Strona głównaSolidCAMSolidCAM – Nowości wprowadzone w aktualizacji Sp 4.0

SolidCAM – Nowości wprowadzone w aktualizacji Sp 4.0

SolidCAM – Nowości wprowadzone w aktualizacji Sp 4.0

W lutym premierę miała nowa aktualizacja SolidCAM 2021 Sp4. W tym artykule chciałbym przedstawić Wam nowe funkcjonalności jakie zostały zaimplementowane do tej wersji.

Operacje kreatora otworów – nowe funkcjonalności

Na początku chciałbym pokazać nowości tyczące się operacji kreatora otworów. Dzięki aktualizacji wspierane są teraz bryły importowane oraz otwory stworzone w SolidWorks jako wycięcia.

SolidCAM - importowana bryła

Rys. 1 Importowana bryła


SolidCAM - otwory stworzone przez wycięcie

Rys. 2 Otwory stworzone przez wycięcie”


Kolejnym udoskonaleniem jest możliwość włączenia filtru po kolorze oraz przypisanie technologii do danego koloru.

Filtr koloru oraz przypisanie technologii do koloru

Rys. 3 Filtr koloru oraz przypisanie technologii do koloru

Sposoby na dodanie operacji kreatora otworów

Jako ciekawostkę chciałem przedstawić dodatkowo 4 sposoby na dodanie operacji kreatora otworów:

 • Kliknięcie na operacje lub ustawienia w drzewie CAM, gdzie należy wybrać “Dodaj operację kreatora otworu”,
 • SolidCAM - otwory stworzone przez wycięcie

  Rys. 4 Operacja kreatora otworów

 • Kombinacja przycisków lewy alt oraz H,
 • Wybranie w zakładce SolidCAM 2.5D operacje funkcji “operacje kreatora otworów”,
 • Operacja kreatora otworów z zakładki SolidCAM 2 5 D operacje

  Rys. 5 Operacja kreatora otworów z zakładki SolidCAM 2.5D operacje

 • Ostatnia opcja, która jest moją ulubioną, czyli DRAG AND DROP:

  Funkcja dostępna jest z prawego paska w zakładce “Drag&Drop Templates”. Funkcja daje nam dwie możliwości: opuszczenia na ścianę (jeżeli są szukane otwory o osi równoległej do wektora normalnego dla ściany) lub otwór (jeżeli mają być szukane otwory danego typu).

SolidCAM - operacja kreator otworów - drag and drop

Rys. 6 Operacja kreatora otworów drag&drop


Możliwość deklarowania poziomów względem punktu programowalnego

W najnowszej wersji SolidCAMa została dodana opcja możliwości deklarowania kilku punków obróbczych (np. na różnej wysokości). Przed wersją SP 4.0 wysokości obróbki (górna i dolna) zadeklarowane w zakładce “Poziomy” były liczone do najniższego punktu narzędzia ( mimo, że np. punkt programowalny był wyżej). W najnowszej aktualizacji mamy możliwość wyboru czy chcemy wskazać poziomy względem wierzchołka narzędzia czy względem punktu programowalnego.

SolidCAM - punkt programowalny

Rys. 7 Punkt programowalny narzędzia

SolidCAM - różnica programowania poziomów

Rys. 8 Różnica wskazywania poziomów względem wierzchołka narzędzia a punktu programowalnego

SolidCAM SP 4.0 – zmiany w obszarze narzędzi

W widoku narzędzia zaimplementowano opcję “pozostań przy ostatnim widoku, dzięki której jeżeli wskażemy inne narzędzie widok pozostanie w tej samej orientacji (nie będzie przełączenia do widoku standardowego.

SolidCAM - pozostań w widoku

Rys. 9 Pozostań przy ostatnim widoku


Dodana została opcja nadpisania narzędzi względem Numeru narzędzia jako domyślna w przypadku przeniesienia ich z magazynu.

SolidCAM - importowanie narzędzi

Rys. 10 Importowanie narzędzi

W przypadku kiedy w ustawieniach będzie załączona opcja Overwrite tool by ID, narzędzia będą nadpisywane względem ID narzędzia.

SolidCAM - overwrite by tool ID

Rys. 11 Nadpisywanie względem ID narzędzia

Do tabeli narzędzia została wstawiona nowa kolumna „Cutter Name”. Domyślnie pokazuje ona typ narzędzia użytkownika, ale może zostać zmieniona przez nas. Mamy również możliwość filtrowania po tej nazwie.
SolidCAM - cutter name

Rys. 12 Importowanie narzędzi


Opcje filtrowania

Rys. 13 Opcje filtrowania

Dodatkowo została zaimplementowana opcja ręcznego wstawienia narzędzia prosto z magazynu. Dzięki temu jeżeli mamy sytuację, że potrzebujemy w programie użyć narzędzia o numerze które było już użyte, SolidCAM pozwoli nam na ręczne wstawienia tego narzędzia i wygenerowanie dla niego ścieżki.

SolidCAM - Manual change

Rys. 14 Manual Change


Operacja w procesie

Rys. 15 Operacje w procesie


SolidCAM - G-kod

Rys. 17 Ponowne wywoływanie narzędzia

Kolejną opcją jest możliwość wymuszenia na programie aby ponownie wyrzucił w kodzie wywołanie narzędzia (mimo, że to się nie zmieniło).

SolidCAM - ponowne wywoływanie narzędzia

Rys. 18 Sub-narzędzie


To już wszystko co chciałem przedstawić. Mam nadzieję, że przypadły Państwu nowe możliwości przychodzące z najnowszą aktualizacją oprogramowania SolidCAM.

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym. Zawodowe doświadczenie zdobywałem pracując przy różnego rodzaju maszynach do obróbki ubytkowej. Wolny czas lubię spędzać aktywnie.