Strona główna3DEXPERIENCE PlatformNajnowsza aktualizacja platformy 3DEXPERIENCE R2021x FD05 – nowości

Najnowsza aktualizacja platformy 3DEXPERIENCE R2021x FD05 – nowości

Nowości 3DEXPERIENCE R2021x FD05

Najnowsza aktualizacja platformy 3DEXPERIENCE R2021x FD05 – nowości

Najnowsza aktualizacja  3DEXPERIENCE R2021x FD05 jest już dostępna! Wszystkie aktualizacje naszego portfolio produktów w chmurze są przeprowadzane automatycznie. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami, które wraz z nią się pojawiły.

Nowe wiązania mechaniczne – nowa funkcjonalność

Jeśli chcesz przetestować działanie mechanizmu przed jego wykonaniem, sprawdź nowe połączenia, takie jak: koła zębate, zębatkę i koła zębate oraz połączenia kablowe (tj. Ściągacze). Możesz zweryfikować mechanizmy, konfigurując projekty w taki sam sposób, w jaki zachowują się w świecie fizycznym.

3DEXPERIENCE Nowe wiązania mechaniczne

Odtwarzacz kinematyczny – nowa funkcjonalność

Nowy odtwarzacz tworzenia mechanizmów i kinematyki ułatwia sprawdzanie poprawności połączeń między komponentami. Odtwarzacz sprawdza mechanizmy, ustawiając animację połączeń, umożliwiając cyfrowe przechodzenie przez procedurę złożenia. Nagrywaj i odtwarzaj kluczowe klatki animacji, aby wirtualnie testować produkty mechaniczne i usprawniać przeglądy projektów.

3DEXPERIENCE Odtwarzacz kinematyczny

Bardziej realistyczne środowiska projektowe – nowa funkcjonalność

Osiem nowych środowisk projektowych zwiększa realizm dzięki wizualnemu menedżerowi jakości, który kontroluje różne ustawienia, w tym cienie i odbicia. Wyższa wersja, dostosowywalna grafika zapewnia bardziej realistyczny wygląd i lepszą jakość.

3DEXPERIENCE Bardziej realistyczne środowiska projektowe

 

Próbkowanie w dół obrazu – ulepszona funkcjonalność

Polecenie Wstaw obraz istnieje już od jakiegoś czasu i jest bardzo przydatne podczas rozpoczynania projektowania na podstawie zeskanowanego szkicu lub zdjęcia. Jednak wysoka rozdzielczość lub gigantyczne obrazy spowalniały proces. Teraz dostępna jest opcja próbkowania obrazu w dół, umożliwiająca edycję zdjęć i obrazów w wysokiej rozdzielczości bez korzystania z innych aplikacji. Podczas wstawiania obrazu jako odniesienia masz teraz możliwość zmniejszenia rozdzielczości.

Udoskonalenia dotyczące urządzeń dotykowych i urządzeń mobilnych – ulepszona funkcjonalność

W tej wersji wprowadzono kilka ulepszeń dla urządzeń dotykowych. Teraz możesz:

  1. Umieść elementy szkicu na początku szkicu z większą precyzją.
  2. Dokładnie rozpocznij lub zakończ szkic w punkcie środkowym innego elementu szkicu.
  3. Powiel elementy i komponenty szkicu za pomocą jednego kliknięcia w menu kontekstowym.
  4. Szybko ustawianie prostokątnych widoków pod kątem 90 stopni ze strzałkami dookoła triady, szczególnie przydatne w trybie szkicowania.
  5. Automatycznie blokuj pasek akcji, aby zapobiec przypadkowym zmianom podczas interakcji z obszarem graficznym.

Wstaw polecenie szkicu  – nowa funkcjonalność

Wykorzystanie wcześniejszych prac projektowych nie tylko zwiększa produktywność, ale jest również znacznie bardziej wydajne. Nowe polecenie Wstaw szkic umożliwia ponowne wykorzystanie geometrii szkicu z dowolnego istniejącego modelu – „w locie”, bez otwierania go – i zmianę przeznaczenia często używanych kształtów szkiców w aktywnym projekcie.

Wstaw polecenie szkicu

 

Biblioteka szkiców wycięć elektrycznych – nowa funkcjonalność

Rozszerzeniem polecenia Wstaw szkic jest nowa domyślna biblioteka szkiców wycięć elektrycznych. Jest to zestaw typowych kształtów szkiców złączy usprawniających proces wycinania. Wstaw domyślne kształty do dowolnego aktywnego szkicu, dokładnie w taki sam sposób, w jaki możesz ponownie wykorzystać szkice z innych projektów. Projektuj wydajniej i eliminuj kosztowny czas szkicowania podczas tworzenia elektrycznych wycięć, wykorzystując nową bibliotekę przykładowych szkiców.

3dEXPERIENCE Wstaw polecenie szkicu

 

Importuj i wstaw – nowa funkcjonalność

Możesz teraz zaimportować plik i natychmiast wstawić go do aktywnego zespołu. Nie musisz już importować pliku, zapisywać go, otwierać zespołu, a następnie przenosić go do aktywnego projektu.

Asystent w nauce – ulepszona funkcjonalność

Szybko naucz się, jak zaprojektować formę za pomocą Kreatora form 3D z Asystentem w nauce. Asystent uczenia się, szczególnie pomocny dla nowych użytkowników Kreatora form 3D, pomaga w prawidłowym wykonywaniu kolejnych etapów tworzenia formy.

3DEXPERIENCE Biblioteka szkiców wycięć elektrycznych

Analiza przepływu pracy – nowa funkcjonalność

Czy nie byłoby miło, gdyby narzędzia programowe informowały Cię o błędach w procesie projektowania? Koniec czekania! Wbudowana inteligencja przepływu pracy przy projektowaniu formy automatycznie prowadzi użytkownika do następnej funkcji niezbędnej do prawidłowego zakończenia procesu projektowania formy. Jeśli przegapisz jakiś krok w przepływie pracy, oprogramowanie wyświetli ostrzeżenie (!), a następnie skrót do zalecanego następnego kroku. Jest to świetne rozwiązanie dla nowych użytkowników, a nawet może przyspieszyć proces projektowania dla doświadczonych użytkowników.

3DEXPERIENCE Asystent w nauce

 

Wybór krawędzi dla linii podziałowej – ulepszona funkcjonalność

Szybciej wybierz krawędzie dla linii neutralnej. Teraz podczas tworzenia linii neutralnej można wybrać krawędzie w modelu. Oszczędza to czas, eliminując potrzebę zmiany orientacji lub obracania modelu w celu wybrania żądanych krawędzi dla linii neutralnej.

Wyklucz krawędzie z powierzchni podziału – ulepszona funkcjonalność

Domyślne powierzchnie podziału były formalnie propozycją typu wszystko albo nic – albo zachowałeś wszystko, albo wszystko usunąłeś. Dlatego stworzyliśmy nową opcję, która umożliwia wykluczenie określonych krawędzi linii podziału użytej do utworzenia powierzchni podziału. Jeśli napotkasz problem z częścią powierzchni podziału, możesz po prostu wyeliminować tylko tę część, a następnie utworzyć pozostałą część powierzchni podziału, używając technik ręcznych. Aby przyspieszyć, narzędzie do zaznaczania zawiera akcelerator styczny, który przyspiesza wybór krawędzi. Dostępna jest również opcja podświetlenia otwartych krawędzi powierzchni podziału w celu szybszej identyfikacji otworów.

3DEXPERIENCE Wyklucz krawędzie z powierzchni podziału

Interfejs właściwości listy elementów ciętych – ulepszona funkcjonalność

Każdy lubi większą kontrolę. Teraz możesz szybciej przejść od projektu do produkcji dzięki nowemu interfejsowi właściwości listy elementów ciętych, który umożliwia sortowanie, zmianę rozmiaru i wielokrotne wybieranie. Ponadto komponenty wybrane na liście elementów ciętych są podświetlane graficznie na modelu, co skraca czas inspekcji. Zwiększona kontrola nad wyświetlaniem listy elementów ciętych zapewnia wydajniejszą pracę podczas tworzenia dokumentacji procesów produkcyjnych.

Interfejs właściwości listy elementów ciętych

Płyty, wstawki, zaślepki – nowa funkcjonalność

Tworzenie pomocniczych komponentów może być czasochłonnym kłopotem. Nowa zautomatyzowana funkcja tworzenia blach, blach węzłowych i zaślepek usprawnia procesy robocze projektowania konstrukcji.

Płyty, wstawki, zaślepki

Wycięcia elementów konstrukcji – nowa funkcjonalność

Teraz można tworzyć wycięcia w elemencie konstrukcji, aby dodawać szczegóły do ​​projektów konstrukcji. Jest to przydatne do definiowania rozmieszczenia otworów podczas dodawania osprzętu między prętami lub do łączenia z innymi komponentami. Ogólna wierność projektu ułatwia wykonywanie dalszych zadań, takich jak tworzenie dokładnych instrukcji wytwarzania i montażu.

Wycięcia elementów konstrukcji

Utwórz niestandardowe przekroje profilów – nowa funkcjonalność

Uwolnij się od standardowych bibliotek lub kształtów i projektuj za pomocą unikalnych elementów konstrukcji, tworząc niestandardowe profile przekroju na podstawie szkicu 2D, co zapewnia pełną swobodę projektowania. Twórz własne rodziny profili, aby mieć do nich łatwy dostęp w przyszłych projektach.

3dexperience Utwórz niestandardowe przekroje profilów

Kontrola rozmiaru czcionki adnotacji 3D – nowa funkcjonalność

Czy kiedykolwiek otrzymałeś duży model z małymi, trudnymi do odczytania adnotacjami? Ta nowa funkcja adnotacji umożliwia tworzenie łatwych do odczytania adnotacji 3D, które dopasowują rozmiar adnotacji do rozmiaru modelu – dużego lub małego.

3dexperience R2021x FD05 Kontrola rozmiaru czcionki adnotacji 3D

Symbol odniesienia szerokości – nowa funkcjonalność

Może to być frustrujące i mylące, gdy symbole odniesienia są źle wyrównane lub odłączone. Aby pomóc producentom w przestrzeganiu standardów wymiarowania geometrycznego i tolerancji (GD&T, symbol odniesienia szerokości jest teraz automatycznie przesuwany wraz z linią wymiarową. Wymagania projektowe można precyzyjnie przekazać i łatwiej kontrolować podczas produkcji, aby zapewnić jakość produktu.

3dexperience Symbol odniesienia szerokości

Przechwytywanie poziomu powiększenia 3 – nowa funkcjonalność

Możesz teraz przechwytywać widoki 3D przy różnych poziomach powiększenia, co może pomóc w skuteczniejszej komunikacji podczas dalszych procedur, takich jak kontrola, zakup i inne. Na przykład możesz wyartykułować fabułę widoków 3D. Jeden widok mógłby być przeglądem, łącznie z adnotacjami, całego modelu, a drugi widok mógłby być szczegółowym widokiem z bliska powiększonym na otworze montażowym.

Utwórz bibliotekę niestandardowych szkiców komponentów – nowa funkcjonalność

Ta nowa funkcja pozwoli Ci zaoszczędzić kłopotów związanych z ciągłym odwoływaniem się do katalogów komponentów lub złączy. Utwórz własną bibliotekę geometrii szkicu i ulubionych kształtów, które można łatwo ponownie wykorzystać bezpośrednio w aktywnym projekcie.

Wyrównaj do krzywej – ważne ulepszenie

Wyrównaj do krzywej umożliwia łatwe wyrównanie geometrii pod podziału do krzywych szkicu koncepcyjnego lub geometrii 3D, co umożliwia szybsze tworzenie żądanych kształtów. Ulepszyliśmy funkcję Wyrównywanie do krzywej, dzięki czemu może być używana w większej liczbie sytuacji projektowych. Teraz możesz tworzyć powierzchnie, w których wierzchołki są bardziej równomiernie rozmieszczone, co sprawia, że ​​powierzchnia podziału jest gładsza i łatwiejsza do modyfikacji. Ponadto wyrównaj do krzywej zmniejsza potrzebę ciągłego przesuwania wierzchołków z powodu niepożądanych zmarszczek lub fałd na powierzchni.

Poprawa symetrii – ulepszona funkcjonalność

Zwiększona inteligencja wbudowana w polecenie Wyśrodkuj, w celu przyspieszenia procesu modelowania. Jeśli używasz polecenia Wyśrodkuj na, polecenie Symetria jest dostępne automatycznie. Jest obok polecenia Wyśrodkuj na, ponieważ dość często polecenie Symetria jest używane zaraz po tym poleceniu.

3dexperience - Poprawa symetrii

Łączenie powierzchni – ulepszona funkcjonalność

Łączenie bryły po wyjściu ze środowiska podziału dotyczy tylko zamkniętych objętości; otwarte powierzchnie pozostają niespójne. Ta wbudowana inteligencja przyspiesza modelowanie, redukuje niepotrzebne kliknięcia i upraszcza przepływ pracy. Komunikat ostrzegawczy „nie można połączyć powierzchni w masę” został usunięty.

Podziel się:

Pracuję w DPS Software od przeszło 4 lat. Możecie mnie spotkać m.in. na Wsparciu Technicznym i Szkoleniach. Jeśli chodzi o SOLIDWORKS jestem samoukiem. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Prywatnie jestem absolutną miłośniczką zwierząt. Jeżeli masz jakieś pytania – zapraszam do kontaktu!