Strona głównaSolidCAMModuł wiercenia w SOLIDCAM – nowa funkcjonalność Multi-Depth Drilling

Moduł wiercenia w SOLIDCAM – nowa funkcjonalność Multi-Depth Drilling

SOLIDCAM - oprogramowanie do optymalizacji obrobki CAM w SOLIDWORKS

Moduł wiercenia w SOLIDCAM – nowa funkcjonalność Multi-Depth Drilling

Przedstawiam Państwu nową funkcjonalność SolidCAM, jaką jest wiercenie Multi-Depth Drilling.

Często w obróbce wielkogabarytowej lub tam, gdzie występuje duża rozbieżność średnicy wiertła i długości wiercenia, napotykamy na pewne problemy technologiczne.
Niektóre z nich to: skoki obciążenia, przytarcia krawędzi, szybkie zużycie narzędzia czy piski podczas obróbki. Powodowane są one brakiem możliwości precyzyjnego określenia parametrów i procesu wiercenia.

W klasycznym wierceniu nie mamy możliwości ingerencji w poszczególne etapy wiercenia otworu. Zdarza się, że podczas wiercenia operator musi zmieniać manualnie parametry wierconego otworu, by zminimalizować skutki niekorzystne dla procesu obróbczego.

Głębokie wiercenie segmentowe (Multi-Depth Drilling) jest przydatne w przypadku głębokich otworów i tam, gdzie otwór napotyka na przecinające się wybrania. W tej operacji mamy pełną kontrolę nad obróbką wiercenia na każdej głębokości.

Możemy ręcznie zdefiniować obszary, w których zmienia się posuw i prędkość obrotowa narzędzia. Solidcam Multi-Depth Drilling daje nam możliwość sterowania kierunkiem obrotów oraz umożliwia wyłączanie chłodziwa podczas wyjazdu narzędzia.

Przy wierceniu narzędziem z chłodzeniem przez wrzeciono program generuje przerwę czasową, potrzebną do osiągnięcia odpowiedniego ciśnienia w pompie chłodziwa.

Dodatkowo możemy zadać czas przerwy – Przerwa Czasowa (1) pomiędzy poszczególnymi wyjazdami narzędzia. W prosty sposób możemy zdefiniować jak wiertło będzie się zagłębiać. Własności pogłębiania są definiowane dla każdego segmentu, w oknie pokazuje nam się numer edytowanego poziomu (2):

  • Wartość – określa poziomy robocze wiertła.
  • Krok w dół – definiuje wartość proporcji pogłębiania w stosunku do wybranego poziomu Z.
  • Stopniowym zejściem w dół sterujemy dwojako:
    • za pomocą różnicy pomiędzy krokiem w dół a minimalnym krokiem w dół.
    • za pomocą degresji, czyli wartość odjętej od wartości pogłębiania.

Możemy również zdefiniować na trzy różne sposoby wycofanie (3) w ruchu szybkim do określonego poziomu Z.

Obróbka przedstawiona na rysunku powyżej (1) pokazuje nam kilka faz wiercenia. Na rysunku (2) widzimy koniec pierwszego etapu roboczego. Następnie narzędzie ruchem szybkim przemieszcza się do punktu startu, kolejnego ruchu roboczego (3). Wykonuje krótki ruch roboczy do pozycji (4) po czym zostanie wykonany ruch szybki do następnego poziomu Z.

Niezaprzeczalnym efektem używania modułu jest krótszy czas wykonania głębokich otworów i mniejsze zużycie narzędzi.

Szczególnie w obróbce seryjnej po odpowiednim zdefiniowaniu parametrów można zaobserwować mniejszą ilość pęknięć wiertła w materiale. Te przypadki są o tyle uciążliwe, że niejednokrotnie wiążą się ze stratą obrabianego komponentu.

Operacja wiercenia w systemie Multi-Depth Drilling została zbudowana w oparciu o nowe procedury. Należy zarówno zaktualizować postprocesor, jak i aktywować licencję przez dystrybutora oprogramowania SolidCAM, by móc korzystać z tej funkcjonalności.

Podziel się:

Organizuję wyprawy kajakowe ze znajomymi, czasem wyrwę się na treking rowerem po górach lub zagram w siatę. Zgłębianie funkcjonalności i spektrum działania wieloosiowych centr obróbczych sprawia mi radość. Głównymi zadaniami jakie wykonuje jako inżynier oprogramowania CAM są: szkolenia, wdrożenia oraz prezentacje programu SolidCAM. Jeśli masz pytanie, jestem do dyspozycji na infolinii wsparcia technicznego CAM.