Strona głównaSOLIDWORKSRozwiązywanie popularnych błędów listy elementów ciętych konstrukcji spawanej

Rozwiązywanie popularnych błędów listy elementów ciętych konstrukcji spawanej

konstrukcji spawanej solidworks lista elementó

Rozwiązywanie popularnych błędów listy elementów ciętych konstrukcji spawanej

Lista elementów ciętych konstrukcji spawanej jest wspaniałym narzędziem pozwalającym na zdecydowaną redukcje czasu tworzenia rysunku technicznego. Aczkolwiek w wielu przypadkach stwarza ona problemy, które powstają wskutek całkiem prostych i drobnych przeoczeń osoby pracującej nad projektem. Poniżej znajdziesz najpopularniejsze z nich wraz z rozwiązaniami.

tabela listy elementów konstrukcji-spawanej solidworks błędy

Zobacz również: Sprawdź jak zwiększyć przejrzystość konstrukcji spawanej

Na powyższym zrzucie ekranu zawarty został widok rysunku technicznego. Jak widać w liście elementów ciętych konstrukcji spawanej pojawiło się kilka znaczących błędów. Pierwszym z nich jest brak wyświetlania masy dla elementu 1. Jaki jest tego powód, skoro dla pozostałych elementów masa jest wyświetlana poprawnie? Aby to sprawdzić należy przejść do modelu naszej konstrukcji, a następnie wybrać „Właściwości…” listy elementów ciętych.

właściwości tabeli lista elementów ciętych

Otwarte zostanie okno „Właściwości listy elementów ciętych”. W tym przypadku interesuje nas zakładka „Podsumowanie listy elementów ciętych”. Znajdziemy tam zestaw dostępnych właściwości dla każdego ciętego elementu – istnieją one, choć nie zawsze wykorzystywane będą przez nas podczas tworzenia rysunku. Oczywiście właściwości te możemy dowolnie edytować i dodawać. Rozwiążmy jednak nasz problem. Dotyczył on masy, a takiej właściwości w naszym zestawieniu dla elementu 50 x 50 x 3.2<1> nie mamy. Jest za to właściwość „Mass” (pl. masa), której wartość odpowiada poszukiwanej przez nas masie.lista elementów ciętych weight

Wystarczy zatem zmienić nazwę tej właściwości na „Masa”, jak na poniższym zrzucie, co rozwiąże problem.

lista elementów ciętych masa

Kolejnym problemem była zła wartość masy. Problem ten rozwiążemy znów we właściwościach listy elementów ciętych. W tym przypadku skupimy się na kolumnie „Wartość/Wyrażenie tekstowe”. Rozwiązanie jest proste. Należy kliknąć w wartość „*0.2” i z listy rozwijanej wybrać interesującą nas pozycję, w tym przypadku będzie to „Masa”.

lista elementów ciętych materiał konstrukcji spawanej

właściwości listy elementów ciętych materiał

Kolejny problem naszej listy to inna długość całkowita wykorzystywanego profilu pomimo faktu iż całość konstrukcji zbudowana jest z tych samych profili. Błąd ten może mieć wiele źródeł, jednak najpopularniejszym z nich jest zadanie innego materiału na poziomie listy elementów ciętych.sw materiał solidworks konstrukcji spawanej

W naszym przypadku materiałem pierwotnym elementu ciętego był mosiądz jednak sama zmiana na poziomie elementu na stop odlewniczy stali nie rozwiązuje problemu. Ważnym jest aby po każdym zadaniu materiału na poziomie listy elementów ciętych, odświeżyć materiał na poziomie całej konstrukcji. Odtworzone zostaną wtedy wszystkie właściwości elementów w tym m.in. długość całkowita profilu. Podczas zmian materiału należy zawsze odświeżyć materiał na poziomie konstrukcji.

Podziel się:

Specjalista techniczny SOLIDWORKS. Student inżynierii biomedycznej na Politechnice Poznańskiej. Interesuje się budową i eksploatacją urządzeń medycznych, protetyką, a także drukiem 3D. W wolnych chwilach majsterkuje w warsztacie, tańczy i gra na skrzypcach.