślnie jest w kilogramach, zatem w kolejnym kroku należy odpowiednio przygotować zmienną w zależności od jej wartości. Z warunków przedstawionych na początku możemy dopisać do kodu programu odpowiednie warunki. Dopisana również jest zmienna jednostka w celu dopisania jej do wartości dostosowanej w późniejszym etapie.

kod makra solidworks

Wartości oczywiście można analogicznie wyświetlić w oknie Immediate za pomocą komendy Debug.Print.

Kolejnym krokiem będzie dodanie właściwości dostosowanej do modelu, co zostało przedstawione już w poprzednim artykule.

SOLIDWORKS makro – Uzupełnianie właściwości dostosowanych

 

masa jednostki makro solidworks

W celu przedstawienia działania dodawane są trzy wartości dostosowane jak na zrzutach poniżej.

właściwości dostosowane solidworks

właściwości dostosowane solidworks kilogramy

Powyższy kod programu działa tylko dla aktualnej konfiguracji.

Jeśli będziesz miał problemy z napisanie tego makra to wyślemy Ci je :) Napisz dpstoday (@) dps-software.pl

 

Podziel się:

Specjalista techniczny oraz trener SOLIDWORKS, posiada wszystkie certyfikaty z dziedziny mechaniki, w tym najwyższy CSWE - Expert Mechanical Design. Nie straszne są mu makra, jednak do symulacji podchodzi z dystansem. Na co dzień spokojny człowiek lubiący jazdę rowerem oraz programowanie C#.