Strona głównaSOLIDWORKSLustro w szkicu 3D

Lustro w szkicu 3D

DPSTODAY lustro w szkicu 3d szkic solidworks

Lustro w szkicu 3D

W wersji SOLIDWORKS 2018 miała swoją premierę nowa funkcja dla szkicu 3D – lustro.

Dotychczas zdefiniowanie symetrii w szkicu 3D było niemożliwe. Ograniczenie to wiązało się z koniecznością rysowania każdej geometrii pojedynczo, lub używania innych technik, aby obejść problem. Tutaj często na pomoc przychodziły funkcje konwertowania krawędzi, rzutu krzywej czy lustra elementów na poziomie operacji. Jednak takie działania często kończyły się liniami, które w miejscu przechodzenia płaszczyzny odbicia były podzielone. Ponadto każda z tych metod wydłużała czas projektowania. Kwestia szkiców 3D jest bardzo istotna szczególnie dla modułu konstrukcji spawanych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, SOLIDWORKS 2018 wzbogaca swoją funkcjonalność i do narzędzi szkicu 3D dodaje funkcję lustra elementów. Od teraz projektowanie staje się prostsze, a tworzenie skomplikowanych geometrii jeszcze szybsze.

Aby utworzyć lustra elementów w szkicu 3D:

 Kliknąć Szkic 3D  (pasek narzędzi Szkic) lub Wstaw > Szkic 3D.

 Utworzyć elementy szkicu.

 Kliknąć Lustro elementów  lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Lustro.

 Wybrać elementy szkicu dla pozycji Elementy do odbicia lustrzanego.

 Wybrać dowolną płaszczyznę lub ścianę planarną dla opcji Lustro względem .

 Kliknąć OK.

Zobaczmy, jak opisana funkcja sprawuje się w praktyce, na konkretnym przykładzie. Celem projektowym będzie przygotowanie szkicu 3D do późniejszego wykorzystania dla utworzenia konstrukcji spawanej.

 Zaczynamy od naszkicowania ¼ potrzebnej geometrii, orientując ją właściwie w przestrzeni.solidworks szkic 3d

 Następnie przechodzimy do operacji „Lustro elementów”.lustro elementów szkic 3d solidworks

 W menadżerze operacji lustra wskazujemy geometrie do odbicia, oraz płaszczyznę, względem której mają zostać skopiowane elementy. W tym wypadku będzie to Płaszczyzna przednia. Upewniamy się, że opcja „Kopiuj” jest zaznaczona.jak zrobić szkic 3d w solidworks Lustro w szkicu 3D

 Po zatwierdzeniu operacji otrzymujemy następujący rezultat:tworzenie szkicu 3d w solidworks

 Elementy, które przecinają płaszczyznę odbicia lustrzanego pod kątem prostym zostają scalone. Powtarzamy operację lustra, tym razem względem Płaszczyzny prawej. Na podstawie otrzymanego szkicu tworzymy konstrukcję spawaną.

Dzięki operacji lustro w szkicu 3D od teraz jesteśmy w stanie utworzyć symetrię na poziomie trójwymiarowego szkicu przy użyciu jednej operacji.

Lustro w szkicu 3D zachowuje wszystkie cechy lustra 2D, za wyjątkiem elementu względem którego odbijamy geometrię – dla trójwymiaru musi to być płaszczyzna bądź ściana planarna. Pozostałe  zalety zostają zachowane, czyli:

 Scalanie elementów, które przecinają pod kątem prostym płaszczyznę lustra – dwie linie zostają połączone w jedną, ciągłą.

 Wprowadzone zmiany są propagowane w lustrze. Bardzo łatwo możemy to zaobserwować przy użyciu narzędzia Instant2D.szkic 3d solidworks

Mam nadzieję, że ten artykuł rozjaśnił nową opcję SOLIDWORKS 2018 – Lustro w szkicu 3D oraz że od tej pory będziecie z niej korzystać.

Podziel się:

Pracuję w DPS Software od przeszło 4 lat. Możecie mnie spotkać m.in. na Wsparciu Technicznym i Szkoleniach. Jeśli chodzi o SOLIDWORKS jestem samoukiem. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Prywatnie jestem absolutną miłośniczką zwierząt. Jeżeli masz jakieś pytania – zapraszam do kontaktu!